Universitair Centrum Psychiatrie Patiëntvertrouwenspersoon UCP

Als u bent opgenomen in het UCP en u vragen of klachten heeft waar u met uw behandelaars niet uitkomt, dan kunt u voor advies terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

De pvp is een externe adviseur en is onafhankelijk. Zij werkt niet voor de instelling waar u wordt behandeld, maar voor de Stichting PVP. De pvp weet wat uw rechten en plichten zijn als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg.

Welke vragen kunt u stellen aan de pvp?

U kunt de pvp alle vragen stellen die te maken hebben met uw rechten en plichten als cliënt in de geestelijke gezondheidszorg. De pvp informeert en adviseert u zo goed mogelijk over al uw vragen. Vragen die vaak gesteld worden, zijn:

  • Kan ik andere medicijnen krijgen?
  • Mag ik van de afdeling af?
  • Kan ik ontslagen worden tegen mijn wil?
  • Mag ik mijn dossier inzien?

Klachten oplossen samen met de pvp?

Ook kunt u kunt bij de pvp terecht met alle klachten over uw verblijf, de behandeling en het behandelend team of arts. De pvp besluit samen met u wat er aan de klacht kan worden gedaan. Vaak worden klachten opgelost door een gesprek met hulpverleners. Zo’n gesprek kan de pvp samen met u voeren.

Een klacht kan ook worden ingediend bij de klachtencommissie. De pvp helpt u dan bij elke stap die hiervoor nodig is. Wilt u een klacht indienen? Daarvoor heeft het UCP een klachtenprocedure.

De patiëntenvertrouwenspersoon van het UCP

Maran Reese is de pvp voor patiënten die zijn opgenomen in het UCP. U mag altijd contact opnemen met de pvp, ook onder therapietijd of als u gesepareerd bent. U kunt de pvp bellen, whatsappen of mailen voor een afspraak. Dat kan van maandag t/m donderdag, van 8.30 tot 16.30 uur via 06 82 58 18 91 of [email protected]. Bij afwezigheid van de pvp kunt u contact opnemen met de helpdesk (0900 - 444 88 88).

Geen patiënt bij het UCP?

Ook patiënten die niet zijn opgenomen in het UCP kunnen ondersteuning krijgen. Dit loopt via de helpdesk van de Stichting PVP, op het telefoonnummer 0900 - 444 88 88 of via [email protected].