Universitair Centrum Psychiatrie Wetenschappelijk onderzoek Universitair Centrum Psychiatrie

Het wetenschappelijk onderzoek dat wij als Universitair Centrum Psychiatrie doen heeft als doel om behandelingen beter en effectiever te maken, vroeg in te grijpen om erger te voorkomen, en behandelingen zoveel mogelijk op de individuele persoon toe te spitsen.

Een van de kerntaken van UCP is het doen van wetenschappelijk onderzoek. Het doel is om de behandeling en de kwaliteit van leven van patiënten met psychiatrische stoornissen te verbeteren door beter te begrijpen wat dit voor stoornissen zijn, hoe je problemen vroeg kunt herkennen en hoe je steeds gerichter kunt behandelen. Het UCP onderzoeksprogramma richt zich vooral op de onderliggende mechanismen van psychopathologie die worden onderzocht in epidemiologische, patiënt gebonden en meer fundamentele studies. Belangrijke onderzoeksthema’s zijn:

  • Stemming- en angststoornissen
  • Psychotische stoornissen
  • Ouderen psychiatrie
  • Combinaties van psychische en lichamelijke aandoeningen en Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)
  • Ontwikkelingsstoornissen (Accare)