Direct hulp nodig?

Wanneer u of uw naaste in een psychische crisis verkeert, kunt u snel hulp vragen. U kunt soms zelfs dezelfde dag al een afspraak krijgen bij het UCP.

Bij acuut (levens)gevaar

Bel direct 112.

Geen acuut (levens)gevaar

Tijdens kantooruren, tussen 8.00 en 17.00 uur:

  • Bent u in behandeling bij het UCP, bel uw behandelaar
  • Bent u (nog) geen patiënt bij het UCP, bel uw huisarts

Buiten kantooruren, tussen 17.00 en  8.00 uur:

  • Bent u in behandeling bij het UCP, bel dan de verpleegkundige van de acute dienst: telefoonnummer (050) 361 88 80.
  • Bent u (nog) geen patiënt bij het UCP, bel dan de Centrale Huisartsenpost in uw regio. 

Met spoed hulp krijgen

Na aanmelding door uw huisarts of hulpverlener krijgt u een uitnodiging voor een gesprek bij het Team Acute Psychiatrie van het UCP. Tijdens het gesprek maken we een inschatting van de aard, ernst en oorzaak van de crisis. We doen ook een psychiatrisch onderzoek. Samen met u en mogelijke familie/naasten maken we een plan. Als dat een behandeling is, dan is de behandeling gericht op stabilisatie en herstel. Het team bekijkt welke behandeling het beste bij u past. U kunt bijvoorbeeld persoonlijke gesprekken hebben op de polikliniek of de Acute deeltijdbehandeling volgen. U komt voor de behandeling naar het UCP.

Opname

Soms is een opname nodig, bijvoorbeeld vanwege de ernst van uw problemen of het gevaar voor uzelf of anderen dat uit de psychische aandoening ontstaat. Het UCP heeft 2 opname-afdelingen waar u werkt aan het terugkrijgen van regie op het eigen functioneren en veiligheid wordt geboden.

Soms is een gedwongen opname nodig. Iemand die een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving vormt vanuit zijn psychiatrische stoornis én niet bereid is tot een vrijwillige opname wordt dan tegen zijn zin opgenomen en behandeld.

Na stabilisatie van de crisis

Tijdens de behandeling bekijken we samen met u, eventueel uw familie/naasten en de verwijzer welke vervolgbehandeling voor u passend is. Na opname gaat u in prinicipe terug naar uw eerdere behandelaar. Ook kunnen we u als dat nodig is doorverwijzen naar een van de gespecialiseerde afdelingen van het UCP of naar een andere instelling. 

Zorgen over iemand anders

Als u zich zorgen maakt over het gedrag van iemand in uw directe omgeving dan wilt u degene graag helpen. Bel bij twijfel altijd de huisarts. Die kan u vertellen wat u het beste kunt doen in zo'n situatie.