Acute deeltijdbehandeling bij psychische klachten (ADB)

Wanneer iemand zo ernstig psychisch uit balans is dat het dagelijks functioneren niet meer lukt, dan is er acuut (met spoed) hulp nodig. Daarvoor is er een acute deeltijdbehandeling bij psychische klachten.

Wanneer u een acute deeltijdbehandeling krijgt, dan betekent dit dat u voor langere tijd meerdere dagen per week een behandelprogramma bij ons volgt. Een opname is (nog) niet nodig. U eet en slaapt thuis.

Tijdens het behandelprogramma leert u hoe u de balans terug kunt vinden in uw dagelijks leven. U werkt aan het vinden van een zinvolle dagbesteding, het op orde krijgen van uw huishouden, en het herstellen van uw sociale contacten, waardoor uw klachten minder worden.

Behandeling in een groep

De behandeling is in groepsverband. Samen met anderen oefent u situaties die in het dagelijks leven voor psychische klachten zorgen. Zo leert u uw sterke en zwakke punten beter kennen. U heeft ook persoonlijke gesprekken met uw psychiater.

De behandeling stap voor stap

 1. Uw huisarts of een medisch specialist kan u verwijzen voor acute deeltijdbehandeling in het Universitair Centrum Psychiatrie. Na de verwijzing krijgt u een afspraakbrief met informatie van ons. Daarin staat hoe u zich op de intake voorbereidt.

 2. Voordat u aan het behandelprogramma begint krijgt u een intake. U krijgt een gesprek en een psychologisch onderzoek om te bepalen of dit de juiste behandeling voor u kan zijn. Daarna bespreekt u samen met uw behandelaar de doelen waaraan u gaat werken. Deze behandeldoelen vormen samen uw behandelplan.

  Het is goed om een belangrijke persoon uit uw omgeving mee te nemen, bijvoorbeeld een familielid, partner of uw persoonlijk begeleider. Zij hebben vaak behoefte aan steun en uitleg en kunnen meer informatie geven.

 3. Het programma is van maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 12.45 uur. De behandeling duurt zolang voor u nodig is, maar maximaal 12 weken. In het begin van de behandeling komt u 5 ochtenden per week. Daarna bouwt u het aantal ochtenden af. De bedoeling is dat u op de dagen die u afbouwt, een andere zinvolle dagbesteding doet. 's Middags kunt u voor vragen terecht bij een verpleegkundige of arts.

  Dagindeling

  • dagopening: elke ochtend beginnen we met een dagopening. Tijdens de opening bespreken we met elkaar hoe de afgelopen dag/nacht/weekend is verlopen en hoe u zich voelt. U kunt uw verhaal kwijt over wat wel en niet goed is gegaan. De groepsleden wisselen hun ervaringen onderling uit en geven elkaar tips
  • dagafsluiting: aan het eind van de ochtend is er een afsluiting. We bespreken met elkaar hoe de ochtend is verlopen en wat uw plannen zijn voor de komende dag. De verpleegkundige en de groepsleden kunnen u hierbij tips geven
  • doelenbespreking: 1 keer in de week bespreekt u in de groep wat uw doelen zijn voor de komende week. We bespreken of het doel haalbaar is, hoe u dit gaat aanpakken en welke hulp u hierbij nodig heeft. De week erna bespreken we in de groep hoe dit is verlopen en of u uw doel heeft gehaald. Als uw doel niet is bereikt, dan bespreken we wat u nodig zodat het wel gaat lukken.

  U volgt samen met de groep ook een aantal trainingen en therapieën, zoals:

  • cognitieve gedragstherapie: u leert hoe u negatieve gedachten kunt ombuigen naar positieve gedachten waardoor u gedrag positief verandert en u zich beter gaat voelen
  • psychomotorische therapie: door lichamelijke oefeningen te doen, leert u anders om te gaan met uw klachten
  • sociale vaardigheidstraining: u leert vaardigheden om gemakkelijker met andere mensen om te gaan
 4. De acute deeltijdbehandeling is één van de behandelingen bij psychische klachten. U bespreekt samen met uw behandelaar welke behandelingen u mogelijk verder nodig heeft.

Behandelteam

Vanaf het begin zijn behandelaars van verschillende disciplines betrokken bij uw behandeling. Het team bestaat uit een psychiater, een arts-assistent, verpleegkundigen, een arbeidstherapeut, een psycholoog en een psychomotorisch therapeut. Als het nodig is kunnen er ook andere disciplines bij uw behandeling worden betrokken. Voordat de behandeling start, stellen zij samen met u een behandelplan op. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Kosten zorg

Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.

Heeft u nog vragen?

U kunt het Universitair Centrum Psychiatrie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.