Universitair Centrum Psychiatrie Huisregels voor alle patiënten en bezoekers ​Universitair Centrum Psychiatrie

Om voor iedereen het verblijf in het UCP zo prettig mogelijk te maken, hebben we een paar huisregels. De huisregels gelden voor bijna iedereen die het UCP bezoekt of daar verblijft. Het kan zijn dat sommige huisregels niet voor u gelden of aangepast worden als u in behandeling bent. Dit staat dan in uw behandelplan.

 • We verwachten van elkaar dat we respectvol met elkaars spullen omgaan. Dit geldt ook voor de eigendommen van het UCP en van de medewerkers van het UCP. Als u schade veroorzaakt, dan bekijken we of u daar verantwoordelijk voor bent. Het kan zijn dat u de schade moet betalen.

 • Wij respecteren de privacy van iedereen die het UCP bezoekt of daar verblijft. Dit betekent dat er geen beeld- en/of geluidsopnames gemaakt mogen worden van personen. Dit mag alleen als de betreffende persoon duidelijk toestemming geeft. Bekijk de regels.

 • Werkt u mee aan een foto-, film- of televisieopname binnen de instelling die bestemd is voor publicatie of uitzending? Neem dan eerst contact op met het hoofd van uw afdeling.

 • Het is mogelijk dat we tassen en andere meegebrachte spullen van bezoek controleren. Als het bezoek weigert om de meegebrachte spullen te laten controleren, dan weigeren we de toegang tot het UCP.

 • Het is verboden om voorwerpen die een gevaar (kunnen) zijn voor uzelf of anderen mee te nemen, te hebben of te gebruiken. We kunnen uw bagage en andere spullen controleren op gevaarlijke en verboden voorwerpen bij opname of als u terugkomt op de afdeling. Als we gevaarlijke voorwerpen vinden, dan nemen we deze in beslag.

  Dit geldt ook als bezoek gevaarlijke voorwerpen meeneemt. Uw bezoek krijgt dit bij vertrek terug.

  Verboden voorwerpen zoals vuurwerk, drugs of verboden wapens, mogen wij niet teruggeven. Dit moeten wij vernietigen of inleveren bij de politie.

 • Het hebben van, handelen in en het gebruiken van drugs is niet toegestaan.

 • Het houden en meenemen van huisdieren is niet toegestaan. Na overleg met de afdeling kunnen hulphonden een uitzondering op deze regel zijn.

 • Om misverstanden en ontevredenheid tussen patiënten te voorkomen wordt met klem afgeraden te handelen, te ruilen of geld te lenen.

 • Bespreek eventuele klachten met uw behandelaar. Komt u er niet uit, dan kunt u terecht bij de patiëntvertrouwenspersoon (PVP). Bekijk de klachtenprocedure.

 • Ga respectvol om met anderen tijdens uw bezoek of verblijf in het UCP. Lichamelijk en verbaal geweld, ongewenste intimiteiten en discriminatie staan we niet toe. We vragen iedereen rekening te houden met elkaars privacy.

 • De gebouwen en de terreinen van het UMCG zijn rookvrij. Er mag nergens worden gerookt, ook geen e-sigaretten.

 • Er zijn verschillende informatiefolders die belangrijk voor u kunnen zijn als u opgenomen bent in het UCP. U krijgt deze folders bij de start of tijdens uw behandeling.

Aanvullende huisregels voor opgenomen patiënten​

 • De bezoektijden verschillen per afdeling. Vraag ernaar bij verpleegkundige van de afdeling. Bezoek ontvangen kan op uw eigen kamer of in de centrale hal van het UCP.

 • Ook de etenstijden verschillen per afdeling. De verpleegkundige van de afdeling kan u hierover informeren.

 • U kunt het gratis draadloos internet (UMCG Guest) gebruiken met uw eigen PC, tablet of mobiele telefoon. In de centrale hal, bij de afdeling arbeidstherapie en op sommige opname afdelingenstaan computers met internetaansluiting.

 • Het bezit en gebruik van niet-voorgeschreven medicatie mag alleen na overleg met uw behandelend arts. Dit geldt ook voor vrij verkrijgbare medicijnen, homeopathische geneesmiddelen en voedingssupplementen.

 • Persoonlijke post wordt op de afdeling afgeleverd. In de hal van het UCP staat een brievenbus voor het versturen van post.

 • U heeft op uw kamer een afsluitbare kast. Waardevolle spullen kunt u afgeven bij de verpleegkundigen. Vraag om een bewijs van afgifte.

  Ook als u voor een deeltijdbehandeling komt, is er een afsluitbare kast beschikbaar om uw spullen in te bewaren. Laat waardevolle spullen thuis.​

 • Wij gaan uit van een nachtrust van 23.00 tot 7.30 uur. We verwachten dat er dan rust is op de afdeling.

 • De huishoudelijke dienst van het UCP houdt de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de sanitaire ruimtes en de keuken schoon. U zorgt zelf voor het opruimen en verzorgen van uw eigen kamer. Sommige afdelingen vragen patiënten om mee te helpen met lichte huishoudelijke werkzaamheden, zoals tafel dekken en afruimen, vaatwasser in- en uitruimen, huiskamer opruimen en koken. Op de afdeling worden daarover afspraken met u gemaakt.

 • U kunt uw eigen mobiele telefoon gebruiken.

 • De tijden voor therapie en activiteiten zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. In uw behandelingsplan en in de afdelingsprogramma’s staat meer informatie.

 • U kunt op de afdeling zelf uw eigen wasgoed wassen (op eigen risico) of familie vragen dit thuis voor u te wassen.