Rom Roqua vragenlijsten

ROM/Roqua vragenlijsten zijn vragenlijsten waarmee we kunnen meten hoe goed behandelingen werken. Met de resultaten van zo'n vragenlijst kunnen we behandelingen aanpassen of verbeteren.

ROM is de afkorting voor Routine Outcome Monitoring. We gebruiken ROM om te meten hoe goed behandelingen werken. U krijgt deze vragenlijst via het beveiligde online portaal Roqua.

Vóór uw 1e afspraak

Als uw arts u heeft doorverwezen naar het Universitair Centrum Psychiatrie krijgt u een brief en informatie voor een 1e afspraak. Meestal zit bij deze afsprakenbrief ook de vraag om een ROM/RoQua vragenlijst in te vullen.

U krijgt vragen over uw werk/opleiding of andere dagbesteding. Over uw gezondheid en leefsituatie. En over uw psychische klachten. Met uw antwoorden krijgen wij een beeld van uw klachten, uw achtergrond, uw leefomstandigheden en wat u verwacht van een behandeling.

Verschillende momenten

Tijdens uw 1e afspraak bespreekt uw behandelaar de ingevulde vragenlijsten met u. Deze informatie is nodig voor het maken van uw behandelplan. Ook tijdens en na de behandeling vragen wij u vragenlijsten in te vullen.

Soort vragen

De vragen gaan bijvoorbeeld over:

  • klachten: worden ze minder?
  • kwaliteit van leven: wordt dit beter?
  • klanttevredenheid: bent u tevreden over de behandeling en uw behandelaar?

Waarom ROM?

Met de vragenlijsten kunnen we goed in de gaten houden hoe het met u gaat en of uw behandeling goed werkt. En wanneer er een aanpassing nodig is. Uw behandelaar bespreekt dit met u.

Door het verzamelen van de ROM-metingen van alle patiënten krijgen we een beeld van de kwaliteit van onze zorg. Dit helpt ons om de behandelingen steeds verder te verbeteren.

Heeft u nog vragen?

U kunt uw behandelaar bij het Universitair Centrum Psychiatrie bellen als u vragen heeft over het hoe en waarom van de ROM/Roqua vragenlijsten. Het telefoonnummer staat in uw afspraakbrief.

Als u vragen heeft over het inloggen in Roqua, bel dan naar het secretariaat van de afdeling waar u wordt behandeld.