Revalidatie na een beenamputatie

Bij revalidatie na een beenamputatie leren we u zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van uw amputatie. Tijdens de revalidatiebehandeling leert u hoe u zonder uw been weer zo zelfstandig mogelijk kunt leven.

Als u (een deel van) uw been mist, kan het lastig zijn om dagelijkse activiteiten zelf te doen. Ook kunt u andere problemen hebben, zoals fantoompijn, problemen met het uitvoeren van werk of hobby’s of het verwerken van wat u is overkomen. Tijdens uw revalidatie helpen we u hier zo goed mogelijk bij.

Leren gebruiken prothese bij dagelijkse activiteiten

De behandeling

Tijdens de revalidatiebehandeling volgt u verschillende therapieën. Samen met u maken we een behandelprogramma. Hoe dat programma er uit ziet, hangt af van uw situatie en doelen. We helpen u bijvoorbeeld bij:

 • het zo goed mogelijk laten genezen van uw stomp
 • het opbouwen en verbeteren van uw conditie en kracht
 • het verplaatsen en staan met 1 been
 • als het mogelijk is, het leren lopen met een prothese
 • het oefenen met dagelijkse activiteiten zoals uzelf verzorgen, het huishouden doen, sporten en weer aan het werk gaan
 • het verwerken van het verlies van uw been
Leren verplaatsen van een been

De behandeling stap voor stap

 1. Voor de revalidatiebehandeling heeft u een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. Als u op het moment van verwijzen al in het ziekenhuis bent opgenomen, komt er een revalidatiearts bij u langs. Als u thuis bent, krijgt u na de verwijzing een afspraakbrief met informatie van ons. Daarin staat hoe u zich op de afspraak bij Beatrixoord voorbereidt.

 2. Uw revalidatiebehandeling begint altijd met een intake. U heeft een gesprek met de revalidatiearts (in opleiding). U bespreekt met de arts welke behandelingen u gaat volgen. Ook bespreekt u of u poliklinisch gaat revalideren (dagbehandeling) of dat u wordt opgenomen in Beatrixoord. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie.

  Behandelplan

  Na de eerste afspraak bij de revalidatiearts heeft u gesprekken met verschillende behandelaars, zoals een fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, activiteitentherapeut, maatschappelijk werker of psycholoog. Zij starten direct met uw behandeling. In de eerste 2 tot 3 weken bekijken zij samen met u uw doelen en mogelijkheden. Op basis van daarvan maakt u samen een behandelplan. Hierin staat wat u tijdens uw revalidatie wilt bereiken en welke therapieën u gaat volgen.

 3. Voor uw revalidatie gaat u naar het UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord in Haren.

  Poliklinisch revalideren

  Als u poliklinisch gaat revalideren komt u een paar keer per week naar Beatrixoord voor de behandeling. Hoe vaak dat is, hangt af van uw situatie.

  Opname

  Als u wordt opgenomen, verblijft u een poosje op Beatrixoord. Als het mogelijk is gaat u in de weekenden naar huis.

  Hoe lang de revalidatie duurt verschilt per persoon. Dit hangt bijvoorbeeld af van hoe de wond van de stomp geneest, uw conditie en de hoe snel u leert omgaan met uw stomp, prothese of andere hulpmiddelen.

  Tussentijdse evaluatie

  Tijdens uw revalidatiebehandeling bespreekt u regelmatig samen met het behandelteam hoe het gaat met uw revalidatie. U geeft tijdens deze gesprekken aan wat wel en niet goed gaat. Als het nodig is passen we uw revalidatiedoelen en het behandelplan aan.

 4. Aan het eind van de behandeling bespreken we samen met u het verloop en de resultaten van uw revalidatie. Ook bespreken we of u nog hulp na de behandeling nodig heeft. We kunnen u bijvoorbeeld helpen bij de overstap naar een andere behandelaar bij u in de buurt.

  Nazorg

  U blijft onder controle bij een revalidatiearts en de prothesemaker. Bij hem of haar kunt u altijd terecht met vragen of voor een controle afspraak.

Behandelteam

Bij uw revalidatiebehandeling is een team van behandelaars van verschillende disciplines betrokken. Tijdens uw revalidatie is de revalidatiecoördinator uw vaste aanspreekpunt. Bij de revalidatiecoördinator kunt u terecht als u vragen heeft over uw revalidatie of de planning.

Bekijk het revalidatieteam

 • We willen graag weten hoe u uw behandeling heeft ervaren. Daarom vult u na afloop van uw behandeling een vragenlijst in. De antwoorden van de vragenlijsten zetten wij om in kwaliteitscijfers. De uitkomsten gebruiken we om onze zorg steeds verder te verbeteren. De cijfers van ons centrum staan op revalidatiecheck.nl.

 • Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

  Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.

Revalidatiecheck

We willen graag weten hoe u uw behandeling heeft ervaren. Daarom vult u na afloop van uw behandeling een vragenlijst in. De antwoorden van de vragenlijsten zetten wij om in kwaliteitscijfers. De uitkomsten gebruiken we om onze zorg steeds verder te verbeteren. De cijfers van ons centrum staan op revalidatiecheck.nl.

Kosten zorg

Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.

Heeft u nog vragen?

U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.