Pijnrevalidatie

Wij bieden revalidatiezorg aan patiënten met chronische pijnklachten aan bijvoorbeeld rug, nek of benen. Bij de behandeling richten we ons vooral op het verbeteren van de kwaliteit van leven en normaal meedoen in het dagelijks leven en werk.

Iemand kan pijn hebben, die niet overgaat. Dat heet chronische pijn. Bijvoorbeeld in de rug, nek of benen. Die pijn kan zo erg zijn, dat normaal leven lastig is. Pijnrevalidatie is geschikt voor mensen:

 • die al langer dan 3 maanden klachten hebben die niet overgaan of erger worden
 • voor wie eerdere therapie niet genoeg helpt
 • bij wie de klachten ervoor zorgen dat normaal leven steeds lastiger wordt

De behandeling

Voordat een behandeling begint bekijken we samen wat uw situatie is en welke doelen u wilt halen met de behandeling. Voorbeelden van doelen zijn:

 • meer bewegen
 • meer grip op de klachten
 • leren omgaan met de mentale en/of sociale gevolgen door de klachten
 • weer (deels) aan het werk of aan de slag met andere dagbesteding

De behandeling is een-op-een. U krijgt dus persoonlijke begeleiding.

De behandeling stap voor stap

 1. Voor de revalidatiebehandeling heeft u een verwijzing van een medisch specialist nodig. Na de verwijzing krijgt u een aanmeldbevestiging. Voor uw eerste afspraak krijgt u een afspraakbrief met informatie van ons. Daarin staat hoe u zich op uw eerste afspraak voorbereidt.

 2. Tijdens de intake bespreekt u met de revalidatiearts uw klachten en welke gevolgen dat voor u heeft voor bijvoorbeeld uw dagelijks leven. Zo kan de arts bepalen welke zorg u nodig heeft, bijvoorbeeld:

  • uitleg en advies van de revalidatiearts
  • verwijzing naar een andere medisch specialist
  • verwijzing naar een therapeut of revalidatiecentrum bij u in de buurt
  • verwijzing naar verdere screening voor pijnrevalidatie bij het UMCG Centrum voor Revalidatie

  Behandelplan

  Op basis van de intake maken we samen met u een behandelplan. Hierin staat welke doelen u tijdens uw revalidatie wilt bereiken en welke therapieën u volgt.

 3. Voor pijnrevalidatie gaat u naar het UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord in Haren. Het revalidatieprogramma duurt ongeveer 12 weken. U komt dan 1 of 2 keer per week naar het revalidatiecentrum.

  Tussentijdse evaluatie

  Tijdens uw revalidatiebehandeling bespreekt u regelmatig samen met het behandelteam hoe het gaat met uw revalidatie. U geeft tijdens deze gesprekken aan wat wel en niet goed gaat. Als het nodig is passen we uw revalidatiedoelen of het behandelplan aan.

 4. In een eindgesprek bespreekt u met de revalidatiearts hoe de revalidatie is gegaan en wat de resultaten zijn.

  Als het nodig is, plannen we in de eerste 3 maanden na de behandeling nog een paar afspraken. U krijgt dan gesprekken met een fysiotherapeut, ergotherapeut of psycholoog.

Behandelteam

Vanaf het begin zijn behandelaars van verschillende disciplines betrokken bij uw revalidatiebehandeling. Samen komen zij tot het juiste behandelplan. Altijd in nauw overleg met u. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Tijdens uw revalidatie is de revalidatiecoördinator uw vaste aanspreekpunt. Bij de revalidatiecoördinator kunt u terecht als u vragen heeft over uw revalidatie of de planning.

 • Contact met lotgenoten kan u helpen bij uw revalidatie. Zij herkennen uw problemen en begrijpen u. Via het landelijke Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem kunt u met lotgenoten in contact komen. Dit samenwerkingsverband bestaat uit 16 patiëntenorganisaties die te maken hebben met chronische pijn.


 • We willen graag weten hoe u uw behandeling heeft ervaren. Daarom vult u na afloop van uw behandeling een vragenlijst in. De antwoorden van de vragenlijsten zetten wij om in kwaliteitscijfers. De uitkomsten gebruiken we om onze zorg steeds verder te verbeteren. De cijfers van ons centrum staan op revalidatiecheck.nl.

 • Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

  Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.


Lotgenotencontact

Contact met lotgenoten kan u helpen bij uw revalidatie. Zij herkennen uw problemen en begrijpen u. Via het landelijke Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem kunt u met lotgenoten in contact komen. Dit samenwerkingsverband bestaat uit 16 patiëntenorganisaties die te maken hebben met chronische pijn.

Revalidatiecheck

We willen graag weten hoe u uw behandeling heeft ervaren. Daarom vult u na afloop van uw behandeling een vragenlijst in. De antwoorden van de vragenlijsten zetten wij om in kwaliteitscijfers. De uitkomsten gebruiken we om onze zorg steeds verder te verbeteren. De cijfers van ons centrum staan op revalidatiecheck.nl.

Kosten zorg

Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.

Heeft u nog vragen?

U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.