Pijnrevalidatie

Wij bieden revalidatiezorg aan patiënten met chronische pijnklachten aan bijvoorbeeld rug, nek of benen. Bij de behandeling richten we ons vooral op het verbeteren van de kwaliteit van leven en normaal meedoen in het dagelijks leven en werk.

Iemand kan pijn hebben, die niet overgaat. Dat heet chronische pijn. Bijvoorbeeld in de rug, nek of benen. Die pijn kan zo erg zijn, dat normaal leven lastig is. Pijnrevalidatie is geschikt voor mensen:

 • die al langer dan 3 maanden klachten hebben die niet overgaan of erger worden
 • voor wie eerdere therapie niet genoeg helpt
 • bij wie de klachten ervoor zorgen dat normaal leven steeds lastiger wordt

Foto-omschrijving: een vrouw zit met haar rug naar de camera. Ze heeft een knot in haar haar. Ze heeft een klemmetje aan har oorlel, waarmee we metingen doen. die resultaten zien we op het beeldscherm dat schuin voor haar op tafel staat.

De behandeling

Voordat een behandeling begint bekijken we samen wat uw situatie is en welke doelen u wilt halen met de behandeling. Voorbeelden van doelen zijn:

 • meer bewegen
 • meer grip op de klachten
 • leren omgaan met de mentale en/of sociale gevolgen door de klachten
 • weer (deels) aan het werk of aan de slag met andere dagbesteding

De behandeling is een-op-een. U krijgt dus persoonlijke begeleiding.

Foto-omschrijving: een patiënt in zwarte sportkleding heeft een klimtuig aan. Ze hangt aan een klimmuur en kijkt naar beneden.

De behandeling stap voor stap

 1. Voor de revalidatiebehandeling heeft u een verwijzing van een medisch specialist nodig. Na de verwijzing krijgt u een aanmeldbevestiging. Voor uw eerste afspraak krijgt u een afspraakbrief met informatie van ons. Daarin staat hoe u zich op uw eerste afspraak voorbereidt.

 2. Tijdens de intake bespreekt u met de revalidatiearts uw klachten en welke gevolgen dat voor u heeft voor bijvoorbeeld uw dagelijks leven. Zo kan de arts bepalen welke zorg u nodig heeft, bijvoorbeeld:

  • uitleg en advies van de revalidatiearts
  • verwijzing naar een andere medisch specialist
  • verwijzing naar een therapeut of revalidatiecentrum bij u in de buurt
  • verwijzing naar verdere screening voor pijnrevalidatie bij het UMCG Centrum voor Revalidatie

  Behandelplan

  Op basis van de intake maken we samen met u een behandelplan. Hierin staat welke doelen u tijdens uw revalidatie wilt bereiken en welke therapieën u volgt.

  Alleen advies of behandeling ergens anders

  Een mogelijke uitkomst van de intake is dat u advies krijgt over uw chronische pijn, maar geen verdere behandeling volgt binnen de pijnrevalidatie. In de pijntoolkit vind u handige tips die u kunnen helpen bij het opvolgen van de adviezen. Ook kunnen wij u een behandeling bij een fysiotherapeut of oefentherapeut uit ons netwerk adviseren.

 3. Voor pijnrevalidatie gaat u naar het UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord in Haren. Het revalidatieprogramma duurt ongeveer 12 weken. U komt dan 1 of 2 keer per week naar het revalidatiecentrum.

  Onderzoek

  Tijdens de revalidatiebehandeling doen we verschillende onderzoeken. Zo meten we aan het begin en eind uw conditie. Hiervoor doet u een inspanningstest. Ook krijgt u een bewegingsmeter. Hiermee onderzoeken we hoe vaak u bijvoorbeeld loopt, staat en zit. Daarnaast vult u regelmatig vragenlijsten in over hoe het met u gaat. Zo weten we of er iets verandert in uw situatie.  

  Tussentijdse evaluatie

  Tijdens uw revalidatiebehandeling bespreekt u regelmatig samen met het behandelteam hoe het gaat met uw revalidatie. U geeft tijdens deze gesprekken aan wat wel en niet goed gaat. Als het nodig is passen we uw revalidatiedoelen of het behandelplan aan.

 4. In een eindgesprek bespreekt u met de revalidatiearts hoe de revalidatie is gegaan en wat de resultaten zijn.

  Als het nodig is, plannen we in de eerste 3 maanden na de behandeling nog een paar afspraken. U krijgt dan gesprekken met een fysiotherapeut, ergotherapeut of psycholoog.

Behandelteam

Vanaf het begin zijn behandelaars van verschillende disciplines betrokken bij uw revalidatiebehandeling. Samen komen zij tot het juiste behandelplan. Altijd in nauw overleg met u. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Tijdens uw revalidatie is de revalidatiecoördinator uw vaste aanspreekpunt. Bij de revalidatiecoördinator kunt u terecht als u vragen heeft over uw revalidatie of de planning.

Netwerk Pijnrevalidatie Nederland

Het UMCG Centrum voor Revalidatie is lid van het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland (NPN). We werken hierin samen met de revalidatiecentra Adelante, Rijndam Revalidatie en Roessingh aan wetenschappelijk onderzoek. En we delen onze kennis. Zo blijven we de zorg op het gebied van pijnrevalidatie verbeteren.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Soms vragen we patiënten om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we nieuwe en betere behandelmethodes ontwikkelen en bestaande verbeteren. U beslist zelf of u mee wilt doen of niet. Als u mee wilt doen, krijgt u informatie van ons over het onderzoek.

Meer weten over chronische pijn

Chronische pijn kan veel invloed hebben op uw leven. U bent bijvoorbeeld onzeker en vraagt u af wat er precies aan de hand is. De volgende informatie kan u helpen te begrijpen wat chronische pijn is en wat revalidatie voor u kan betekenen:

- Film 'Wat is chronische pijn en wat kan revalidatie bieden?'
- Film 'Begrijp de pijn'
- Boek 'Begrijp de Pijn'
- Website Pijn Alliantie Nederland
- Pijntoolkit

Bent u moe van het wachten tot de pijn over gaat? Probeer dan deze gratis online cursus. Tijdens de cursus leert u de symptomen te verminderen en uw leven weer op te pakken.

 • Contact met lotgenoten kan u helpen bij uw revalidatie. Zij herkennen uw problemen en begrijpen u. Via het landelijke Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem kunt u met lotgenoten in contact komen. Dit samenwerkingsverband bestaat uit 16 patiëntenorganisaties die te maken hebben met chronische pijn.

 • We willen graag weten hoe u uw behandeling heeft ervaren. Daarom vult u na afloop van uw behandeling een vragenlijst in. De antwoorden van de vragenlijsten zetten wij om in kwaliteitscijfers. De uitkomsten gebruiken we om onze zorg steeds verder te verbeteren. De cijfers van ons centrum staan op revalidatiecheck.nl.

 • Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

  Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.

Lotgenotencontact

Contact met lotgenoten kan u helpen bij uw revalidatie. Zij herkennen uw problemen en begrijpen u. Via het landelijke Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem kunt u met lotgenoten in contact komen. Dit samenwerkingsverband bestaat uit 16 patiëntenorganisaties die te maken hebben met chronische pijn.

Revalidatiecheck

We willen graag weten hoe u uw behandeling heeft ervaren. Daarom vult u na afloop van uw behandeling een vragenlijst in. De antwoorden van de vragenlijsten zetten wij om in kwaliteitscijfers. De uitkomsten gebruiken we om onze zorg steeds verder te verbeteren. De cijfers van ons centrum staan op revalidatiecheck.nl.

Kosten zorg

Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.

Heeft u nog vragen?

U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.