Hartrevalidatie

Sommige mensen kunnen door een hartaandoening of na een hartoperatie dingen niet meer, of ze durven dingen niet meer. Met hartrevalidatie leert u hoe u door te oefenen en met gesprekken dat er wel (weer) veel mogelijk is.

Hartrevalidatie is geschikt voor mensen na een hartinfarct, een hartklepoperatie, bij hartritmestoornissen of hartfalen, na harttransplantatie of een steunhart (LVAD). Bij ons kunt u revalideren als u op meerdere vlakken een hulpvraag heeft, zoals op het gebied van uw conditie, uw emoties, voeding of werk.

De behandeling

Voordat een behandeling begint bekijken we samen wat uw situatie is en welke doelen u wilt halen met de behandeling. Bijvoorbeeld:

 • een betere conditie
 • leren omgaan met wat wel en niet kan
 • zelfvertrouwen opbouwen
 • een betere ademhaling en leren ontspannen
 • afvallen en/of aanpassen van het voedingspatroon
 • leren omgaan met mentale en/of sociale gevolgen
 • weer (voor een deel) aan het werk of aan de slag met andere dagbesteding
 • verminderen van risicofactoren, zoals minder stress en stoppen met roken
 • en het behouden van een actieve leefstijl na revalidatie

Sommige behandelingen zijn een-op-een. Andere behandelingen krijgt u in een groep.

De behandeling stap voor stap

 1. Voor de revalidatiebehandeling heeft u een verwijzing van een medisch specialist nodig. Na de verwijzing krijgt u een aanmeldbevestiging. Voor uw eerste afspraak krijgt u een afspraakbrief met informatie van ons. Daarin staat hoe u zich op uw eerste afspraak voorbereidt.

 2. De intake bestaat uit een paar onderdelen. U heeft een intakegesprek met een verpleegkundig specialist en met verschillende behandelaars, zoals een fysiotherapeut, psycholoog of diëtist. Tijdens de intakefase maken we een hartfilmpje (ECG), doen we een inspanningstest en een bloedtest. Onze behandelaars bekijken met u wat u door de hartziekte niet meer goed kunt en waar u hulp bij nodig heeft. Ook bespreken we met u uw revalidatiedoelen en welk programma het beste bij uw doelen past.

 3. Voor hartrevalidatie gaat u naar het UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord in Haren.

  Poliklinisch

  Als u poliklinisch gaat revalideren komt u een paar keer per week naar locatie Beatrixoord voor uw behandeling. Het behandeltraject duurt gemiddeld 9 tot 12 weken.

  Opname

  Als u wordt opgenomen, blijft u een poosje op locatie Beatrixoord. Zodra dit mogelijk is, kunt u de weekenden naar huis. Hoe lang een opname duurt verschilt per patiënt. Meestal is dit 3 tot 6 weken. Na ontslag kan een poliklinische behandeling volgen. Daarvoor komt u een paar keer per week naar locatie Beatrixoord. In sommige gevallen kunnen we ervoor kiezen dat u dit dichter bij huis doet.

  Tussentijdse evaluatie

  Tijdens de behandeling bespreekt u regelmatig samen met het behandelteam hoe het met de revalidatie gaat. U geeft tijdens deze gesprekken aan wat wel en niet goed gaat. Als het nodig is passen we uw revalidatiedoelen of het behandelplan aan.

 4. In een eindgesprek bespreekt u samen met de verpleegkundig specialist hoe de revalidatie ging en wat de resultaten zijn. Als het nodig is, doen we nog een keer een inspanningstest, bloedtest of vragenlijst.

  Ook na de behandeling is het belangrijk om te blijven bewegen. We kunnen u een trainingsschema meegeven of verwijzen u naar een fysiotherapeut bij u in de buurt.

  Nazorg

  Na ongeveer 2 maanden belt de revalidatiecoördinator u op om te vragen hoe het met u gaat. Ook checkt de revalidatiecoördinator of u extra ondersteuning nodig heeft bij het volhouden van de positieve veranderingen.

Betrekken van uw naaste(n)

Niet alleen u, maar ook uw naaste(n) kunnen het moeilijk hebben met uw hartziekte en alles wat daarbij komt kijken. Daarom betrekken we uw partner, of iemand anders die belangrijk voor u is, zoveel mogelijk bij uw behandeling.

Behandelteam

Bij uw revalidatiebehandeling zijn behandelaars van verschillende disciplines betrokken.

Lotgenotencontact

Contact met lotgenoten kan u helpen bij uw revalidatie. Zij herkennen uw problemen en begrijpen u. Tijdens uw revalidatietraject leert u lotgenoten kennen. Uw revalidatiecoördinator kan u ook helpen om met meer lotgenoten in contact te komen.

Revalidatiecheck

We willen graag weten hoe u uw behandeling heeft ervaren. Daarom vult u na afloop van uw behandeling een vragenlijst in. De antwoorden van de vragenlijsten zetten wij om in kwaliteitscijfers. De uitkomsten gebruiken we om onze zorg steeds verder te verbeteren. De cijfers van ons centrum staan op revalidatiecheck.nl.

Kosten zorg

Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Bekijk meer informatie over dekosten van zorg.

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Soms vragen we patiënten om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen we nieuwe en betere behandelmethodes ontwikkelen en bestaande verbeteren. U beslist zelf of u mee wilt doen of niet. Als u mee wilt doen, krijgt u uitgebreide informatie van ons over het onderzoek.

Onderzoeken die we nu doen:

Heeft u nog vragen?

U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.