Hartcentrum

Het Hartcentrum bestaat uit de afdelingen Cardiologie en Cardiothoracale chirurgie. We zijn één van de grotere universitaire hartcentra van Nederland. We leveren complexe topzorg aan mensen met hartafwijkingen.

Binnen het Hartcentrum onderzoeken en behandelen we mensen met onder andere hartfalen, hartritmestoornissen, boezemfibrilleren, pulmonale hypertensie, slagaderverkalking en hartklepproblemen. Als expertisecentrum (Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen) zijn we gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van aangeboren hartafwijkingen. We hebben veel expertise en ervaring met complexe hartoperaties- en behandelingen. Maar ook in behandelingen met medicijnen. Bij de Cardiogenetica doen we onderzoek naar erfelijke hartziekten bij patiënten.

Om de beste zorg te kunnen geven, doen we ook veel wetenschappelijk onderzoek. Bij de Cardiologie, maar ook bij de Hart- en Longchirurgie. Zo kunnen we hart- en vaatziekten bij onze patiënten in de toekomst nog beter behandelen. En leiden we studenten op tot basisarts, medisch specialist cardioloog of cardiothoracaal chirurg, verpleegkundige, gespecialiseerd verpleegkundige hartbewaking en hartkatheterisatie, verpleegkundig specialist of physician assistant, perfusionist en hartfunctielaborant. Om onze medewerkers bekwaam te houden doen we veel aan nascholing.

Cardiologie

Op de afdeling Cardiologie houden we ons bezig met het ontstaan, onderzoek en behandeling van hart- en vaatziekten. Voorbeelden van aandoeningen zijn:

 • vernauwingen van de kransslagaders zoals een hartinfarct of pijn op de borst
 • hartritmestoornissen
 • hartfalen of een verminderde knijpkracht van het hart
 • hartklepafwijkingen
 • hartspierziekten
 • aangeboren hartafwijkingen

Cardiothoracale chirurgie

Op de afdeling Cardiothoracale chirurgie behandelen we patiënten met aandoeningen aan en in de borstholte (thorax). Zoals operaties aan het hart, de longen, de grote bloedvaten in de borstholte en de borstwand zelf. Voorbeelden van aandoeningen aan en in de borstholte zijn:

 • kransslagaderziekten van het hart
 • hartklepafwijkingen
 • tumoren in het hart
 • afwijkingen van het hartzakje
 • ritmestoornissen van het hart
 • afwijkingen van de longen en of luchtwegen
 • afwijkingen van de longvliezen, mediastinum en het middenrif
 • afwijkingen van de borstwand

Speciale spreekuren

We hebben speciale spreekuren voor:

Al deze spreekuren zijn op de polikliniek Hart en Vaten.

HartNet Noord-Nederland

Het is mogelijk dat u voor een behandeling vanuit een ander ziekenhuis verwezen bent naar het UMCG. Het UMCG is namelijk een onderdeel van HartNet Noord-Nederland.

Na een eventuele behandeling in het UMCG, gaat u voor de nazorg meestal terug naar uw eigen ziekenhuis, tenzij dit anders met u is afgesproken. De samenwerkende ziekenhuizen binnen HartNet zijn het Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Treant, Universitair Medisch Centrum Groningen en Wilhelmina Ziekenhuis Assen.

Hartpatiënten in Groningen en Drenthe kunnen rekenen op de beste hartzorg. De samenwerkende cardiologen en huisartsen binnen HartNet zorgen daarvoor. Als het kan, krijgt u uw hartzorg zo dicht mogelijk bij huis. Als het nodig is, gebeurt een behandeling soms iets verder weg. Zo krijgt u altijd de juiste zorg op de juiste plek.

Lees meer over HartNet Noord-Nederland.

UMCG Expertisecentrum voor Aangeboren hartafwijkingen

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen op het gebied van aangeboren hartafwijkingen. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft. Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als 1 van de 2 centra voor ingrepen bij patiënten met complexe aangeboren hartafwijkingen.

Lees meer over het Centrum voor Congenitale Hartafwijkingen

Contact Hartcentrum

Vragen? Bel het Hartcentrum. Dat kan van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.