Hartbewaking

Op de Hartbewaking liggen patiënten die ernstige problemen hebben met het hartritme of de hartfunctie, bijvoorbeeld na een hartinfarct. Andere redenen voor opname zijn ernstig hartfalen, een harttransplantatie of na plaatsing van een steunhart.

Op de Hartbewaking kunnen we de hartfunctie 24 uur per dag controleren. Een specialistisch team van artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel is er om de beste zorg te geven.

Om de hartfunctie in de gaten te houden, plakken we elektrodes op de borst van de patiënt. Deze elektrodes zijn aangesloten op de bewakingsmonitor. Via de monitor kunnen we het hartritme, de bloeddruk, de ademhaling en het zuurstofgehalte in het bloed zien. Ook krijgen patiënten vaak een infuus voor medicijnen en als het nodig is een blaaskatheter.

De meeste mensen liggen maar kort op de Hartbewaking. Zodra het kan gaat een patiënt naar een verpleegafdeling of naar een ander ziekenhuis.

Contactpersoon

Vanwege de privacy van de patiënt geven we alleen (telefonische) informatie aan 1 of 2 contactpersonen. U kunt onderling regelen wie dit kan zijn en dit aan ons doorgeven. De contactpersoon kan de verpleegkundige die voor de patiënt zorgt, 24 uur per dag bellen voor informatie. Maar liever niet tussen 7:30 en 9:30 uur, 15:00 en 15:30 uur en 23:00 en 23:30 uur vanwege verzorging en overdracht. 

De verpleegkundige is het aanspreekpunt voor de patiënt, de arts en de familie. Als het niet goed gaat, belt de verpleegkundige de contactpersoon. De verpleegkundige kan ook een afspraak voor u en de familie plannen met de behandelend arts. 

Het telefoonnummer van de Hartbewaking is: (050) 361 98 00. 

Psychosociale begeleiding

Opname op de hartbewaking zorgt bij patiënten en hun naasten vaak voor praktische en emotionele problemen. Praten met een maatschappelijk werker, psycholoog of geestelijk verzorger kan dan helpen om te gaan met vragen en emoties. In het UMCG kunt u terecht bij verschillende psychosociale zorgverleners. De verpleegkundige kan een afspraak voor u maken.

Op bezoek bij een patiënt

U kunt op bezoek komen tussen 11.00 en 20.00 uur. De ingang van de Hartbewaking is aan de Fonteinstraat 7, de afdeling zelf is op de 1e verdieping. Patiënten vinden bezoek vaak fijn, maar het kan erg vermoeiend zijn. Kom daarom niet met meer dan 2 personen tegelijk.

Komt u met meer personen, dan kunt u elkaar afwisselen en wachten in het dagverblijf. Maar ook vaak wisselen of lang op bezoek zijn kan erg vermoeiend zijn voor de patiënt. Overleg daarom met elkaar wanneer u op bezoek wilt komen. Kinderen mogen mee op bezoek.

Het komt voor dat tijdens uw bezoek een arts of verpleegkundige langskomt om een patiënt te onderzoeken of te verzorgen. We kunnen u vragen even buiten de kamer te wachten tot de arts of verpleegkundige klaar is. U kunt ook in het dagverblijf wachten.

Voor bezoekers zijn verschillende voorzieningen in en om het ziekenhuis. Lees meer informatie over route naar het UMCG en waar u kunt parkeren

Meenemen

Neem geen bloemen of planten mee naar de Hartbewaking vanwege infectiegevaar. 

U kunt kleding, ondergoed en toiletartikelen meenemen voor uw naaste. Als uw naaste medicijnen gebruikt, dan kunt u die van thuis meenemen. Het liefst in de originele verpakking. 

Neem liever geen waardevolle spullen mee. Het UMCG is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

Overnachten

Soms kunt u in de familiekamer overnachten. Er is 1 familiekamer. Overleg met de verpleegkundige of die vrij is. Duurt de opname langer en wilt u toch in de buurt blijven? Vlakbij het ziekenhuis kunt u overnachten. Vraag informatie bij een verpleegkundige op de afdeling. U betaalt zelf voor de overnachting.

Een kaartje sturen

Het is altijd leuk om post te krijgen. Een kaartje sturen kan het best op deze manier:

  • UMCG, voorletters en naam patiënt
  • Hartbewaking C1CC
  • Kamernummer
  • Postbus 11120 9700 CC Groningen

Ook als u niet precies weet waar iemand is opgenomen, kunt u post sturen. Wij zorgen er dan voor dat de post bij de juiste persoon terecht komt. Vanwege de privacy van onze patiënten mogen we u niet vertellen waar iemand ligt. U kunt dit wel vragen aan de patiënt zelf of aan de contactpersoon. Als een patiënt naar een andere afdeling is gegaan, sturen we de post door. Schrijf uw naam en adres ook op de post. Dan sturen we het terug als de patiënt intussen weer naar huis is.