Hartcentrum Opname en bezoek Hartcentrum

Soms krijgt u een onderzoek of behandeling en kunt u nog dezelfde dag naar huis. Het kan ook zijn dat u wordt opgenomen in het UMCG. Lees over de opname, het verblijf en het bezoek.

Opname

We hebben verschillende verpleegafdelingen:

Als u langer voor een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis moet blijven, hoort u van ons op welke verpleegafdeling u wordt opgenomen.

Lees alvast hoe een opname verloopt en wat u kunt doen om u goed voor te bereiden.

Bezoekers ontvangen

Als u opgenomen bent, dan mag u tijdens bezoekuren familie en vrienden ontvangen. Bekijk de bezoektijden en waar u rekening mee moet houden als u op bezoek komt.

Bezoek is fijn, maar het kan erg vermoeiend zijn. Ook kan het te druk worden op de kamer en de afdeling. Er mogen daarom niet meer dan 2 personen tegelijk op bezoek komen.

Tijdens het bezoek

Soms komt er een arts of verpleegkundige langs om u te onderzoeken of te verzorgen. We vragen uw bezoek dan om even buiten de kamer te wachten we klaar zijn.

Voorzieningen

In het UMCG zijn verschillende voorzieningen voor een prettig verblijf.

Weer naar huis

Als u voldoende bent hersteld, mag u weer naar huis. Daarna komt u vaak nog wel langs op de polikliniek of heeft u een telefonische afspraak voor controle.

In principe neemt na de opname uw huisarts de zorg weer over van het ziekenhuis. Voor vragen over ziekte en de behandeling hiervan verwijzen wij u dan ook naar uw huisarts. Ook kunt u uw vragen stellen tijdens uw (controle)afspraak op de polikliniek.

Als u onder behandeling bent van het UMCG, kunt u voor specifieke vragen die uw huisarts niet kan beantwoorden of die niet kunnen wachten tot uw poliklinische afspraak ons bellen op werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur. Telefoon (050) 361 29 15.

Het secretariaat zal uw vragen voorleggen aan de desbetreffende afdeling, arts of verpleegkundig specialist. Uw vraag wordt in principe binnen 48 uur beantwoord. U wordt niet doorverbonden. Houd u uw UMCG-nummer bij de hand en vermeld bij welke arts, verpleegkundig consulent of verpleegkundig specialist u bekend bent. Indien u na uw behandeling weer teruggaat naar uw eigen cardioloog in een ander ziekenhuis dan het UMCG, kunt u uw vraag aan uw eigen cardioloog daar stellen.

Neem in een spoedsituatie altijd contact op met uw huisarts of 112.