Psychosociale begeleiding

Als u ernstig ziek bent krijgt u lichamelijk en emotioneel veel te verwerken. Praten met een maatschappelijk werker, psycholoog of geestelijk verzorger kan u helpen om te gaan met uw vragen en emoties.

In het UMCG kunt u terecht bij verschillende psychosociale zorgverleners, die samenwerken in het psychosociaal team:

De psychosociale zorgverleners werken nauw samen met artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners in het UMCG. Ze zijn verbonden aan de afdelingen en poliklinieken waar we patiënten onderzoeken en behandelen.

Gesprekken

U kunt tijdens uw ziekte en behandeling op verschillende momenten behoefte hebben aan een gesprek met iemand van het psychosociaal team. Deze gesprekken zijn altijd geheim: alle psychosociale zorgverleners hebben beroepsgeheim. Alleen als u daar zelf toestemming voor geeft, kan de zorgverlener informatie uit de gesprekken met andere zorgverleners delen.

Een afspraak maken kan:

 • in combinatie met een ziekenhuisbezoek
 • tijdens uw opname
 • voor, tijdens en na uw behandeling

Ook als nabestaande kunt u een afspraak maken voor 1 of meer nagesprekken.

Verschillende zorgverleners

Welke psychosociale zorgverlener voor u het beste is, hangt af van uw vraag en situatie. Tijdens een eerste afspraak bespreekt u of de zorgverlener met wie u het gesprek heeft de hulp kan bieden die u nodig heeft. U besluit dan samen of u een doorverwijzing krijgt naar een andere instantie, hulp- of zorgverlener of u maakt vervolgafspraken. De psychosociale zorgverlener kan u ook helpen de juiste zorgverlener bij u in de buurt te vinden.

 • Een medisch maatschappelijk werker helpt en adviseert bij emotionele en praktische problemen rondom uw ziekte en behandeling. Denk bijvoorbeeld aan:

  • ontregeling van het dagelijks leven van u en uw naasten
  • zorgen over het verloop en de mogelijke gevolgen van uw ziekte
  • de invloed van uw ziekte op u en uw naasten
  • de invloed van uw ziekte op de relaties met uw naasten

  In de gesprekken met de maatschappelijk werker bespreekt u uw ziekte, eventuele (langdurige) opname, behandeling en de gevolgen hiervan voor u, uw partner en uw gezin. De maatschappelijk werker begeleidt en ondersteunt u hierbij. U kunt alleen of samen met uw partner en/of belangrijke naaste(n) deze gesprekken voeren.

  ‘We helpen met emotionele en praktische zaken. Dat kan gaan om iets kleins zoals een schrijfblok voor een patiënt die afscheidsbrieven wil schrijven, maar ook om financiële regelingen met bijvoorbeeld ziektekostenverzekeraars. Ik heb zelfs een keer snel een bruiloft georganiseerd voor een patiënt die binnenkort zou sterven.‘
  Medisch maatschappelijk werker Jesmin Poelstra
 • Een medisch psycholoog helpt bij psychische klachten door uw ziekte. Deze zorgverlener kent de verwerkingsprocessen die bij een ziekte horen en helpt u hiermee om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan:

  • angst
  • depressiviteit
  • relatieproblemen
  • een traumatische ervaring na een behandeling
  • klachten die u al had, die door de ziekte erger worden of terugkomen
 • Een geestelijk verzorger helpt bij levensvragen die bij mensen opkomen als ze ernstig ziek zijn. Er kunnen dan vragen bij u opkomen waar u eerder niet of minder bij stilstond. Denk bijvoorbeeld aan vragen over:

  • wat uw leven zin geeft
  • leven en dood
  • het waarom van dit lijden
  • de waarde van uw geloof of levensovertuiging
  • moeilijke keuzes, zoals levensbeëindiging of stoppen of doorgaan met uw behandeling

  In gesprekken met de geestelijk verzorger bespreekt u hoe u richting kunt geven aan deze vragen. Ook kunt u samen op zoek gaan naar een passend ritueel om troost of rust te vinden, zoals bidden of mediteren. Een geestelijk verzorger kan u steunen en is er voor alle patiënten en hun familie, gelovig of niet-gelovig.

  Lees meer over geestelijke verzorging in het UMCG.

Contact

Als u met een medisch maatschappelijk werker, medisch psycholoog of geestelijk verzorger wilt praten over de zorgen en emoties rondom uw ziekte, kunt u dit met uw zorgverlener bespreken. Die kan u doorverwijzen voor psychosociale begeleiding.