Geestelijke verzorging

Door ziekte kan er veel veranderen in je leven en dat van je naasten. Je ervaart misschien dat je leven ineens stilstaat. En dat veel dingen niet meer zo vanzelfsprekend zijn als eerder. Of je voelt je kwetsbaar of verward. Dat kan moeilijk zijn. Praten met een geestelijk verzorger kan je juist als je ziek bent, troost, kracht en moed geven.

Wat doen geestelijk verzorgers?

Als geestelijk verzorgers geven we hulp en begeleiding aan patiënten en hun familie. We helpen bij levensvragen die bij je opkomen als je ernstig ziek bent. En hebben aandacht voor wat je op dit moment bezighoudt. Door je verhaal te doen, kun je misschien een beetje op adem komen. Zo kun je ontdekken wat in deze situatie belangrijk en waardevol is.

Er is ruimte om te vertellen wat je bezighoudt, hardop te denken, van gedachten te wisselen, samen stil te zijn of om op zoek te gaan naar de betekenis van wat je meemaakt. Bijvoorbeeld in situaties waarin je: 

  • moedeloos of bang voor wat er komen gaat
  • behoefte hebt aan steun en houvast
  • je afvraagt waarom jou dit overkomt
  • een heel ingewikkelde keuze moet maken
  • graag wilt praten met iemand anders dan je behandelaar
  • gelovig bent, en je je afvraagt waar God nu is
  • je je afvraagt wat de zin van het leven is
  • dankbaar bent of blij en dat graag wilt delen

Samen ontdekken we waar je behoefte aan hebt. Een luisterend oor, stilte of een ritueel. Het kan van alles zijn.

Voor iedereen

In het contact staat jouw eigen visie op het leven centraal. Elke geestelijk verzorger is er voor iedereen, ongeacht de eigen achtergrond. We halen onze inspiratie uit filosofie, muziek, geloof, gedichten, verhalen of bijvoorbeeld de natuur. Mocht je dat willen, dan kun je naar een geestelijk verzorger met een bepaalde levensbeschouwing vragen. 

Hoe werkt het?

Als patiënt van het UMCG kun je een gesprek met een geestelijke verzorger vragen. Je hebt geen verwijzing nodig. Jouw behandelend specialist of verpleegkundige kan dit voor je regelen. Je kunt ook zelf tijdens je opname via mijnUMCG een afspraak met ons maken.

Eerste gesprek

In het eerste gesprek maken we kennis met elkaar. We onderzoeken samen wat de geestelijk verzorger kan betekenen voor jou. Soms heb je genoeg aan 1 gesprek, andere keren maken we een nieuwe afspraak. Vaak is het fijn om een vast baken te hebben, een rustpunt in alles wat je binnen het ziekenhuis overkomt. De gesprekken zijn vaak op de verpleegafdeling, maar soms ook in een andere ruimte. Dat hangt af van jouw situatie.

Stiltecentrum

Op de eerste verdieping, naast de Ronde Zaal, is het Stiltecentrum. Hier kun je even op adem komen. Er is ruimte om even stil te zijn, iets te schrijven of lezen, een kaarsje aan te steken, te bidden of te mediteren.

Contact met geestelijk verzorging

Je kunt ons bellen via het algemene nummer van het UMCG (050) 361 61 61. Je kunt ook de geestelijk verzorgers persoonlijk bellen.