Thijs Hoogeveen Geestelijk verzorger

'Niets doet ertoe, en juist daarom doet alles er absoluut toe.'

T. Hoogeveen

Levensbeschouwelijke achtergrond: algemeen spiritueel

Meer informatie over geestelijke verzorging in het UMCG.