Educatieve Voorziening

Het team van de Educatieve Voorziening UMCG (EV UMCG) biedt onderwijsondersteuning aan langdurig zieke kinderen en jongeren, hun ouders en schoolteams. De eigen school blijft verantwoordelijk voor het onderwijs, ook als een kind of jongere ziek is. De EV kan hierbij ondersteunen, met advies, informatie, praktische hulp en door tijdelijk het onderwijs over te nemen als dat nodig is. Dit is altijd maatwerk aangepast aan de situatie van het kind of de jongere.

Onderwijs is belangrijk voor kinderen, ook als zij (langdurig) ziek zijn. Onderwijs:

 • brengt kinderen en jongeren in contact met hun klasgenoten
 • doet een beroep op wat ze wèl kunnen
 • laat ze bezig zijn met iets vertrouwds
 • brengt structuur in de dag en zorgt voor afleiding 
 • geeft perspectief op de toekomst
Leerling en docent

Hoe werkt de EV van het UMCG?

Bij vragen over ziek zijn en onderwijs, kun je bellen of mailen met 1 van de Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (Consulenten OZL). Zij werken preventief en oplossingsgericht. Elke situatie is uniek, samen met het zieke kind of jongere, zijn ouders en de school wordt gezocht naar een plan op maat.

Binnen het team van de Educatieve Voorziening heb je een vast aanspreekpunt. Er is altijd eerst een gesprek met de patiënt en zijn/haar ouders, daarna ook met de eigen school.

De consulent OZL biedt een luisterend oor, geeft informatie, advies en praktische hulp. Bijvoorbeeld bij vragen rondom:

 • schoolkeuze of -wisseling
 • studiekeuze en loopbaanontwikkeling
 • het schoolgaan van de broer of zus
 • regelingen rondom zorg op school en vervoer

Bekijk het team van de Educatieve voorziening

Diagram EV

Samenwerking met zorgprofessionals

De consulenten OZL werken samen met artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals die bij de patiënt betrokken zijn in het multidisciplinaire team dat de patiënt behandelt. Zo zijn de lijnen kort en kan er in de begeleiding snel ingespeeld worden op ontwikkelingen bij de patiënt en het ziekteproces.

Informatie voor leraren en scholen

Als een leerling langdurig ziek wordt, heeft dat impact op de klas en de school. Er is geen standaard aanpak voor deze situatie. Vragen die scholen hebben, zijn bijvoorbeeld:

 • Hoe kun je als schoolteam de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan de zieke leerling zo goed mogelijk waarmaken?
 • Hoe zorg je dat de leerling contact blijft houden met klasgenoten?
 • Welke technische hulpmiddelen zijn beschikbaar als ondersteuning?
 • Hoe zorg je voor een soepele terugkeer van de zieke leerling op school?

Samen met de betrokkenen binnen het schoolteam zoeken we in elke situatie naar de juiste antwoorden, tijdens het ziekteproces en daarna. Ook kunnen de betrokken docenten bij de Educatieve Voorziening terecht voor informatie. Bijvoorbeeld over de gevolgen van de ziekte en de behandeling voor het onderwijs en het leerproces van de leerling.

Voor scholen is de begeleiding door de consulent OZL gratis. Meer informatie

Informatie voor patiënten en ouders

Als je een langere tijd ziek bent, of opgenomen wordt in het ziekenhuis kun je je zorgen maken over hoe het verder moet met school. Natuurlijk is iedere situatie en ieder kind weer anders en worden begeleidingen daar zo goed mogelijk bij aangepast. Vragen die patiënten en ouders stellen, zijn bijvoorbeeld:

 • Welke mogelijkheden zijn er als het naar school gaan moeilijker is door de ziekte?
 • Wat kunnen we als ouder zelf doen?
 • Hoe houd ik het beste contact met school?
 • Hoe moet het met toetsen en examens?

Bij elke vraag die je hebt kun je bellen of mailen met de consulenten OZL. In deze boekjes vind je ook informatie:

Netwerk Ziezon

De Educatieve Voorziening UMCG is onderdeel van het Netwerk Ziezon (ziek zijn en onderwijs). Dit is een breed netwerk van consulenten en organisaties. Doel van dit netwerk is om kennis te delen en efficiënt samen te werken. Om leerlingen, ouders en leraren de best mogelijke onderwijsondersteuning te bieden op het moment dat een leerling te maken krijgt met een chronische of langdurige ziekte.

Postadres

Educatieve Voorziening UMCG, Huispostcode FC23
Postbus 30.001
9700 RB  Groningen

Contact Educatieve Voorziening

Heb je vragen over ziek zijn en onderwijs? Bel ons of stuur een mailtje. We zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur. Tijdens de schoolvakanties (regio Noord) zijn we gesloten.