Educatieve Voorziening

​Voor kinderen die chronisch of langdurig ziek zijn, is onderwijs extra belangrijk.

Onderwijs:

 • brengt kinderen in contact met hun klasgenoten
 • doet een beroep op wat kinderen wél kunnen
 • brengt structuur in de dag en zorgt voor afleiding
 • laat kinderen bezig zijn met iets vertrouwds
 • geeft perspectief op de toekomst

Onderwijs volgen tijdens langdurige ziekte is niet makkelijk. Ieder kind en ieder ziekteverloop is anders. Hoe en wat mogelijk is, verschilt per situatie. Het team van educatieve voorziening helpt zieke kinderen en jongeren, hun ouders en schoolteams. Met advies, praktische hulp en door tijdelijk het onderwijs over te nemen als dat nodig is. Altijd vanuit het perspectief van de jongere en gericht op de voortgang van het onderwijsleerproces.

Werkwijze

Als scholen, ouders of zorgverleners problemen verwachten met onderwijs door het ziek zijn, kunnen zij contact opnemen met 1 van de consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen. We hebben altijd eerst een gesprek met de ouders om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van het kind. Daarna bespreken we de opties met de school.

Maatwerk

De school blijft verantwoordelijk voor het onderwijs, maar er is geen standaard aanpak voor. Daarom bekijken we samen met de school wat het best past bij de situatie van het zieke kind. De school kan zo een passend onderwijsprogramma voor tijdens en na de ziekte of behandeling maken. Ook krijgt de school informatie over de gevolgen van de ziekte en behandeling voor het onderwijs en het leerproces van de zieke leerling. Deze informatie en begeleiding is gratis.

Samenwerking met zorgprofessionals

Wij werken samen met artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in het multidisciplinaire team dat het kind behandelt. Zo kunnen we snel inspelen op ontwikkelingen in het ziekteproces en als er ziektegerelateerde schoolproblemen zijn dit in het overleg aankaarten. Wanneer zorgprofessionals zien dat er schoolproblemen zijn bij een patiënt, kunnen zij dat bij ons melden.

Materialen voor scholen

Voor scholen is materiaal beschikbaar voor het maken van een onderwijsprogramma voor zieke leerlingen:

De Educatieve Voorziening UMCG is onderdeel van het Netwerk Ziezon. Op de website van Ziezon staat meer informatie over onderwijsondersteuning voor kinderen die lang in het ziekenhuis liggen of lang ziek thuis zijn.

Vast aanspreekpunt

Het kind, de ouders en de school hebben een vast aanspreekpunt. Deze consulent biedt een luisterend oor, geeft informatie, advies en praktische hulp. U kunt ons altijd bellen of mailen als dat nodig is, of als u daar behoefte aan heeft.

De Educatieve Voorziening UMCG is ook gesprekspartner voor ouders als het gaat over zaken zoals:

 • schoolkeuze of -wisseling
 • studiekeuze en loopbaanontwikkeling
 • vragen over broer of zus
 • vragen over regelingen rondom zorg op school en vervoer

Team Educatieve voorziening

 • Ria Bakker, hoofd Educatieve Voorziening
 • Ellen Agnes Boekel, consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • Mieneke Engwerda, consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • Daphne Geluk, consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • Ellen Kloosterman, consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • Marije Kort, consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • Marieke van der Veen, consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • Harry Walma, consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen

Postadres

UMCG, Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden
Educatieve Voorziening UMCG, Huispostcode FC23
Postbus 30.001
9700 RB  Groningen

Contact

Heeft u vragen over onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen? Bel of mail ons. We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur. In de schoolvakanties zijn we gesloten.