Diabetesrevalidatie

Als u diabetes heeft kan dit veel gevolgen hebben voor uw dagelijks leven. Diabetesrevalidatie kan dan helpen om uw diabetes beter onder controle te krijgen.

Om te leven met diabetes is het belangrijk dat u uw leefstijl aanpast. Bijvoorbeeld door gezond te eten, te bewegen en af te vallen als u te zwaar bent. Tijdens de behandeling helpen we u hierbij:

 • u krijgt voorlichting over diabetes en een gezonde leefstijl
 • u doet oefeningen zodat u lichamelijk verbetert
 • u heeft gesprekken voor mentale ondersteuning
 • we helpen u bij de aanpassingen die in uw leven nodig zijn

Aan het einde van de revalidatie heeft u geleerd om zo goed mogelijk om te gaan met uw diabetes.

Een fysiotherapeut begeleidt een patiënt tijdens de krachttraining.

Behandelingen

Niet iedereen met diabetes heeft dezelfde problemen. Daarom hebben we 3 verschillende behandelmodules. U volgt tijdens uw revalidatie 1 of meer van deze modules:

Diabetes-zelfmanagement

Door een combinatie van theorie en praktijk leert u meer over diabetes en hoe u hier het beste mee om kunt gaan. U leert onder andere uw diabetes zelf onder controle te houden, goed en gezond te eten, hoe u meer kunt bewegen en uw voeten goed te verzorgen.

Hypo-bewust module

U leert herkennen wanneer uw bloedsuikergehalte te laag is en wat u kunt doen om dit te voorkomen.

Tijdens de revalidatiebehandeling volgt u therapieën in groepsverband en een-op-een.

Groepstherapie in een grote gymzaal. 4 mensen doen samen een spel met ballen

De behandeling stap voor stap

 1. Voor de revalidatiebehandeling heeft u een verwijzing naar het Centrum voor Revalidatie nodig van een medisch specialist. Na de verwijzing krijgt u een aanmeldbevestiging. Voor uw eerste afspraak krijgt u een afspraakbrief met informatie van ons. Daarin staat hoe u zich op uw eerste afspraak voorbereidt.

 2. Het revalidatietraject begint met een afspraak bij verschillende behandelaars. U heeft een intakegesprek met een arts, een diabetesverpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist en een psycholoog of maatschappelijk werker.

  Tijdens de gesprekken bespreekt u welke problemen u heeft en welke doelen u wilt bereiken met de revalidatiebehandeling. Daarna bespreken we samen met u of u bij ons kunt revalideren of dat we u verwijzen naar een behandelaar bij u in de buurt.

  Onderzoeken

  Als we hebben besloten dat u bij ons gaat revalideren, doen we na de intakegesprekken verschillende onderzoeken. Zoals een bloedonderzoek, een inspanningstest en u vult een aantal vragenlijsten in.

  Behandelplan

  Op basis van de gesprekken en de onderzoeken maken we samen met u een behandelplan. In het behandelplan spreken we af aan welke trainingen en groepsbijeenkomsten u meedoet en met welke behandelaars u persoonlijke gesprekken heeft.

 3. Voor diabetesrevalidatie kunt u poliklinisch revalideren of opgenomen worden voor revalidatie op locatie Beatrixoord. In de periode dat u bij ons revalideert, nemen wij ook de diabetescontrole over.

  Poliklinisch revalideren

  Als u poliklinisch revalideert komt u een paar keer per week naar locatie Beatrixoord in Haren. Hoe vaak u komt en hoe lang de revalidatie duurt, hangt af van de therapieën die u volgt.

  Opname

  Als u wordt opgenomen, blijft u 3 tot 6 weken op locatie Beatrixoord. Een multidisciplinaire team begeleidt u intensief tijdens uw opname. Na de opname volgt u nog 11 weken poliklinische revalidatie om de resultaten van de opname te vast te houden.

  Tussentijdse evaluatie

  Tijdens uw revalidatiebehandeling bespreekt u regelmatig samen met het behandelteam hoe het gaat met uw revalidatie. U geeft tijdens deze gesprekken aan wat wel en niet goed gaat. Als het nodig is passen we u revalidatiedoelen en het behandelplan aan.

 4. Als u klaar bent met uw revalidatiebehandeling laten we uw behandelend arts weten hoe het is gegaan en wat het resultaat is. Uw behandelend arts en uw diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner nemen dan de medische controle weer over.

Behandelteam

Bij uw revalidatiebehandeling zijn behandelaars van verschillende disciplines betrokken. Tijdens uw revalidatie is de revalidatiecoördinator uw vaste aanspreekpunt. Bij de revalidatiecoördinator kunt u terecht als u vragen heeft over uw revalidatie of de planning.

 • Diabetes heeft u niet alleen, uw omgeving heeft hier ook mee te maken. Daarom kunt u ervoor kiezen om uw partner een dag met u mee te laten lopen. Dit mag natuurlijk ook iemand anders zijn die belangrijk voor u is.


 • We willen graag weten hoe u uw behandeling heeft ervaren. Daarom vult u na afloop van uw behandeling een vragenlijst in. De antwoorden van de vragenlijsten zetten wij om in kwaliteitscijfers. De uitkomsten gebruiken we om onze zorg steeds verder te verbeteren. De cijfers van ons centrum staan op revalidatiecheck.nl.

 • Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

  Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.


Uw naaste(n)

Diabetes heeft u niet alleen, uw omgeving heeft hier ook mee te maken. Daarom kunt u ervoor kiezen om uw partner een dag met u mee te laten lopen. Dit mag natuurlijk ook iemand anders zijn die belangrijk voor u is.

Revalidatiecheck

We willen graag weten hoe u uw behandeling heeft ervaren. Daarom vult u na afloop van uw behandeling een vragenlijst in. De antwoorden van de vragenlijsten zetten wij om in kwaliteitscijfers. De uitkomsten gebruiken we om onze zorg steeds verder te verbeteren. De cijfers van ons centrum staan op revalidatiecheck.nl.

Kosten zorg

Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.

Heeft u nog vragen?

U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.