Revalidatie bij neuromusculaire aandoeningen

Neuromusculaire aandoeningen (NMA) zoals spierziekten en zenuwaandoeningen zorgen voor beperkingen in het dagelijks leven. Tijdens de revalidatiebehandeling leert u daar zo goed mogelijk mee om te gaan.

U kunt door uw spierziekte of zenuwaandoening allerlei problemen ervaren. Door u verschillende technieken te leren, proberen we uw kwaliteit van leven te behouden of te vergroten.

Coördinatie-oefeningen met de ergotherapeut

De behandeling

Tijdens de revalidatiebehandeling komen verschillende onderwerpen aan bod. We leren u om te gaan met uw lichamelijke beperkingen en praten met u over de psychische en sociale gevolgen van uw ziekte. We adviseren u ook over de aanpassingen die in uw leven nodig zijn.

De behandeling bestaat uit verschillende therapieën. Welke therapieën we kiezen hangt af van uw situatie en hulpvragen. Voorbeelden zijn:

 • spreekoefeningen, zodat u zich verstaanbaar kunt maken
 • oefenen met technieken zodat u zich makkelijker kunt verplaatsen en bewegen
 • leren van verschillende technieken om uw motoriek van de arm en hand te verbeteren
 • het leren gebruiken van hulpmiddelen die u kunnen helpen bij het communiceren of het uitvoeren van dagelijkse activiteiten
 • adviezen en oefeningen voor dagelijkse zaken als persoonlijke verzorging
 • uitproberen van verschillende vormen van dagbesteding of sport. Als u werkt kijken we wat er nodig is om aan het werk te kunnen blijven
 • leren omgaan met de psychische en/of sociale gevolgen van uw ziekte
Spraaktherapie met de logopedist

De behandeling stap voor stap

 1. Voor de revalidatiebehandeling heeft u een verwijzing van een medisch specialist nodig. Na de verwijzing krijgt u een aanmeldbevestiging. Voor uw eerste afspraak krijgt u een afspraakbrief met informatie van ons. Daarin staat hoe u zich op uw eerste afspraak voorbereidt.

 2. Uw revalidatie begint met een dag waarop u gesprekken heeft met de revalidatiearts of physician assistent en verschillende behandelaars. Als u voor 1 probleem bent verwezen, heeft u alleen een gesprek met de revalidatiearts of physician assistant. Op basis van de gesprekken maken we samen met u een behandelplan. Hierin staat welke doelen u tijdens uw revalidatie wilt bereiken en welke therapiën u volgt.

  Soms is revalideren in het revalidatiecentrum niet nodig. U krijgt dan een advies van ons waarmee u aan de slag kunt met behandelaars bij u in de buurt.

 3. Voor uw revalidatiebehandeling komt u 1 of meerdere keren per week naar locatie Beatrixoord in Haren. Hoe lang de behandeling duurt, hangt af van uw situatie en hulpvragen.

  Tussentijdse evaluatie

  Tijdens uw revalidatiebehandeling bespreekt u regelmatig samen met het behandelteam de voortgang van uw revalidatie. U geeft tijdens deze gesprekken aan wat wel en niet goed gaat. Als het nodig is passen we uw revalidatiedoelen en het behandelplan aan.

 4. Als u uw revalidatiedoelen heeft behaald, rondt u samen met uw behandelaars uw revalidatieperiode af. U heeft een evaluatiegesprek met uw revalidatiecoördinator. In het gesprek bespreekt u het verloop van uw revalidatie, uw behaalde resultaten en de eventuele voorzieningen en aanpassingen die zijn aangevraagd. Ook heeft u een afsluitend gesprek met de revalidatiearts. U bespreekt dan de nazorg en de controleafspraken in het ziekenhuis.

Behandelteam

Bij uw revalidatiebehandeling zijn behandelaars van verschillende disciplines betrokken die ervaring hebben met revalidatie bij NMA.

Tijdens uw revalidatie is de revalidatiecoördinator uw vaste aanspreekpunt. Bij de revalidatiecoördinator kunt u terecht als u vragen heeft over uw revalidatie of de planning.

Wachttijden

Wachttijden in dagen.

Poliklinische Intake Poliklinische Behandeling Opname
Neuromusculaire aandoeningen 49 35 14
Laatst gewijzigd op

Betrekken van uw naaste(n)

Niet alleen u, maar ook uw naaste(n) kunnen het moeilijk hebben met uw spierziekte of zenuwaandoening en alles wat daar bij komt kijken. Daarom betrekken we uw partner of iemand anders die belangrijk voor u is, zoveel mogelijk bij uw behandeling.

Lotgenotencontact

Contact met lotgenoten kan u helpen bij uw revalidatie. Zij herkennen uw problemen en begrijpen u. Uw revalidatiecoördinator kan u ook helpen om met lotgenoten in contact te komen.

Revalidatiecheck

We willen graag weten hoe u uw behandeling heeft ervaren. Daarom vult u na afloop van uw behandeling een vragenlijst in. De antwoorden van de vragenlijsten zetten wij om in kwaliteitscijfers. De uitkomsten gebruiken we om onze zorg steeds verder te verbeteren. De cijfers van ons centrum staan op revalidatiecheck.nl.

Kosten zorg

Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.

Heeft u nog vragen?

U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.