Adviesteam Ondersteunde Communicatie

Het adviesteam Ondersteunde Communicatie van het UMCG Centrum voor Revalidatie geeft advies over hulpmiddelen bij spraak- en taalproblemen. Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld een tablet, spraakcomputer, communicatieboek of app.

We geven advies over hulpmiddelen bij spraak- en taalproblemen door niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Bijvoorbeeld een neuromusculaire spraakstoornis zoals dysartrie. Of bij afasie en spraakapraxie door een beroerte.

Verwijzen

Uw huisarts, neuroloog of logopedist kan u verwijzen naar het adviesteam OC bij het UMCG Centrum voor Revalidatie.

Intake, advies en aanvragen hulpmiddel

Wij vragen u eerst toestemming om uw medische, neuropsychologische en logopedische gegevens op te vragen bij uw behandelaars. Hiervoor ontvangt u een formulier. Ook ontvangt u een vragenlijst. In de vragenlijst staan vragen over welke problemen u ervaart. En in welke situaties u een hulpmiddel wilt gebruiken. Nadat u het formulier heeft ondertekend en de vragenlijst heeft ingevuld ontvangt u een uitnodiging voor een afspraak. 

  • U heeft eerst een gesprek met een revalidatiearts. Daarna heeft u een ‘passing’ met een logopedist en iemand die communicatiehulpmiddelen levert. U kunt dan verschillende hulpmiddelen uitproberen.
  • Als er een geschikt communicatiehulpmiddel voor u is doen wij een aanvraag bij uw zorgverzekeraar voor een vergoeding van het hulpmiddel.

Contact

Heeft u vragen over het adviesteam Ondersteunde Communicatie stuur ons dan een e-mail.