Kinderrevalidatie

Wij willen kinderen laten spelen, sporten en meedoen op school. Als dit door beperkingen niet kan, doen we er alles aan om deze beperkingen te verminderen. En als dit niet lukt, leren we kinderen en ouders er zo goed mogelijk mee te leven.

We behandelen kinderen en jongeren tot 18 jaar met aandoeningen zoals cerebrale parese, spina bifida, spierziekte, (niet-)aangeboren hersenletsel, coördinatiestoornissen (DCD), langdurige pijnklachten, kinderreuma, een amputatie en andere motorische ontwikkelingsproblemen.

De behandeling

Revalideren betekent dat uw kind gaat oefenen om zoveel mogelijk zelf te kunnen. Voordat een behandeling begint bekijken we samen wat de situatie is en wat uw kind wil kunnen na de behandeling, of wat u belangrijk vindt voor uw kind. Bijvoorbeeld:

 • leren om zichzelf zo goed mogelijk te verplaatsen
 • beter leren communiceren
 • beter leren slikken
 • verminderen van spasticiteit
 • verbeteren van de hand-armfunctie
 • leren omgaan met wat wel en niet kan

Sommige behandelingen zijn een-op-een. Andere behandelingen zijn in een groep.

Oefenen van motorische vaardigheden

Combinatie revalidatie en onderwijs

Als uw kind naar school gaat, is het fijn voor ouder en kind om revalidatie en onderwijs goed te kunnen combineren. Daarom behandelen we ook kinderen die naar de Prins Johan Friso Mytylschool in Haren gaan. Deze kinderen behandelen we onder schooltijd.

Oefeningen op de bal bij de fysiotherapeut

De behandeling stap voor stap

 1. Voor de revalidatiebehandeling heeft u een verwijzing van een medisch specialist nodig. Na de verwijzing krijgt u een aanmeldbevestiging. Voor uw eerste afspraak krijgt u een afspraakbrief met informatie van ons. Daarin staat hoe u zich op uw eerste afspraak voorbereidt.

 2. U heeft een intakegesprek met de revalidatiearts. De intake bestaat uit een gesprek en een lichamelijk onderzoek. Voor sommige aandoeningen hebben we speciale spreekuren, met meerdere artsen vanuit verschillende specialismen. Welke artsen dat zijn hangt af van de diagnose en hulpvraag van uw kind. Dat kunnen bijvoorbeeld een revalidatiearts, een orthopeed en een neuroloog zijn.

  Onderzoeken en behandeladvies

  Na de intake doen we vaak nog extra onderzoeken, zoals een gangbeeldonderzoek. We kijken dan naar de manier waarop uw kind loopt.

  De onderzoeken zijn meestal verdeeld over een paar dagen. Na alle onderzoeken en gesprekken geeft het revalidatieteam een advies over de mogelijke behandeling. Dit advies krijgen jullie tijdens een gesprek met het hele revalidatieteam. Ook bespreken we, samen met u als ouder, of uw kind bij ons revalideert of bij een zorgverlener bij u in de buurt.

 3. Als uw kind bij ons gaat revalideren, komt u samen met uw kind voor de behandeling een paar keer per week naar locatie Beatrixoord. Dat noemen we poliklinisch revalideren. Na iedere behandeling gaan jullie weer naar huis.

  Tussentijdse evaluatie

  Tijdens de revalidatie staan de behandeldoelen van uw kind centraal. U bespreekt regelmatig met het revalidatieteam hoe het revalideren gaat.

  Kringgesprek therapeutische peutergroep

 4. Als de behandeldoelen zijn gehaald, is uw kind klaar met revalideren. Hoe lang het duurt voordat uw kind deze behandeldoelen haalt, is voor iedereen anders. Ook bespreken we of u nog ondersteuning nodig heeft bij de overgang naar een therapeut in de buurt.

  Kinderen zijn nog volop in de groei, daarom maken we meestal een vervolgafspraak na een half jaar om te kijken hoe het dan gaat. Soms is het nodig om onder controle te blijven. We bekijken dan af en toe hoe het gaat en of het nodig is om terug te komen voor een revalidatiebehandeling.

 • Vanaf het begin zijn behandelaars van verschillende disciplines betrokken bij uw revalidatiebehandeling. Samen komen zij tot het juiste behandelplan. Altijd in nauw overleg met u. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

 • Wachttijden in dagen.
  Poliklinische Intake Poliklinische Behandeling Opname
  Kinderrevalidatie (KR)
  KR jong kind (t/m 4 jaar) 35 98
  KR Niet-aangeboren hersenletsel 21 49
  KR DCD 28 84
  KR overig 42 70
  Laatst gewijzigd op
 • Elk jaar organiseert het UMCG Centrum voor Revalidatie samen met Revalidatie Friesland het CIMT-BIT zomerkamp. Een kamp voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een eenzijdige arm-handfunctiestoornis door bijvoorbeeld Cerebrale Parese, Erbse Parese of een Niet Aangeboren Hersenletsel. Uw kind leert zijn minder goede hand beter te gebruiken. Samen met leeftijdsgenoten oefent uw kind twee weken en doet hij leuke activiteiten zoals klimmen, boogschieten en muziek maken.

 • Contact met lotgenoten kan uw kind helpen bij de revalidatie. Lotgenoten herkennen elkaars problemen en begrijpen elkaar. Tijdens het revalidatietraject kan uw kind met lotgenoten in contact komen. De revalidatiecoördinator kan ook helpen om met meer lotgenoten in contact te komen.

 • We willen graag weten hoe u uw behandeling heeft ervaren. Daarom vult u na afloop van uw behandeling een vragenlijst in. De antwoorden van de vragenlijsten zetten wij om in kwaliteitscijfers. De uitkomsten gebruiken we om onze zorg steeds verder te verbeteren. De cijfers van ons centrum staan op revalidatiecheck.nl.

 • Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

  Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.

Behandelteam

Vanaf het begin zijn behandelaars van verschillende disciplines betrokken bij uw revalidatiebehandeling. Samen komen zij tot het juiste behandelplan. Altijd in nauw overleg met u. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Wachttijden

Wachttijden in dagen.
Poliklinische Intake Poliklinische Behandeling Opname
Kinderrevalidatie (KR)
KR jong kind (t/m 4 jaar) 35 98
KR Niet-aangeboren hersenletsel 21 49
KR DCD 28 84
KR overig 42 70
Laatst gewijzigd op

CIMT-BIT zomerkamp

Elk jaar organiseert het UMCG Centrum voor Revalidatie samen met Revalidatie Friesland het CIMT-BIT zomerkamp. Een kamp voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met een eenzijdige arm-handfunctiestoornis door bijvoorbeeld Cerebrale Parese, Erbse Parese of een Niet Aangeboren Hersenletsel. Uw kind leert zijn minder goede hand beter te gebruiken. Samen met leeftijdsgenoten oefent uw kind twee weken en doet hij leuke activiteiten zoals klimmen, boogschieten en muziek maken.

Lotgenotencontact

Contact met lotgenoten kan uw kind helpen bij de revalidatie. Lotgenoten herkennen elkaars problemen en begrijpen elkaar. Tijdens het revalidatietraject kan uw kind met lotgenoten in contact komen. De revalidatiecoördinator kan ook helpen om met meer lotgenoten in contact te komen.

Revalidatiecheck

We willen graag weten hoe u uw behandeling heeft ervaren. Daarom vult u na afloop van uw behandeling een vragenlijst in. De antwoorden van de vragenlijsten zetten wij om in kwaliteitscijfers. De uitkomsten gebruiken we om onze zorg steeds verder te verbeteren. De cijfers van ons centrum staan op revalidatiecheck.nl.

Kosten zorg

Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.

Heeft u nog vragen?

U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.