Dwarslaesierevalidatie

Met dwarslaesierevalidatie leren we u zo goed mogelijk om te gaan met de gevolgen van uw dwarslaesie. We helpen u weer zo zelfstandig mogelijk te leven. Daarbij kijken we niet naar uw beperkingen, maar juist naar uw mogelijkheden.

U kunt door een dwarslaesie allerlei problemen hebben. Deze zijn voor iedere patiënt verschillend. De een heeft vooral problemen bij het bewegen, terwijl een ander zich emotioneel voelt door de veranderde situatie. Tijdens uw revalidatie helpen wij u hier zo goed mogelijk bij. We stemmen de revalidatie zoveel mogelijk af op uw eigen situatie.

Behandeling

Tijdens revalidatiebehandeling komen verschillende onderwerpen aan bod. We doen bijvoorbeeld oefeningen met u en we hebben samen gesprekken. En we helpen u bij de aanpassingen die in uw leven nodig zijn.


 

Behandeling

Lichamelijke oefeningen

Door de oefeningen wordt u sterker en krijgt u een betere conditie. Zo heeft u weer energie en kracht voor dagelijkse handelingen. U leert ook:

 • om te gaan met uw dwarslaesie en de beperkingen daardoor
 • de lichamelijke gevolgen van uw dwarslaesie herkennen,
 • weer normale handelingen, zoals wassen, eten en aankleden weer zelf te doen
 • omgaan met incontinentie en hiervoor een oplossing te zoeken
 • als het mogelijk is, weer staan en lopen en hulpmiddelen hiervoor te gebruiken, bijvoorbeeld met een Exoskelet

Mentale en sociale ondersteuning

Een dwarslaesie heeft vaak ook mentale gevolgen. Daarom hebben we samen gesprekken. Die gaan bijvoorbeeld over:

 • oplossingen voor praktische problemen zoals werk, vrije tijd en hobby's
 • omgaan met een andere beleving van seksualiteit
 • mogelijkheden van het vrijen en kinderen krijgen
 • uw rouwproces


 

Aanvraag hulpmiddelen

Meestal zijn er aanpassingen nodig in uw omgeving. We helpen u bij:

 • de aanvraag voor aanpassingen in uw huis of het zoeken naar een andere woning
 • het vinden van een een geschikte rolstoel en u leert hiermee omgaan

De meeste behandelingen zijn een-op-een. Er zijn ook een aantal behandelingen in groepsverband.

Expertisecentrum

Het UMCG Centrum voor Revalidatie is een van de 8 expertisecentra in Nederland waar patiënten na een dwarslaesie kunnen revalideren.

De behandeling stap voor stap

 1. Voor de revalidatiebehandeling heeft u een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. Als u op het moment van verwijzen al in het ziekenhuis bent opgenomen, komt er een revalidatiearts bij u langs. Als u thuis bent, krijgt u na de verwijzing een afspraakbrief met informatie van ons. Daarin staat hoe u zich op de afspraak voorbereidt.

 2. Tijdens de intake maakt u kennis met de revalidatiearts en het behandelteam. We onderzoeken u om te kijken wat voor soort dwarslaesie u heeft. Ook bespreken we met u of u bij ons revalideert of bij een zorgverlener bij u in de buurt. Als u bij ons gaat revalideren bespreekt de arts met u of u wordt opgenomen of dat u poliklinisch kunt revalideren.

  Behandelplan

  Op basis van de intake maken we samen met u een behandelplan. Hierin staat welke doelen u tijdens uw revalidatie wilt bereiken en welke therapieën u volgt.

 3. Voor dwarslaesierevalidatie gaat u naar het UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord in Haren.

  Opname

  Als u wordt opgenomen, blijft u een poosje op Beatrixoord. Hoe lang een opname duurt verschilt per patiënt. Meestal is dit 1 tot 4 maanden.

  Afhankelijk van uw situatie gaat u na uw opname poliklinisch revalideren bij ons. Als revalidatie bij het UMCG Centrum voor Revalidatie voor u niet meer nodig is, verwijzen we u naar een behandelaar bij u in de buurt.

  Poliklinisch

  Als u poliklinisch gaat revalideren komt u 1 tot 3 keer per week naar Beatrixoord voor de behandeling.

  Tussentijdse evaluatie

  Tijdens uw revalidatiebehandeling bespreekt u regelmatig samen met het behandelteam hoe het gaat met uw revalidatie. U geeft tijdens deze gesprekken aan wat wel en niet goed gaat. Als het nodig is passen we uw revalidatiedoelen en het behandelplan aan.

 4. Voor veel mensen is de overgang van het revalidatiecentrum naar huis groot. Thuis wordt vaak nog duidelijker wat u niet zelfstandig kunt en waarbij u hulp nodig heeft. Wij begeleiden u zo goed mogelijk in de overgangsfase naar huis. Daarvoor maakt het revalidatieteam samen met u een plan.

  Brinkhuis

  Onderdeel van dit plan kan zijn dat u een aantal dagen in het Brinkhuis gaat wonen. Het Brinkhuis is een proefwoning op het terrein van Beatrixoord. U kunt hier samen met uw partner of andere naasten een paar dagen wonen. Zo krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden voor zelfstandig wonen en de hulp/zorg die nodig is.

  Nazorg

  Na de revalidatieperiode plannen we een aantal controlemomenten. Dit is 3 maanden, 6 maanden en 1 jaar na revalidatie. Hierna bepalen we of het nodig is om in de toekomst nog extra controlemomenten te plannen. Tussendoor kunt u altijd bellen als u vragen heeft.

  Voor de nazorg kunnen we u ook verwijzen naar een behandelaar bij u in de buurt

 5. Ook na poliklinisch revalidatie begeleiden wij u in de nazorgfase. We plannen een aantal controlemomenten. Dit is 3 maanden, een 6 maanden en 1 jaar na revalidatie.

  Als u niet meer naar locatie Beatrixoord komt voor behandeling, kunt u altijd bellen met de verpleegkundig specialist Nazorg.

Behandelteam

Bij uw revalidatiebehandeling zijn behandelaars van verschillende disciplines betrokken.

Wachttijden

Wachttijden in dagen.
Poliklinische Intake Poliklinische Behandeling Opname
Dwarslaesie 42 42 7
Laatst gewijzigd op

Betrekken van uw naasten(n)

Ook uw naaste(n) kunnen het moeilijk hebben met uw dwarslaesie en alles wat daar bij komt kijken. Daarom betrekken we uw partner of iemand anders die belangrijk voor u is, zoveel mogelijk bij uw behandeling.

Lotgenotencontact

Contact met lotgenoten kan u helpen bij uw revalidatie. Zij herkennen uw problemen en begrijpen u. Tijdens uw revalidatie komt u met lotgenoten in contact. Uw revalidatiecoördinator kan u ook helpen om met meer lotgenoten in contact te komen.

 • We willen graag weten hoe u uw behandeling heeft ervaren. Daarom vult u na afloop van uw behandeling een vragenlijst in. De antwoorden van de vragenlijsten zetten wij om in kwaliteitscijfers. De uitkomsten gebruiken we om onze zorg steeds verder te verbeteren. De cijfers van ons centrum staan op revalidatiecheck.nl.

Revalidatiecheck

We willen graag weten hoe u uw behandeling heeft ervaren. Daarom vult u na afloop van uw behandeling een vragenlijst in. De antwoorden van de vragenlijsten zetten wij om in kwaliteitscijfers. De uitkomsten gebruiken we om onze zorg steeds verder te verbeteren. De cijfers van ons centrum staan op revalidatiecheck.nl.

Kosten zorg

Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.

Heeft u nog vragen?

U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.