Vertrouwen belangrijke sleutel bij revalidatie na een dwarslaesie

Een dwarslaesie heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Door een dwarslaesie krijgt iemand onder andere te maken met verlammingen, gevoelsstoornissen, maar ook mentaal vraagt het veel.

Door alle veranderingen in het lichaam ervaren mensen met een dwarslaesie verschillende problemen zoals pijn, doorligwonden en blaas- en darmproblemen, maar ook angsten en depressieve gevoelens. Uit onderzoek van psycholoog en onderzoeker Tijn van Diemen blijkt dat er een relatie is tussen het vertrouwen dat mensen hebben in het om kunnen gaan met de gevolgen van hun dwarslaesie en de problemen die ze lichamelijke en mentaal ervaren.

Doelen stellen en hier flexibel mee omgaan

Met vertrouwen omgaan met de gevolgen van een dwarslaesie lijkt hierin een belangrijke sleutel. Van Diemen toont aan dat mensen die weinig vertrouwen hebben in hun toekomst met een dwarslaesie over het algemeen meer angsten en depressieve gevoelen hebben. Dit lijkt vervolgens verband te houden met de mate waarin zij lichamelijke problemen ervaren. In het begin van de revalidatie helpt het om vast te houden aan oude doelen, terwijl naar verloop van tijd het flexibel omgaan met gestelde doelen een positief effect heeft op de stemming op langere termijn.  

Minder vermoeidheid zorgt voor positieve mindset

Ook de vermoeidheid die mensen met een dwarslaesie ervaren heeft een relatie met het wel of niet hebben van angsten of depressieve gevoelens. Naarmate de revalidatie vordert neemt de vermoeidheid bij mensen met een dwarslaesie af en daarmee ook de aanwezigheid van de negatieve gevoelens. Tijdens de revalidatie verbeteren ook de lichamelijke functies van de patiënten. Dit heeft vervolgens ook weer een positieve invloed op hun lichaamsbeeld.

Meer aandacht voor vertrouwen

Op basis van de onderzoeksresultaten adviseert Van Diemen om bij de revalidatie bij mensen met een dwarslaesie veel aandacht te hebben voor het vergroten van het vertrouwen van de patiënt. Als de patiënt vertrouwen krijgt in het om kunnen gaan met de gevolgen van dwarslaesie heeft dit zowel op de mentale als de lichamelijke gesteldheid  van de patiënt een positief effect. Binnen het team interdisciplinair samenwerken is daarbij volgens van Diemen het sleutelwoord.

Meer weten over het onderzoek van Van Diemen? Lees dan hier het proefschrift.