Longkanker: over de ziekte

Longkanker is één van de meest voorkomende kankersoorten. Het is een ernstige ziekte die meestal vrij laat wordt ontdekt, omdat er in het begin weinig klachten zijn.

Kanker ontstaat doordat cellen ongecontroleerd gaan delen. Bij longkanker is dat dus in de longen. Er kan dan een kwaadaardige tumor ontstaan. De kankercellen kunnen zich via het bloed en de lymfeklieren door de rest van het lichaam verspreiden. Dit zijn uitzaaiingen.

Kleincellige en niet-kleincellige longkanker

Er bestaat kleincellige en niet-kleincellige longkanker. Niet-kleincellig komt het meest voor: bij ongeveer 4 op de 5 longkankerpatiënten. Deze soort groeit langzamer en zaait minder vaak uit. Kleincellige longkanker groeit sneller en zaait makkelijk uit. Als kleincellige longkanker ontdekt wordt, heeft iemand vaak al uitzaaiingen. Ongeveer 1 op de 5 patiënten heeft deze agressieve vorm.

Verschil kleincellige en niet-kleincellige longkanker

Hoe vaak komt longkanker voor?

Elk jaar krijgen ongeveer 12.000 mensen in Nederland te horen dat ze longkanker hebben. De meesten zijn ouder dan 60 jaar. Het is één van de meest voorkomende kankersoorten van Nederland. Alleen borstkanker, darmkanker en huidkanker komen vaker voor.

Klachten en symptomen longkanker

Vaak krijgt iemand pas klachten als hij de ziekte al langer heeft. Mogelijke klachten zijn:

 • een prikkelhoest die niet overgaat
 • bloed ophoesten
 • een longontsteking die niet overgaat
 • steeds hees zijn
 • een fluitende ademhaling
 • een zeurende pijn op de borst
 • kortademig zijn
 • ‘onduidelijke’ klachten zoals moeheid zonder duidelijke reden, afvallen en weinig zin in eten hebben

Ga bij deze klachten altijd voor de zekerheid naar uw (huis)arts. Die kan u verwijzen naar longoncologie als dat nodig is.

Oorzaak van longkanker

De meeste mensen die longkanker krijgen roken, hebben gerookt of meegerookt. Er kunnen ook andere oorzaken zijn:

 • schadelijke stoffen inademen
 • luchtvervuiling, zoals fijnstof
 • asbestvezels inademen
 • longziekten als COPD, chronische bronchitis of longemfyseem

Longkanker is niet erfelijk. Wel zijn er bepaalde erfelijke factoren die ervoor kunnen zorgen dat sommige mensen deze ziekte krijgen en anderen juist niet.

Levensverwachting

Het is moeilijk om iets algemeens te zeggen over of iemand met kanker beter kan worden. Of hoelang iemand nog leeft als beter worden niet meer kan. Dat hangt namelijk heel erg af van bijvoorbeeld welke soort kanker iemand heeft en of er uitzaaiingen zijn. Een arts kan hier wel meer over vertellen.

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur. U kunt ook een bericht sturen.