Longkanker: behandeling

​​​Als blijkt dat u longkanker heeft, dan brengt dat veel vragen en onzekerheid met zich mee. De impact op uw leven en dat van de mensen om u heen is groot.

Om u de best mogelijke zorg te geven, maken we samen met u een plan voor uw behandeling. Hoe zo'n behandelplan eruitziet, hangt af van uw situatie. Het behandelteam kijkt naar de soort: is het kleincellig of niet-kleincellig. En ook naar de grootte en kenmerken van de tumor en of er uitzaaiingen zijn.

Een behandeling voor kanker kan bedoeld zijn om u te genezen. Als dat niet mogelijk is, behandelen we om uw levenskwaliteit te verbeteren. En/of, als dat kan, om uw leven te verlengen.

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint, heeft u altijd eerst een paar afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor afspraakbrieven en uitgebreide informatie.

Soms gaat u voor (een deel van) de behandeling naar het Ommelander Ziekenhuis Groningen in Scheemda. Of u komt vanuit een ander ziekenhuis voor (een deel van) uw behandeling naar het UMCG. Als dit voor u geldt, bespreekt uw behandelaar dit met u.

Mogelijke behandelingen

Er zijn verschillende mogelijkheden om longkanker te behandelen. Welke behandeling geschikt is, hangt af van het soort kanker en of er uitzaaiingen zijn. Mogelijke behandelingen zijn:

  • Bij niet-kleincellige longkanker kunnen we een longoperatie doen, maar alleen als er geen uitzaaiingen zijn. Welke operatie we doen, hangt af van de grootte en de plaats van de tumor.

  • Chemoradiatie kan bij kleincellige longkanker als het alleen in de borstkas zit. Bij niet-kleincellige longkanker is chemoradiatie een mogelijkheid als het is uitgezaaid naar de lymfeklieren in de buurt van de tumor.

  • Uitgezaaide longkanker behandelen we meestal met een combinatie van chemotherapie en immunotherapie of alleen met immunotherapie. Welke behandeling het meest geschikt is, hangt vooral af van een eiwitbepaling: PDL1. Patiënten krijgen de behandeling elke 2-3 weken via een infuus.

  • Soms vinden we bij patiënten met uitzaaiingen van longkanker een DNA-verandering. Dit heet ook wel een mutatie. Als iemand zo'n DNA-mutatie heeft, is vaak doelgerichte therapie mogelijk. Patiënten slikken dan iedere dag tabletten of capsules. Veel doelgerichte therapieën zijn standaardbehandelingen, maar sommige geven we nog in studieverband.

  • Als we geen immunotherapie of doelgerichte therapie (meer) kunnen geven, is chemotherapie vaak nog wel mogelijk. Dit is dan een behandeling om de kanker te remmen. Ook geven we chemotherapie vaak als een aanvullende behandeling na een longoperatie.

Als genezen niet meer mogelijk is

Soms is genezen niet meer mogelijk, bijvoorbeeld omdat er te veel uitzaaiingen zijn. We behandelen dan om ervoor te zorgen dat iemand zo lang mogelijk een goede kwaliteit van leven heeft. Met zo weinig mogelijk klachten. Dit noemen we palliatieve zorg.

Behandelteam

Alle in longkanker gespecialiseerde zorgverleners zijn vanaf het begin bij uw behandeling betrokken. Samen komen zij tot de juiste diagnose en een behandelplan op maat. Altijd in nauw overleg met u, uw huisarts en de verwijzende specialist. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Bekijk het behandelteam

Samen beslissen

Voordat een behandeling begint, krijgt u altijd een gesprek. We vertellen welke mogelijkheden er zijn en dat we samen beslissen over de mogelijkheden. We bespreken de voor- en nadelen van een behandeling. Ook bekijken we met u wat dit voor u betekent. Samen komen we dan tot een beslissing, dit noemen we 'samen beslissen'. 

Video bekijken Scannen
  • Kanker hebben zorgt vaak voor allerlei emoties. Spanning, zorgen, boosheid, onmacht en verdriet kunnen uw geestelijke veerkracht verminderen. Een maatschappelijk werker, geestelijk begeleider of psycholoog kan u begeleiden bij het omgaan met deze emoties. Wij kunnen u helpen de juiste hulp te vinden.

  • Als u ziek bent, wilt u de best mogelijke zorg krijgen. En het liefst bij u in de buurt. Ook als de zorg die u nodig heeft, ingewikkeld is. Daarom werken we als UMCG zoveel mogelijk samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Door steeds meer samen te doen, gaan we slimmer om met de zorg in de regio en krijgt u de zorg die u nodig heeft. 

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur. U kunt ook een e-mail sturen.