Chemotherapie

Bij chemotherapie krijgt u medicijnen om de groei van kankercellen te remmen. Deze medicijnen heten cytostatica en verspreiden zich via het bloed door het hele lichaam.

Chemotherapie is een behandeling voor veel kankersoorten. Soms om u te genezen, soms voorafgaand aan, aanvullend op of na een andere behandeling. Chemotherapie kan soms ook klachten verlichten of de ziekte remmen als u niet beter wordt.

Er zijn verschillende soorten cytostatica. Elke combinatie pakt de groei van kankercellen op een eigen manier aan. Meestal gebeurt dit via de celdeling. Voor de behandeling bespreken we:

 • welke cytostatica u krijgt
 • of u deze via een infuus, injecties, tabletten, capsules of een katheter krijgt
 • en welk resultaat we daarmee willen bereiken

De behandeling stap voor stap

 1. Voordat de chemotherapie begint, onderzoeken we uw bloed. Zo kunnen we zien of uw nieren en lever goed genoeg werken en de aanmaak van bloedcellen goed genoeg is voor de behandeling. Uw bloedwaarden worden voor elke chemokuur opnieuw gecontroleerd. Dit om te bekijken of uw bloed voldoende is hersteld voor een volgende kuur. Soms controleren we ook uw gebit of hart.

 2. U gaat voor deze behandeling naar de Medische Oncologie, polikliniek Oncologie 1.

 3. U krijgt of neemt de cytostatica volgens een vast schema in een bepaalde periode. Bijvoorbeeld om de 3 weken, 4 maanden lang. Dit noemen we een chemokuur. Een behandeling bestaat meestal uit een aantal kuren. Het kan ook zijn dat u over een langere periode elke dag cytostatica krijgt. Afhankelijk van uw situatie krijgt u de cytostatica via een infuus, injecties, tabletten, capsules of een katheter.

  Chemokuur via een infuus

  Een chemokuur via een infuus krijgt u meestal in het ziekenhuis. Sommige kuren krijgt u bij het dagcentrum. U mag dan na de behandeling nog dezelfde dag naar huis. Als u langer moet wachten, bijvoorbeeld voordat u uw kuur krijgt of tussen een onderzoek en de uitslag ervan, kan dit in verblijfsruimte de Stee. Als u een chemokuur in het ziekenhuis krijgt, moet u vervoer regelen. U kunt na een behandeling niet zelf autorijden. Waarschijnlijk voelt u zich niet fit. Ook kunnen medicijnen invloed hebben op uw rijvaardigheid.

  Andere kuren

  Andere kuren krijgt u volgens een schema van meerdere dagen achter elkaar. Dat kan betekenen dat u in het ziekenhuis blijft en meerdere dagen wordt opgenomen. Tabletten of capsules kunt u thuis innemen.

  Rustperiode

  Chemotherapie heeft ook invloed op gezonde cellen. Daarom heeft u na een kuur meestal een rustperiode van een paar dagen of weken. Zo kunnen uw gezonde cellen herstellen. Na deze periode kijken we of u de volgende chemokuur kunt krijgen.

 4. Bij sommige chemokuren bekijken we tussentijds het effect van de behandeling. U krijgt dan bijvoorbeeld een CT-scan na een aantal maanden, of een onderzoek naar tumormarkers. Of u komt voor controle. We bespreken van tevoren met u of, wanneer en hoe dit bij u gebeurt.

 5. U maakt na uw laatste chemokuur afspraken over controles. Deze doen we om het effect van de chemotherapie te beoordelen, eventuele bijwerkingen te behandelen en in de gaten te houden of u goed herstelt. Hoe vaak, hoelang en bij wie u onder controle blijft, hangt af van uw situatie.

Bijwerkingen

De bijwerkingen hangen af van de persoon, de cytostatica en het soort kuur. Mogelijke bijwerkingen zijn:

 • moeheid
 • misselijkheid en overgeven
 • haaruitval
 • bloedarmoede
 • bloedingen
 • infecties
 • reuk- en smaakverandering
 • diarree of verstopping

We bespreken met u welke bijwerkingen u kunt krijgen en hoe we deze kunnen voorkomen of verminderen. Bijvoorbeeld met ondersteunende medicijnen.

Wat kun je zelf doen?

Gezonde keuzes kunnen uw gezondheid, ziekteproces en herstel na de behandeling beïnvloeden. Onze leefstijladviseur denkt met u mee.

Heeft u nog vragen?

U kunt ons bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.