Chemoradiatie

Chemoradiatie is een combinatie van bestraling en chemotherapie. De chemotherapie versterkt de werking van de bestraling.

We geven deze behandeling bij verschillende soorten kanker zoals: blaaskanker, endeldarmkanker, longkanker en slokdarmkanker.

De behandeling stap voor stap

  1. U krijgt een brief en informatie van ons waarin staat hoe u zich op de behandeling voorbereidt.

  2. Bij chemoradiatie krijgt u in dezelfde periode bestraling en chemotherapie. Hoeveel behandelingen u krijgt en hoelang de totale behandeling duurt, verschilt per kankersoort en per persoon.

  3. Soms beoordelen we in de tussentijd het effect van de behandeling. U krijgt dan een CT-scan na een paar maanden, of een onderzoek naar tumormarkers. We bespreken van tevoren met u of, wanneer en hoe dit bij u gebeurt.

  4. Na de laatste behandeling komt u nog een paar keer terug voor controle. Dit is om het effect van de chemoradiatie te beoordelen, mogelijke bijwerkingen te behandelen en in de gaten te houden of u goed herstelt. Hoe vaak, hoelang en bij wie u onder controle blijft, hangt af van uw situatie.

Bijwerkingen

De bijwerkingen verschillen per persoon en hangen af van het soort chemotherapie en de plek die wordt bestraald. Omdat het 2 behandelingen tegelijk zijn, kunnen de bijwerkingen erger zijn. Maar dat hangt ook weer af van de chemotherapie die u krijgt en waar op uw lichaam u bestraald wordt. Bijwerkingen zoals vermoeidheid en misselijkheid komen vaak voor.

We bespreken van tevoren welke bijwerkingen u kunt krijgen en hoe we deze kunnen voorkomen of verminderen. Bijvoorbeeld met medicijnen.