Chemoradiatie: een combinatie van bestraling en chemotherapie

Chemoradiatie is een combinatie van bestraling en chemotherapie. De chemotherapie versterkt de werking van de bestraling.

We geven deze behandeling bij verschillende soorten kanker zoals: blaaskanker, endeldarmkanker, longkanker en slokdarmkanker.

De behandeling stap voor stap

  1. U krijgt een brief en informatie van ons waarin staat hoe u zich op de behandeling voorbereidt.

  2. Bij chemoradiatie krijgt u in dezelfde periode bestraling en chemotherapie. Hoeveel behandelingen u krijgt en hoelang de totale behandeling duurt, verschilt per kankersoort en per persoon.

  3. Soms beoordelen we in de tussentijd het effect van de behandeling. U krijgt dan een CT-scan na een paar maanden, of een onderzoek naar tumormarkers. We bespreken van tevoren met u of, wanneer en hoe dit bij u gebeurt.

  4. Na de laatste behandeling komt u nog een paar keer terug voor controle. Dit is om het effect van de chemoradiatie te beoordelen, mogelijke bijwerkingen te behandelen en in de gaten te houden of u goed herstelt. Hoe vaak, hoelang en bij wie u onder controle blijft, hangt af van uw situatie.

Bijwerkingen

De bijwerkingen verschillen per persoon en hangen af van het soort chemotherapie en de plek die wordt bestraald. Omdat het 2 behandelingen tegelijk zijn, kunnen de bijwerkingen erger zijn. Maar dat hangt ook weer af van de chemotherapie die u krijgt en waar op uw lichaam u bestraald wordt. Bijwerkingen zoals vermoeidheid en misselijkheid komen vaak voor.

We bespreken van tevoren welke bijwerkingen u kunt krijgen en hoe we deze kunnen voorkomen of verminderen. Bijvoorbeeld met medicijnen.