UMC Groningen Comprehensive Cancer Center

In het UMCG Comprehensive Cancer Center (UMCG CCC) is alle expertise samengebracht die nodig is voor het leveren van topzorg aan mensen met kanker.

Samen werken aan de zorg voor kanker

Patiënten kunnen rekenen op diagnose, behandeling, controle en (na)zorg op maat en volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Voor de veelvoorkomende kankersoorten, zoals borst-, prostaat-, darm- of longkanker. Maar ook voor veel zeldzamere vormen, bijvoorbeeld in het hoofd, in de hals of in de botten.

Multidisciplinaire behandelteams

Alle in kanker gespecialiseerde zorgverleners werken samen in ‘multidisciplinaire tumorwerkgroepen’ per kankersoort. In deze behandelteams zitten specialisten van verschillende afdelingen, zoals de medisch oncoloog, de radiotherapeut, de chirurg en de verpleegkundige.

Deze teams coördineren de zorg binnen de hele 'zorgketen'. Zo delen we bijvoorbeeld onze kennis en leiden we specialisten op voor de regio. Deze nieuwe mensen nemen ook weer deel aan onze behandelteams.

Multidisciplinair overleg

Als een patiënt naar het UMCG CCC is verwezen, volgt vaak onderzoek om een diagnose te kunnen stellen. Het betreffende behandelteam bespreekt de onderzoeksuitslagen in een wekelijks multidisciplinair overleg. Uw hoofdbehandelaar maakt deel uit van dit team.

Het hele team is zo van het begin af aan bij de behandeling betrokken. Gezamenlijk komen de teamleden tot een weloverwogen diagnose en behandelplan voor iedere patiënt en in elke fase van de ziekte. Altijd in nauw overleg met de patiënt, de huisarts en de verwijzende specialist.

Complexe zorg als specialisme

Het UMCG CCC werkt veel samen met andere ziekenhuizen. Binnen én buiten de noordelijke regio. In de regio Friesland, Groningen, Drenthe en de Kop van Overijssel bieden wij als universitair centrum de meest specialistische en complexe zorg.

We delen onze wetenschappelijke en specialistische kennis, zodat patiënten in andere ziekenhuizen daarmee geholpen kunnen worden. Zo hebben we bijvoorbeeld een protonentherapiecentrum, waar we patiënten uit heel Nederland behandelen.

OECI-erkend kankercentrum

De Organisation of European Cancer Institutes (OECI) heeft het UMCG Comprehensive Cancer Center (CCC) erkend als OECI Comprehensive Cancer Center. Daarmee behoren we tot het netwerk van de meest toonaangevende kankercentra van Europa.

Lees wat de OECI-erkenning betekent voor de kankerzorg in het UMCG

Kwaliteit en veiligheid

Wij voldoen aan de in Nederland gestelde normen voor kwaliteit door de SONCOS, aan de Europese eisen voor deelname aan een Europees Referentie Netwerk (ERN) en aan de eisen van de Inspectie voor gezondheidszorg en jeugd.

Lees hoe het UMCG werkt aan kwaliteit en veiligheid.  

U wordt optimaal behandeld op het gebied van antistolling en u ontvangt optimale pijnbestrijding op uw aangeven. Ook screenen wij u op ondervoeding en adviseren wij u wat u daaraan kunt doen. Daarnaast hebben wij aanvullende zorg voor als u tussen de 18 en 35 jaar bent of als u boven de 70 jaar bent   

Voor patiënten die uit de regio komen en in het UMCG worden behandeld vinden wij het belangrijk dat de overdracht van en naar uw specialist in uw buurt vlekkeloos verloopt.  

UMCG Protonentherapiecentrum

Het UMCG is 1 van de 3 ziekenhuizen in Nederland waar mensen terecht kunnen voor protonentherapie. We zijn het enige centrum dat kinderen met protonentherapie behandelt.

Lees meer over het UMCG Protonentherapiecentrum 

UMCG Expertisecentrum Zeldzame Aandoeningen

Het UMCG is een expertisecentrum voor verschillende zeldzame soorten kanker en tumoren. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

Contact

UMCG
Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen

Poliklinieken