UMC Groningen Comprehensive Cancer Center

In het UMCG Comprehensive Cancer Center (UMCG CCC) is alle expertise samengebracht die nodig is voor het leveren van topzorg aan mensen met kanker.

Samen werken aan de zorg voor kanker

Patiënten kunnen rekenen op diagnose, behandeling, controle en (na)zorg op maat en volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Voor de veelvoorkomende kankersoorten, zoals borst-, prostaat-, darm- of longkanker. Maar ook voor veel zeldzamere vormen, bijvoorbeeld in het hoofd, in de hals of in de botten.

Multidisciplinaire behandelteams

Alle in kanker gespecialiseerde zorgverleners werken samen in ‘multidisciplinaire tumorwerkgroepen’ per kankersoort. In deze behandelteams zitten specialisten van verschillende afdelingen, zoals de medisch oncoloog, de radiotherapeut, de chirurg en de verpleegkundige.

Multidisciplinair overleg

Als een patiënt naar het UMCG CCC is verwezen, volgt vaak onderzoek om een diagnose te kunnen stellen. Het betreffende behandelteam bespreekt de onderzoeksuitslagen in een wekelijks multidisciplinair overleg.

Het hele team is zo van het begin af aan bij de behandeling betrokken. Gezamenlijk komen de teamleden tot een weloverwogen diagnose en behandelplan voor iedere patiënt en in elke fase van de ziekte. Altijd in nauw overleg met de patiënt, de huisarts en de verwijzende specialist.

Complexe zorg als specialisme

Het UMCG CCC werkt veel samen met andere ziekenhuizen. Binnen én buiten de noordelijke regio. In de regio Friesland, Groningen, Drenthe en de Kop van Overijssel bieden wij als universitair centrum de meest specialistische en complexe zorg.

We delen onze wetenschappelijke en specialistische kennis, zodat patiënten in andere ziekenhuizen daarmee geholpen kunnen worden. Zo hebben we bijvoorbeeld een protonentherapiecentrum, waar we patiënten uit heel Nederland behandelen.

OECI-erkend kankercentrum

De Organisation of European Cancer Institutes (OECI) heeft het UMCG Comprehensive Cancer Center (CCC) erkend als OECI Comprehensive Cancer Center. Daarmee behoren we tot het netwerk van de meest toonaangevende kankercentra van Europa.

Lees wat de OECI-erkenning betekent voor de kankerzorg in het UMCG

UMCG Protonentherapiecentrum

Het UMCG is 1 van de 3 ziekenhuizen in Nederland waar mensen terecht kunnen voor protonentherapie. We zijn het enige centrum dat kinderen met protonentherapie behandelt.

Lees meer over het UMCG Protonentherapiecentrum 

UMCG Expertisecentrum

Het UMCG is een expertisecentrum voor verschillende zeldzame soorten kanker en tumoren. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

Contact

UMCG
Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen

Poliklinieken