UMCG Expertisecentrum voor Bot- en Wekedelentumoren

Het UMCG multidisciplinaire Expertisecentrum voor bot- en weke delen tumoren richt zich op de diagnose en behandeling van tumoren zoals sarcomen en GIST in het bot en de weke delen. Het is een van de bekende centra in Nederland. We hebben een lange traditie in onderzoek naar deze zeldzame ziekten, zowel vanuit een klinisch als vanuit een fundamenteel wetenschappelijk oogpunt.

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen voor bot- en wekedelentumoren. Het ministerie van VWS ​heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

Bottumoren en wekedelentumoren komen weinig voor en de behandeling ervan is complex. In Nederland zijn 4 gespecialiseerde centra voor bottumoren die botafwijkingen vaststellen en behandelen. Voor wekedelentumoren zijn er 6 centra, waar ook gastro-intestinale stromacel tumoren worden behandelen. Er zijn in Nederland maar 3 centra die bot- en weke delentumoren behandelen. Het UMCG is 1 van deze centra.

Multidisciplinaire zorg

Specialisten van allerlei disciplines bekijken samen de onderzoeksresultaten. Dit doen zij in een wekelijks multidisciplinair overleg (MDO). Samen stellen ze de diagnose en maken ze, als dat nodig is, een behandelplan. Allemaal geven ze daarbij een bijdrage vanuit het eigen specialisme.

Protonentherapie

Als patiënten met bot- en wekedelentumoren bestraling krijgen, komen zij soms in aanmerking voor bestraling met protonen. Voor de behandeling van chordomen en chondrosarcomen in de schedelbasis is bijvoorbeeld een zeer hoge bestralingsdosis nodig. Protonentherapie kan dan het risico op bijwerkingen verkleinen. Het UMCG is 1 van de 3 centra in Nederland die deze behandeling geeft.

Eerste afspraak

Voor een afspraak heeft u een verwijzing naar het Expertisecentrum bot- en wekedelen nodig van uw specialist. Wij bekijken bij wie u het best terecht kunt.

Behandelteam Bot- en wekedelentumoren

In het Expertisecentrum voor bot- en wekedelentumoren werken veel verschillende specialisten samen. Dat zijn onder andere chirurg-oncologen, orthopedisch chirurgen, neurochirurgen, plastisch chirurgen, medisch oncologen en radiotherapeuten. Ook werken er pathologen radiologen, verpleegkundig specialisten en andere ondersteunende zorgverleners gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met bot- en wekdelentumoren.

Door op deze manier samen te werken, bieden we de beste zorg.

Bekijk het team

Wetenschappelijk onderzoek

Voor onderzoek en behandeling van bot- en wekedelentumoren is veel kennis nodig. We doen bijvoorbeeld onderzoek naar hoe we beter een diagnose kunnen stellen. Ook onderzoeken we hoe een ziekte verloopt en wanneer we welke behandeling doen.

Het UMCG doet onderzoek in een landelijk samenwerkingsverband: de Dutch Sarcoma Studie Group (DSSG). Het Expertisecentrum voor bot- en wekedelentumoren verzamelt ook gegevens en lichaamsmateriaal van patiënten in de databiobank OncoLifeS voor onderzoek.

Onderwijs en opleiding

In het UMCG leiden we medisch studenten op tot specialisten in de zorg voor bot- en wekedelentumoren. Ook delen we onze kennis door het geven van scholing en het schrijven van publicaties.

Europees zorgnetwerk

Het expertisecentrum is onderdeel van het Europese referentienetwerk (ERN) EURACAN. Dit is een Europees netwerk voor ziekenhuizen met expertise op het gebied van bot- en wekedelentumoren.

Het belangrijkste doel van EURACAN is de zorg voor alle Europese burgers met zeldzame tumoren te verbeteren. En ook om de toegang tot optimale zorg en innovatie in alle EU-lidstaten te verbeteren. Dat doen we op Europees niveau bijvoorbeeld door best practices met elkaar te delen en kennis binnen referentienetwerken met elkaar uit te wisselen.

Verder hebben we richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van bot- en wekedelentumoren. Die richtlijnen passen we regelmatig aan op basis van de laatste ontwikkelingen.

Samenwerking in de regio

We werken in Nederland veel samen met andere ziekenhuizen. Binnen en buiten de noordelijke regio. In dit zorgnetwerk bieden wij als universitair centrum de meest specialistische en complexe zorg. We delen onze wetenschappelijke en specialistische kennis, zodat patiënten in het hele land beter geholpen kunnen worden.

Over de expertisecentra van het UMCG

De expertisecentra van het UMCG bundelen alle kennis over specifieke aandoeningen die zeldzaam zijn of een uitzonderlijk beloop hebben. Deze centra vormen dé plek voor patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben en waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. Hiermee geven we als UMCG invulling aan de topreferente zorgfunctie. 

Bekijk al onze expertisecentra

Contact

U kunt polikliniek Oncologie 2 bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.