Verwijsinformatie Bot- en wekedelentumoren

​Verwijsinformatie voor patiënten met (verdenking op) bot- en wekedelentumoren en sarcomen.

UMCG Expertisecentrum voor Bot- en Wekedelentumoren

Het UMCG is een expertisecentrum voor de zeldzame aandoeningen bottumoren en wekedelentumoren. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft. Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg. 

Wie kan verwijzen?

Huisarts, specialist, verpleeghuisarts

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) publiceert namens de Zorgverzekeraars jaarlijks een overzicht met rechtmatige verwijzers. Hierin staat onder meer in dat huisartsen en medisch specialisten door alle individuele zorgverzekeraars worden erkend als rechtmatige verwijzer. Bent u een zorgverlener uit een andere beroepsgroep? Kijk dan in het verwijzersoverzicht van ZN of u als zorgverlener rechtmatig mag verwijzen. 

 • Patiënt verwijzen naar het UMCG

  Meesturen bij nieuwe patiënt:

  • reden van verwijzing: uw duidelijk geformuleerde vraagstelling voor MDO, overname of second opinion  
  • zo nodig duidelijke informatie voor prioritering in het UMCG 
  • voor welk specialisme de verwijzing is, indien van toepassing
  • anamnese (ook sociaal indien van toepassing)
  • beeldvorming, veelal MRI/CT (bij voorkeur via XDS of TWIN) 
  • radiologisch verslag
  • verslag van operatie(s) (indien uitgevoerd)
  • pathologisch verslag
  • AGB-code van u/de verwijzer
  • BSN-nummer van de patiënt
  • NAW-gegevens patiënt: geslacht, voorletters, achternaam en geboortedatum

  Verwijzen met spoed

  U meldt de patiënt telefonisch aan bij de SEH, pieper 77555 via (050) 361 61 61, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

  Uw patiënt aanmelden voor collegiaal consult

  U kunt contact opnemen met de onder contactgegevens vermelde personen.

  Uw patiënt aanmelden voor MDO

  Het multidisciplinair overleg (MDO) is wekelijks op dinsdag van 16.00-17.00 uur (hybride via Teams).

  Het MDO wordt gepland op basis van uw verwijsbrief aan de polikliniek. Zodra de aangeleverde beelden herbeoordeeld zijn, kan de bespreking plaatsvinden. Hier staat een doorlooptijd van 5 werkdagen voor. 

  Een spoedaanmelding voor MDO blijft mogelijk (zie contactgegevens).

  Als u het MDO wilt bijwonen dan verzoeken wij u om dit aan te geven bij de casemanagers. U ontvangt dan een inbelnummer voor videoconferencing via Teams.

  Het behandelteam vindt het wenselijk dat als er bijzondere omstandigheden zijn bij een patiënt, dat u of uw vervanger uw patiënt zelf inbrengt tijdens dit MDO in plaats van dat u de patiënt al overdraagt aan uw collega in het behandelteam van het UMCG. Externe gasten tijdens het MDO worden aan het begin van het MDO geplaatst. Geeft u het aan als een ander moment beter uitkomt? 

  Bij aanmelding van een nieuwe patiënt stuurt u mee:  

  • duidelijk geformuleerde vraagstelling voor MDO (adviesvraag of overname) 
  • voor welk specialisme de verwijzing is, indien van toepassing 
  • recente beeldvorming, veelal MRI/CT (bij voorkeur via XDS of TWIN) 
  • radiologisch verslag 
  • pathologisch verslag 
  • AGB-code van u/de verwijzer 
  • BSN-nummer van de patiënt 
  • NAW-gegevens patiënt: geslacht, voorletters, achternaam en geboortedatum 
 • Bottumoren

  • Verwijzen: Verwijsinformatie Orthopedie, tel: (050) 361 27 97 / 361 84 48 
  • Collegiaal overleg op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur: pieper 55 650 via (050) 361 61 61 
  • 's Avonds, 's nachts, in het weekend: mobiel dienstdoende orthopeed via (050) 361 61 61

  Wekedelentumoren

  • Verwijzen: Verwijsinformatie Chirurgische Oncologie, tel: (050) 361 20 22 voor nieuwe patiënten, tel: (050) 361 85 76 voor controle patiënten 
  • Collegiaal overleg op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur: secretariaat chirurgische oncologie: tel: (050) 361 23 17 en vraag naar dr. Robert van Ginkel, dr. Lukas Been of dr. Barbara van Leeuwen. 
  • 's Avonds, 's nachts en in het weekend: mobiel dienstdoende chirurg via (050) 361 61 61  

  Inbellen in het MDO bot- en wekedelentumoren

  Casemanagers Expertisecentrum voor Bot- en wekedelentumoren, telefonisch bereikbaar op maandagochtend, dinsdagochtend en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.30 uur, via telefoonnummer 06 25648897 of 06 25648768. U kunt ook een e-mail sturen: [email protected].