UMCG Expertisecentrum voor Hersenen en Schedelbasistumoren

Het UMCG multidisciplinaire Expertisecentrum voor Hersenen en Schedelbasistumoren richt zich op de diagnose en behandeling van hersentumoren zoals gliomen. Het is een van de bekende centra in Nederland. We hebben een lange traditie in onderzoek naar deze zeldzame hersentumoren, zowel vanuit een klinisch als vanuit een fundamenteel wetenschappelijk oogpunt.

Het UMCG is een expertisecentrum voor Hersenen en Schedelbasistumoren. Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

Wat zijn hersenen- en schedelbasistumoren?

Een glioom is een zeldzame hersentumor die ontstaat in de steuncellen in het hersenweefsel. Hoe we een glioom het beste kunnen behandelen, hangt af van de plek van de tumor in de hersenen en het subtype. Voor het stellen van de juiste diagnose en de behandeling is heel specialistische kennis nodig. 

Multidisciplinaire zorg

De meeste behandelteamleden zitten in de werkgroep neuro-oncologie volwassenen (WNOV). Deze werkgroep bespreekt en behandeld patiënten met een glioom uit Noord-Nederland en soms daarbuiten. Specialisten van allerlei disciplines bekijken samen de onderzoeksresultaten. Dit doen zij in een wekelijks multidisciplinair overleg (MDO). Samen stellen ze de diagnose en maken ze, als dat nodig is, een behandelplan. Allemaal geven ze daarbij een bijdrage vanuit het eigen specialisme. 

Protonentherapie

Als patiënten met een glioom bestraling krijgen, komen zij soms in aanmerking voor bestraling met protonen. Dit geldt vooral voor patiënten met een langzaam groeiende hersentumor. Protonentherapie kan bij deze patiënten de kans op bijwerkingen verkleinen die vaak pas 5-10 jaar na de behandeling ontstaan, zoals geheugen- en concentratiestoornissen. Het UMCG is 1 van de 3 centra in Nederland die deze behandeling geeft. 

Eerste afspraak

Voor een afspraak heeft u een verwijzing naar het UMCG Expertisecentrum voor Hersenen en Schedelbasistumoren nodig van uw specialist. Wij bekijken bij wie u het best terecht kunt.

Behandelteam

In het Expertisecentrum werken veel verschillende specialisten samen. Dat zijn onder andere neurologen, neurochirurgen, medisch oncologen en radiotherapeuten. Ook werken er pathologen radiologen, verpleegkundig specialisten en andere ondersteunende zorgverleners gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met gliomen. Door op deze manier samen te werken, bieden we de beste zorg.

Bekijk het team

Wetenschappelijk onderzoek

De behandelmogelijkheden voor het glioom zijn volop in ontwikkelingen. Toch is een glioom meestal nog niet te genezen. Meer onderzoek naar nog betere behandelmogelijkheden is dan ook cruciaal. Ons wetenschappelijk onderzoek is vooral gericht op stamcellen, bloedvatnieuwvorming in gliomen en de analyse van verschillende genetische profielen. 

Onderwijs en opleiding

In het UMCG leiden we medisch studenten op tot specialisten in de zorg voor hersentumoren en gliomen. Ook delen we onze kennis door het geven van scholing en het schrijven van publicaties.

Samenwerking in de regio

We werken in Nederland veel samen met andere ziekenhuizen. Binnen en buiten de noordelijke regio. In dit zorgnetwerk bieden wij als universitair centrum de meest specialistische en complexe zorg. We delen onze wetenschappelijke en specialistische kennis, zodat patiënten in het hele land beter geholpen kunnen worden.

Over de expertisecentra van het UMCG

De expertisecentra van het UMCG bundelen alle kennis over specifieke aandoeningen die zeldzaam zijn of een uitzonderlijk beloop hebben. Deze centra vormen dé plek voor patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben en waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. Hiermee geven we als UMCG invulling aan de topreferente zorgfunctie. 

Bekijk al onze expertisecentra