Hersentumor: over de ziekte

Als cellen in het hersenweefsel ongecontroleerd gaan delen, kan er een tumor ontstaan. Zo’n tumor noemen we een primaire hersentumor. Er zijn goedaardige en kwaadaardige hersentumoren.

Uitzaaiingen in de hersenen

Alle kankersoorten kunnen uitzaaien naar de hersenen, maar bij sommige soorten komt dit vaker voor. Bij borstkanker, longkanker en melanoom, bijvoorbeeld. Deze uitzaaiingen in de hersenen noemen we secundaire hersentumoren of hersenmetastasen.

Soorten hersentumoren

Er zijn goedaardige en kwaadaardige hersentumoren. De goedaardige groeien niet door in de weefsels om de tumor heen en zaaien niet uit. Toch kan zo’n tumor gevaarlijk zijn, vooral als deze vlak bij een belangrijk hersendeel zit. Een kwaadaardige hersentumor noemen we kanker. Zo’n tumor kan wel doorgroeien in de weefsels om de tumor heen. Primaire hersentumoren zaaien bijna nooit uit.

De primaire hersentumor die het meest voorkomt is het glioom. Verder zijn er veel verschillende primaire hersentumoren die maar heel weinig voorkomen. Zoals het medulloblastoom. Elk jaar behandelen we in het UMCG 1 tot 2 volwassenen met deze tumor.

Glioom

Het glioom ontstaat uit steuncellen in het hersenweefsel: de glia-cellen. Er zijn gliomen met graad 1, 2, 3 en 4. Graad-1-gliomen zijn goedaardig en vaak goed te genezen. Gliomen met graad 2, 3 en 4 zijn kwaadaardig en komen na een operatie altijd terug. Het soort glia-cellen waaruit het glioom is ontstaan en de moleculaire eigenschappen van het glioom bepalen de prognose en de behandelmogelijkheden.

Hoe vaak komt het voor?

Primaire hersentumoren zijn zeldzaam. Hoe vaak ze voorkomen verschilt per tumorsoort. Jaarlijks krijgen ongeveer 1.000 mensen in Nederland te horen dat ze een glioom hebben. Secundaire hersentumoren, dus uitzaaiingen van kanker op een andere plek in het lichaam naar de hersenen, komen veel vaker voor.

Klachten en symptomen

Welke klachten een hersentumor kan geven, hangt af van de plek en de grootte. En van hoe snel de tumor groeit. Klachten die voorkomen zijn:

  • hoofdpijn die niet overgaat, soms samen met misselijkheid en overgeven
  • slechter zien of dubbel zien
  • slechter horen
  • slechter praten
  • verlamming
  • anders gedragen
  • epilepsie

Ga bij deze klachten altijd voor de zekerheid naar uw (huis)arts. Die kan u naar Neurochirurgie verwijzen als dat nodig is.

Video bekijken Scannen

Oorzaken

Het is meestal niet duidelijk hoe een hersentumor ontstaat. Heel soms speelt erfelijkheid of bestraling een rol.

Levensverwachting

Het is moeilijk om iets algemeens te zeggen over of iemand met kanker beter kan worden. Of hoelang iemand nog leeft als beter worden niet meer kan. Dat hangt namelijk heel erg af van bijvoorbeeld welke soort kanker iemand heeft en of er uitzaaiingen zijn. Een arts kan hier wel meer over vertellen.

UMCG Expertisecentrum voor Hersenen en Schedelbasis Tumoren

Het UMCG is een expertisecentrum voor zeldzame aandoeningen aan de hersenen en schedelbasistumoren. Een zeldzame aandoening is een ziekte die minder dan 1 op de 2.000 mensen heeft.

Het ministerie van VWS heeft het UMCG aangewezen als expert in deze zorg.

Heeft u nog vragen?

U kunt polikliniek Neurochirurgie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.