UMCG Expertisecentrum Testiskanker

Een kiemceltumor is een kwaadaardige tumor uitgaande van een testikel of een eierstok. Deze ziekte is de meest voorkomende vorm van kanker bij jonge mannen van 18 tot 35 jaar. De tumor is vaak al uitgezaaid bij diagnose. De behandeling bestaat uit het verwijderen van de testikel gevolgd door 3 of 4 kuren cisplatin houdende chemotherapie. Doel van de behandeling is genezing. Op deze zware behandeling reageren de meeste patiënten goed. De langdurige ziekte vrije overleven is in de orde grootte van 80 tot 90 %. De behandeling kan gepaard gaan met late effecten een verhoogd risico op hart en vaatziekten. ​

Waaruit bestaat het team?

Het kiemceltumor-team bestaat uit een groep toegewijde zorgprofessionals duidelijk gericht op het stellen van de diagnose en het leveren van de beste behandeling aan de patiënten uit deze speciale groep, te weten de:

  • Uroloog,
  • Patholoog,
  • Radiotherapeut,
  • Medisch Oncoloog,
  • Chirurgisch Oncoloog,
  • Radioloog,
  • Moleculair bioloog,
  • internist-vasculair geneeskundige,
  • verpleegkundig specialist,
  • epidemioloog.

Wat gebeurt er als u bij ons komt?

Als u bij ons expertise centrum komt is de eerste operatie (de verwijdering van een testikel) vaak al achter de rug. In ons centrum wordt de diagnose en uitbreiding van ziekte zo goed mogelijk vastgesteld zodat de beste behandeling met chemotherapie en operatie of bestraling kan worden gegeven gevolgd door een lange periode van nauwgezette controle en nazorg.

Welk onderzoek doen we op dit moment?

In het expertisecentrum kiemceltumoren wordt veel onderzoek gedaan om resultaten van de behandeling ook op de langere termijn te verbeteren. Veel aandacht is hierbij voor het probleem waarom sommige patiënten niet goed reageren op de behandeling. Ook wordt er veel onderzoek gedaan om de gezondheidstoestand van kiemceltumor overlevers verder te verbeteren.

Hoe zorgen we voor goede kwaliteit?

Het expertise centrum kiemcel tumoren werkt nauw samen met andere kiemcel tumor centra in Nederland (AvL/NKI Amsterdam, ErasmusMC Rotterdam) en buiten Nederland (Oslo Noorwegen, Londen Engeland, New York USA). Wij zijn nauw betrokken samen met het IKNL bij het opstellen van behandelrichtlijnen en survivorcare

Over de expertisecentra van het UMCG

De expertisecentra van het UMCG bundelen alle kennis over specifieke aandoeningen die zeldzaam zijn of een uitzonderlijk beloop hebben. Deze centra vormen dé plek voor patiënten die zeer specialistische zorg nodig hebben en waarvoor geen doorverwijzing meer mogelijk is. Hiermee geven we als UMCG invulling aan de topreferente zorgfunctie. 

Bekijk al onze expertisecentra