Hoe werken we aan kwaliteit en veiligheid?

​​​​​​​​In het UMCG werken we elke dag aan het bewaken en verbeteren van onze kwaliteit. Niet alleen de kwaliteit van de zorg aan onze patiënten, maar ook die van ons onderwijs en onderzoek en onze en ander zaken die belangrijk zijn voor het leveren van goede zorg.

We organiseren de zorg zo veel mogelijk rond patiëntengroepen

We willen dat u de beste medische behandeling krijgt. U krijgt vanaf uw eerste afspraak tot het afronden van de behandeling en de nazorg te maken met veel verschillende professionals. Deze zorgprofessionals hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat van uw behandeling.

We blijven werken aan betere samenwerking

Voor goede zorg, onderzoek en onderwijs is het belangrijk om steeds te blijven werken aan de samenwerking binnen teams, tussen afdelingen en de verschillende zorgverleners en aan samenwerking in de regio.

  • Samenwerken in teams:
    Zorgverlening is teamwork, iedereen in het UMCG draagt hier aan bij. Het ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van onze zorg, onderzoek en opleiding vraagt om flexibele teams die elkaar nodig hebben bij het oplossen van complexe problemen. Vertrouwen en communicatie zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Dit betekent dat we elkaar kunnen vertrouwen, open met elkaar kunnen praten over dingen die niet goed gaan en elkaar durven aan te spreken.
  • Samenwerking in de regio:
    Het UMCG voelt zich verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Noord-Nederland. Daarom werken we met andere zorgaanbieders in de regio in netwerken waarin we met elkaar bekijken waar welke patiënt het best behandeld kan worden. Ook op het gebied van onderzoek, opleiding en onderzoek zoeken we de samenwerking in de regio.
  • Nationale en internationale samenwerking:
    Specialistische zorg is mogelijk door goed wetenschappelijk onderzoek. Bij dat onderzoek werken we nationaal en internationaal intensief samen.