Universitair Centrum Psychiatrie Opname en bezoek Universitair Centrum Psychiatrie

​​Het UCP heeft verschillende opnameafdelingen waar patiënten met psychische problemen terecht kunnen voor behandeling. Een opname doorbreekt vaak een moeilijke situatie. Het biedt u een veilige omgeving met deskundige behandeling en zorg.

Hoe verloopt een opname?

In een ernstige situatie wordt iemand meestal nog dezelfde dag opgenomen. Dit heet ook wel een spoedopname en gebeurt altijd in overleg.

Als spoedopname niet nodig is, komt u op de wachtlijst. Vlak voor uw opname krijgt u eerst een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met een medewerker van de verpleegafdeling. In het gesprek krijgt u informatie over uw opname. We bespreken ook zaken als mogelijk medicijngebruik, de dagindeling en de huisregels van de afdeling. Meestal vult u voor het gesprek een ROM/RoQua vragenlijst in.

Lees meer informatie over een opname in het UCP en hoe we omgaan met uw gegevens.

U kunt altijd iemand meenemen als u een afspraak heeft in het UCP. Ook op de dag dat u wordt opgenomen.

Verplichte zorg

Iemand die een gevaar voor zichzelf of zijn omgeving is door een psychische stoornis kan tegen zijn zin worden behandeld. Dit noemen we verplichte zorg. De verplichte behandeling kan een gedwongen opname zijn. Iemand is dan verplicht dag en nacht in het Universitair Centrum Psychiatrie voor behandeling. Soms is een opname niet nodig, maar moet iemand wel vaak naar het Universitair Centrum Psychiatrie. Bijvoorbeeld voor medicijnen. Dit noemen we een ambulante behandeling. 

Situaties voor verplichte zorg

Er zijn verschillende situaties waarin iemand verplichte zorg krijgt:

Patiëntvertrouwenspersoon

Als u bent opgenomen in het UCP en u vragen of klachten heeft waar u met uw behandelaars niet uitkomt, dan kunt u voor advies terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

Bezoektijden

Op de verschillende afdelingen zijn de bezoektijden maandag tot en met vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur. Voor de Medisch Psychiatrische Unit Ouderen en de Medisch Psychiatrische Unit Algemeen is een extra bezoekmoment: woensdagmiddag van 14.30 tot 17.00 uur. Soms kunt u ook op een ander moment komen. Overleg met de verpleging.

In het weekend zijn de bezoektijden:

Acute opname 2 en 4

  • 13.30 tot 16.00 uur
  • 18:30 tot 20:00 uur

Opname Depressie

  • Flexibel, op afspraak

Opname Psychose

  • 13.30 tot 16.00 uur
  • 18:30 tot 20:00 uur

Medisch psychiatrische unit ouderen

  • Op afspraak

Medisch psychiatrische unit algemeen

  • Hele dag