Universitair Centrum Psychiatrie Opname en bezoek Universitair Centrum Psychiatrie

​​We hebben verschillende opnameafdelingen waar patiënten met psychische problemen terecht kunnen voor behandeling. Een opname doorbreekt vaak een moeilijke situatie. Het biedt u een veilige omgeving met deskundige behandeling en zorg.

Opnameplanning

Als spoedopname niet nodig is, komt u op de wachtlijst. Vlak voor uw opname krijgt u eerst een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met een medewerker van de verpleegafdeling. In het gesprek krijgt u informatie over uw opname. We bespreken ook zaken als mogelijk medicijngebruik, de dagindeling en de huisregels van de afdeling. Meestal vult u voor het gesprek een ROM/RoQua vragenlijst in.

U kunt altijd iemand meenemen als u een afspraak heeft in het UCP. Ook op de dag dat u wordt opgenomen.

Verplichte zorg

Soms lukt het niet om te overleggen over een (spoed)opname. Of iemand is het niet eens met de behandelaar over een (spoed)opname. Dan bekijken we of er sprake is van gevaar voor zichzelf of de omgeving door een psychische stoornis. Het besluit kan dan zijn dat iemand tegen diens zin toch behandeling krijgt. Dit noemen we verplichte zorg. De verplichte behandeling kan een opname zijn.

Contactpersoon

Tijdens de opname kunt u aangeven wie uw contactpersoon is. Alleen met uw toestemming geven medewerkers van het UCP aan de contactpersoon informatie over uw gezondheid. 

Patiëntvertrouwenspersoon

Als u bent opgenomen in het UCP en u vragen of klachten heeft waar u met uw behandelaars niet uitkomt, dan kunt u voor advies terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp).

 • Neem het volgende mee:

  • het pasje van uw zorgverzekering
  • een geldig legitimatiebewijs, ook als u deze al eerder heeft meegenomen (paspoort, identiteitskaart, vreemdelingendocument of een rijbewijs)
  • de informatiebrochure die u van het UCP heeft ontvangen
  • eventuele medicijnen (bij voorkeur in originele verpakking) en dieetvoorschriften
  • voldoende kleding voor overdag en nachtkleding
  • sportkleding en sportschoenen
  • toiletspullen
  • iets voor ontspanning: muziek (oordopjes), boek, krant of tijdschrift
  • mobiele telefoon
  • wat kleingeld

  Handdoeken en washandjes krijgt u op de afdeling. Neem zo weinig mogelijk geld en kostbaarheden mee. Het UCP is een openbaar gebouw waar veel mensen komen. Hierdoor bestaat het risico van diefstal. In geval van vermissing of diefstal is het UCP/UMCG niet aansprakelijk.

 • Op de afgesproken dag meldt u zich bij de aanmeldservice UCP in de hal van het UCP. Een verpleegkundige haalt u op en brengt u naar afdeling. Hier heeft u een opnamegesprek met een verpleegkundige. U krijgt een rondleiding over de afdeling waarbij u wordt voorgesteld aan de andere patiënten en de medewerkers. U krijgt een persoonlijk begeleider toegewezen. Deze persoon is tijdens uw verblijf uw eerste aanspreekpunt.

  Op alle afdelingen zijn alleen eenpersoonskamers. Iedere afdeling heeft een keuken en een dagverblijf of woonkamer.

  Open of gesloten afdeling

  We  hebben open en gesloten afdelingen. Op een gesloten afdeling zit de afdelingsdeur op slot. Bij de opname bespreken we samen met u of u vrij kunt in- en uitlopen, of dat u de afdeling niet of alleen onder begeleiding mag verlaten. De gesloten afdeling is vooral bestemd voor patiënten die niet meer kunnen instaan voor hun eigen veiligheid of die van anderen.

 • Soms begint uw behandeling direct. Het is ook mogelijk dat het behandelteam eerst een observatieperiode met u afspreekt. In deze periode probeert het team een beeld te krijgen van uw klachten en te bekijken wat voor u de beste behandeling is. Alle afspraken over uw behandeling worden schriftelijk vastgelegd in uw behandelplan. We bekijken samen regelmatig of alles naar wens verloopt.

 • Bezoek is elke dag van de week welkom:

  • van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 kan bezoek een afspraak maken via de verpleging. 
  • 's avonds en in het weekend is een afspraak maken niet nodig
  • na 21.00 uur is geen bezoek meer mogelijk
 • Om voor iedereen het verblijf in het UCP zo prettig mogelijk te maken, hebben we een paar huisregels. De huisregels gelden voor bijna iedereen die het UCP bezoekt of daar verblijft. Het kan zijn dat sommige huisregels niet voor u gelden of aangepast worden als u in behandeling bent. Dit staat dan in uw behandelplan.

  Bekijk de huisregels van het UCP

 • Als het past in uw behandeling, is het mogelijk en wenselijk dat u in de weekenden naar huis gaat. Als u een weekend weg wilt, kunt u dit overleggen met uw persoonlijk begeleider, behandelend arts of psychiater.

 • Uw behandelend arts bespreekt met u wanneer u weer naar huis kunt. Zodra die datum vaststaat, kunt u met de verpleegkundige en met familie of vrienden de maatregelen treffen als dat nodig is. Uw behandelend arts overlegt met u welke vervolgbehandeling nodig is. Uw huisarts wordt op de hoogte gesteld van uw ontslag. Als u een vervolgbehandeling krijgt, zal ook degene die dit op zich neemt, op de hoogte worden gesteld.