Universitair Centrum Psychiatrie Informatie voor familie en naasten

​Als uw familielid of naaste psychische problemen heeft, kan dat grote invloed hebben op uw onderlinge relatie. Er kunnen spanningen zijn; u kunt zich zorgen maken of onzeker zijn in wat u het beste kunt doen. Om die reden vinden we het belangrijk dat ook u als familielid of naaste wordt betrokken bij de behandeling in het UCP.

We organiseren bijvoorbeeld verschillende informatiebijeenkomsten en cursussen voor familie en naasten.

Informatiebijeenkomsten

Tijdens een informatiebijeenkomst voor familie en naasten bespreken we een specifiek onderwerp of thema. Het uitwisselen van informatie en ervaringen kan u steun bieden. Daarnaast kunt u meer inzicht krijgen in de psychische problemen, waardoor u er vaak beter mee kunt omgaan.

Cursussen

Het UCP geeft ook voor familie en naasten een aantal cursussen, waarin we aandacht besteden aan de oorzaken, behandeling, gevolgen en bijkomende problemen van psychische problemen. Een cursus bestaat uit een reeks bijeenkomsten. U maakt dan deel uit van een besloten groep.

Bij verschillende bijeenkomsten worden zowel de patiënt als familie/naasten uitgenodigd.

Zorg voor kinderen

In het UCP besteden we speciale aandacht aan de invloed van psychische problemen op het leven van kinderen; zowel thuiswonende als uitwonende kinderen. Tijdens een opname nodigen we meestal de kinderen in overleg met de ouder(s) uit voor een informatief gesprek.

Daarnaast organiseren we iedere maand een informatiebijeenkomst voor ouders met een psychische aandoening. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we de vragen en moeilijkheden die de opvoeding en het ouderschap met zich mee kunnen brengen.

Toestemming patiënt

Als we een familielid of naaste bij de behandeling betrekken, gebeurt dit in principe met toestemming van de patiënt. Als de patiënt hiervoor geen toestemming geeft en u heeft wel behoefte aan contact met medewerkers van het UCP, overleg dan bijvoorbeeld met de familiecontactpersoon.

Vragen

Als u vragen heeft, of u wilt zich opgeven voor een informatiebijeenkomst of cursus, dan kunt u terecht bij de behandelaar of het team Medisch Maatschappelijk Werk.

 • De familiecontactpersoon is een functionaris die is aangesteld voor de familie en naastbetrokkenen van patiënten. In tegenstelling tot de familievertrouwenspersoon, is de familiecontactpersoon in dienst van het UCP. Er is wel wat overlap tussen beide functies.

  De familiecontactpersoon is er voor die situaties waarin:

  • directe communicatie met de zorgverleners niet goed mogelijk is
  • u met dringende vragen blijft zitten

  Bijvoorbeeld als uw familielid of naaste geen contact met u wil. De familiecontactpersoon biedt een luisterend oor, vormt een vraagbaak en bemiddelt waar nodig en mogelijk. Ook kan de familiecontactpersoon knelpunten signaleren en het hoofd Patiëntenzorg daarin adviseren.

  Contact

  De familiecontactpersoon van het UCP is Ingrid Domhof. Zij heeft telefonisch spreekuur op maandagochtend van 8.30 uur tot 9.15 uur. U kunt haar eventueel ook op andere tijden bellen, behalve op vrijdag. Het telefoonnummer is (050) 361 21 48.

 • Als een familielid of iemand in uw omgeving psychiatrische problemen heeft, kan dat heel belastend zijn. U maakt zich zorgen of heeft veel vragen. Over het ziektebeeld, de behandeling of over de manier waarop u zelf met de problemen kunt omgaan. Misschien bent u niet tevreden over de behandeling of over de manier waarop u daarbij wordt betrokken.

  Luisteren, informeren en signaleren

  De familievertrouwenspersoon kan op veel manieren iets voor u betekenen:

  • luistert naar uw verhaal
  • geeft antwoord op uw vragen
  • geeft u algemene informatie over de ziekte en behandeling van uw familielid of naaste.
  • geeft u informatie en advies over gedwongen zorg
  • steunt u in uw contact met de hulpverlener, behandelaar of manager
  • bemiddelt als u het niet eens bent met de hulpverlener
  • ondersteunt u bij het indienen van een klacht
  • wijst u de weg naar lotgenotengroepen, cursussen en organisaties voor een steuntje in de rug
  • brengt problemen van naasten en familie onder de aandacht van de instelling

  Voor al deze zaken kunt u terecht bij de familievertrouwenspersoon. De familievertrouwenspersoon luistert naar uw kant van het verhaal en geeft antwoord op uw vragen.

  Contact

  De familievertrouwenspersoon van het UCP is José van Voorthuizen. U kunt haar bellen via (06- 29 47 65 46 of mailen: [email protected]
  U kunt ook bellen met de advies- en hulplijn van de LSFVP (0900) 333 22 22.

  Vertrouwelijk

  Wat u de familievertrouwenspersoon vertelt is en blijft vertrouwelijk. De fvp heeft geheimhoudingsplicht en geeft zonder uw toestemming geen informatie door aan anderen. De fvp is in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon en heeft een onafhankelijke positie. Meer informatie staat op www.lsfvp.nl.

 • Het uitgangspunt van het UCP-beleid is dat familie en andere naastbetrokkenen met aandacht en zorgvuldigheid worden behandeld. Daarom hebben we een richtlijn opgesteld, waarin de afspraken over het contact beschreven staan.

  In de richtlijn staat:

  • hoe en wanneer we u informeren over de behandeling van uw familielid of naaste
  • op welke manier we u betrekken bij de behandeling van uw familie of naaste

  U krijgt bijvoorbeeld altijd informatie over:

  • het UCP en het behandelaanbod, procedures, opname en doel van de behandeling
  • extra ondersteuning voor ouders, kinderen of gezin (KOPP)
  • cliënten-/patiëntenraad
  • maatschappelijk werk
  • rechten en plichten en de klachtenprocedure
  • hoe verder na ontslag

Meer over dit onderwerp