Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS)

Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) is een behandeling bij een psychiatrische stemmingsstoornissen zoals een depressie en bipolaire stoornis. We wekken met een apparaat een magnetisch veld op in de hersenen waardoor bepaalde delen van de hersenen worden gestimuleerd of afgeremd. Hierdoor heeft u minder last van depressieve klachten.

Een rTMS-apparaat wekt een sterk magnetisch veld op in een spoel. We plaatsen deze spoel tegen uw hoofd. Het magneetveld stimuleert bepaalde delen van uw hersenen. Uw depressieve klachten worden hierdoor minder.

Behandeling met rTMS

Combinatie met cognitieve gedragstherapie

Tijdens de behandeling heeft u ook 2 keer per week 1 uur cognitieve gedragstherapie. U bespreekt dan waar u aan wilt werken zodat u minder last heeft van uw depressieve klachten.

Wanneer geven we deze behandeling?

U krijgt deze behandeling alleen als andere behandelingen niet goed helpen. U moet 2 of meer antidepressiva (medicijnen) hebben gebruikt en psychotherapie hebben gehad.

De behandeling stap voor stap

  1. U kunt rTMS  krijgen wanneer u in behandeling bent bij het Universitair Centrum Psychiatrie. Uw huisarts of medisch specialist kan u doorverwijzen.

  2. U krijgt eerst uitleg over de behandeling. U zit tijdens de behandeling in een gemakkelijke stoel. We testen eerst hoe sterk het magnetisch veld bij u moet zijn. De behandelaar zet de spoel van het rTMS apparaat tegen uw hoofd bij het deel van de hersenen dat uw hand aanstuurt. Het magnetische veld zorgt dat uw hand een beetje beweegt. Zo weten we hoe sterk het magnetische veld bij u kan zijn.

    Daarna begint de behandeling. We houden de rTMS-spoel opnieuw tegen uw hoofd. Nu bij dat deel van de hersenen dat zorgt voor uw depressie. De behandeling duurt ongeveer 40 minuten.

    Een behandeling met rTMS duurt 4 tot 6 weken. U krijgt in die periode 5 dagen per week een behandeling.

  3. rTMS is één van de mogelijke behandelingen bij een stemmingsstoornis.  U bespreekt samen met uw behandelaar welke behandelingen u verder nodig heeft. Dit staat ook in uw behandelplan.

  • Tijdens de behandeling voelt u kleine tikjes op uw hoofd. Dit is niet pijnlijk, maar kan wel vervelend voelen. U kunt wat hoofdpijn krijgen. Ook kunt u spiertrekkingen krijgen, bijvoorbeeld dat uw oog gaat knipperen. Dat stopt meteen na de behandeling. Heel soms krijgt iemand een epileptische aanval. We houden u daarom goed in de gaten.

    U hoeft meestal niet te stoppen met uw medicijnen.


Bijwerkingen en risico's

Tijdens de behandeling voelt u kleine tikjes op uw hoofd. Dit is niet pijnlijk, maar kan wel vervelend voelen. U kunt wat hoofdpijn krijgen. Ook kunt u spiertrekkingen krijgen, bijvoorbeeld dat uw oog gaat knipperen. Dat stopt meteen na de behandeling. Heel soms krijgt iemand een epileptische aanval. We houden u daarom goed in de gaten.

U hoeft meestal niet te stoppen met uw medicijnen.

Heeft u nog vragen?

U kunt het Universitair Centrum Psychiatrie bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.