•  NL 
  • Login medewerkers

Opleiding Psychiatrie UMCG

Print 

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) biedt een breed pakket aan psychiatrische basiszorg (voor de stad Groningen en directe omgeving) zowel als topreferente zorg (voor Noord-Nederland). De zorg is gericht op eerste psychosen, bipolaire en andere stemmingsstoornissen, angst- en dwangstoornissen, en ontwikkelingsstoornissen (ADHD en autistiforme stoornissen) bij volwassenen.

Het behandelaanbod is ondergebracht in vier afdelingen: Algemene Psychiatrie, Intensieve Psychiatrie (inclusief Consultatieve Psychiatrie), Emotionele Stoornissen en Psychosen. Tevens is er een 24-uurs crisisdienst en zijn behandelondersteunende functies ondergebracht in een facilitaire eenheid.

De patiëntenzorg is voor een belangrijk deel ondergebracht in zorgprogramma's. Deze concentreren zich primair op psychotische stoornissen, (bipolaire en unipolaire) stemmingsstoornissen waaronder winterdepressies en angst- en dwangstoornissen. Daarnaast is er een specialistische polikliniek voor Ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen. In samenwerking met de afdeling Interne Geneeskunde is een programma somatoforme stoornissen ontwikkeld. Het UCP werkt aan een zorgprogramma voor de ouderenpsychiatrie en werkt samen met de geriatrie in het Centrum voor Ouderengeneeskunde. De consultatieve psychiatrie neemt een belangrijke plaats in het UMCG.

Opleider

Opleider in het UMCG is prof. dr. R.A. Schoevers. Mevrouw dr. W.H. van Zelst - Kwakkel is plaatsvervangend opleider.

 

          
 Prof. dr. R.A. Schoevers             Dr. W.H. van Zelst- Kwakkel

Opleiding

De opleiding in het UCP maakt deel uit van het zogenaamde opleidingsconsortium Noord-Nederland, dat onderdeel is van de OOR. Informatie over de duur en opbouw van de opleiding vindt u op de pagina over het consortium Psychiatrie​ op deze website. 

Het UCP streeft er naar om complete opleidingsprogramma's aan te bieden, inclusief gevarieerde keuzestages. De stage sociale c.q. spoedeisende psychiatrie wordt aangeboden in samenwerking met Lentis. Het aandachtsgebied volwassenenpsychiatrie wordt integraal aangeboden. Er wordt gestreefd naar erkenning voor het aandachtsgebied ouderenpsychiatrie in samenwerking met het Centrum voor Ouderengeneeskunde in het UMCG. Het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie wordt verzorgd door Accare​.

Keuzestages

Het UCP kan op dit moment, én binnenkort in het kader van de nieuwe opleidingseisen, een reeks van keuzestages aanbieden. Wat onze keuzestages onderscheidt van die in andere instellingen is de academische omgeving en de mogelijkheid van verdieping middels wetenschappelijk onderzoek. Voorbeelden van keuzestages zijn:

  • Stage wetenschappelijk onderzoek binnen één van de topreferentie-afdelingen gericht op schizofrenie, stemmingsstoornissen of angststoornissen. Voor geïnteresseerde en gemotiveerde aios bestaat de mogelijkheid om met aanvullende subsidie te werken aan een promotie-onderzoek. 

  • Stage ouderenpsychiatrie. Een combinatie van het UCP en het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde. Deze stage biedt een grondige kennismaking met tal van verdiepingsmogelijkheden waaronder multimorbiditeit en psychotherapie bij ouderen. 

  • Stage consultatieve psychiatrie binnen het UMCG. Deze stage is gericht op een brede kennismaking met psychiatrische problematiek binnen gevarieerde afdelingen.

  • Stage emotionele stoornissen. De stage is gericht op angststoornissen of stemmingsstoornissen met de mogelijkheid van verdieping in een bepaalde methodiek (psychotherapie, psychofarmacologie). 

  • Stage somatoforme stoornissen. In samenwerking met de afdeling Interne Geneeskunde, gericht op diagnostiek en interventies bij complexe problematiek in samenwerking met de somatisch specialist. 

  • Stage ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen binnen de polikliniek van het UCP, gericht op ADHD en autistiforme stoornissen. 

  • Stage bipolaire stoornissen, op de polikliniek voor bipolaire stoornissen, met aandacht voor de specifieke interventies bij deze patiëntengroep.

Andere keuzestages zijn in overleg mogelijk.

Wetenschappelijk onderzoek

Het hoofdthema van het wetenschappelijk onderzoek wordt gevormd door emotionele stoornissen (angst, depressie, bipolaire stoornis) in de context van de levensloop. Dit onderzoek is epidemiologisch, fundamenteel, patiëntgebonden en therapeutisch van aard en richt zich vooral op onderliggende causale en onderhoudende mechanismen. Een tweede onderzoeksthema is schizofrenie, in samenwerking met het Rob Giel Onderzoekscentrum en het NeuroImaging Centrum. Het richt zich zowel op fundamentele als op zorggerelateerde onderwerpen.

Solliciteren 

Geïnteresseerden in een opleidingsplaats psychiatrie bij het UCP kunnen hun sollicitatiebrief, vergezeld van CV, richten aan R.A. Schoevers, MD PhD, Universitair Centrum Psychiatrie, UMCG, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen, of per email (zie Contact). 

Alle vacatures in het UMCG vindt u op de vacaturesite van het UMCG.

Bennard Doornbos is aios en vertelt samen met zijn opleider professor Robert Schoevers over de opleiding. Bekijk het filmpje​. Bekijk op Vimeo ook het korte promofilmpje dat de aios maakten.

Wist u al?

Best gewaardeerd  

Uit: De Psychiater, 2015/4

Robert Schoevers, opleider bij het UMCG, wint voor de derde keer in zijn carrière de prijs.

Wat maakt het Groningse model verder zo succesvol?

Lees verder

Vijf lessen  

Uit: De Psychiater, 2014/8

Hoe trek je gemotiveerde mensen voor een leiderschapscursus? Stel aanstormende collegae iets moois in het vooruitzicht? Een verslag met vijf lessen.

Lees verder