• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onze werkwijze

Print 

​Met erfelijkheidsonderzoek zoeken we uit of een bepaalde aandoening of aangeboren afwijking erfelijk is. Als u zich afvraagt of de aandoening of afwijking die u heeft, of die in de familie voorkomt erfelijk is, kunt u dit laten onderzoeken. Uw huisarts of specialist kan u verwijzen naar de polikliniek Klinische Genetica.

Kosten

De basisverzekering vergoedt alle kosten van het genetisch onderzoek. De kosten van erfelijkheidsvoorlichting en -onderzoek zijn meestal hoger dan uw eigen risico. Uw (verplicht en eventueel vrijwillig) eigen risico wordt daarom aangesproken als u dit nog niet heeft verbruikt. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Familieformulier

Bij de uitnodiging sturen wij vaak een familieformulier mee. Vul dit formulier in en stuur het op tijd terug. De familiegegevens worden tijdens de voorbereiding verwerkt in een stamboom.

Het bezoek op de polikliniek

Tijdens het eerste bezoek heeft u een afspraak met een arts of een genetisch consulent. In dit gesprek komen uw vragen aan de orde en bespreken we welke stappen ondernomen kunnen worden om antwoord te krijgen op uw vragen. We adviseren u uw vragen op te schrijven en mee te nemen. Bij sommige gesprekken is een maatschappelijk werker aanwezig.

Videoconsult

De afspraak kan ook via een videoconsult. Dit is een online afspraak met uw zorgverlener. Een videoconsult kan alleen als u een account voor mijnUMCG heeft. Aanvragen kan via de Digitale Balie of bij een van de inschrijfbalies in het UMCG of Beatrixoord.​

Onderzoek

Om duidelijkheid te krijgen over oorzaak va​n de aandoening kan er aanvullend lichamelijk onderzoek, een bloedafname of onderzoek door een andere specialist worden verricht. Pas daarna kunnen we iets zeggen worden over (herhalings)kansen. Aan het einde van het gesprek bespreken we het vervolgtraject met u.

Tijdsduur

Zorgvuldig en uitgebreid erfelijkheidsonderzoek kost vaak veel tijd. Een gesprek duurt 45 minuten tot een uur. Hou er rekening mee dat het erfelijkheidsonderzoek drie tot acht maanden kan duren, gerekend vanaf het eerste gesprek.

Eindbrief

Aan het einde van het erfelijkheidsonderzoek krijgt u een samenvattende brief. Uw specialist en/of huisarts ontvangen een kopie.​​​​

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram