Genetica ​​​Patiëntenparticipatie Genetica

De afdeling Genetica vindt de inbreng en ervaringen van patiënten en hun familie belangrijk. Daarom richten we een klankbordgroep op. In deze klankbordgroep kunnen patiënten, ouders en/of partners hun ideeën en aandachtspunten delen en bespreken met de zorgverleners van onze afdeling. Deze inbreng draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en aan een betere aansluiting op de behoeften van patiënten.

​​​Patiëntenparticipatie en Genetica

Nieuwe leden

Wij zijn momenteel op zoek naar leden voor de klankbordgroep Genetica. We zoeken patiënten, partners en/of ouders van patiënten die vanuit hun eigen standpunt hun ervaringen of de ervaringen van de patiënt willen delen. U bent van harte welkom om mee te praten als u nu of niet langer dan 2 jaar geleden, in contact bent geweest met de afdeling Genetica.

De klankbordgroep Genetica

Bij de klankbordgroep praten medewerkers van de afdeling Genetica samen met patiënten en/of familie van patiënten over de genetische zorg van nu. We bespreken onder and​ere de ontwikkelingen in de genetische zorg en hoe het genetisch onderzoek wordt uitgevoerd. Ook besteden we aandacht aan de samenwerking en communicatie tussen de verschillende zorgverleners​ en de patiënt. De ervaringen en ideeën van klankbordleden helpen ons bij het steeds verder verbeteren van de kwaliteit van zorg en bij het vormgeven van nieuwe vormen van zorg.

De klankbordgroep Genetica maakt het gesprek mogelijk tussen patiënt en zorgverlener, waarbij we graag gevraagd en ongevraagd advies ontvangen.

Samenstelling

De patiëntleden vormen samen een groep met een verschillende achtergrond en zorgvraag. Ook ouders en/of partners kunnen hier aan meedoen. We hopen iedere bijeenkomst in ieder geval 5 patiënt- en familieleden welkom te heten.

Vanuit de afdeling zijn een klinisch genetisch arts, genetisch consulent en een medisch maatschappelijk werkster aanwezig en afhankelijk van de agenda, afwisselend verschillende experts , zoals bijvoorbeeld een laboratoriumspecialist of een medewerker van de medische administratie.

Bijeenkomsten

Drie keer per jaar organiseren we een bijeenkomst waarin we het gesprek aangaan over verschillende thema’s en actuele zaken, bijvoorbeeld aan de hand van korte presentaties. Deze bijeenkomsten vinden plaats in het UMCG of, als het niet anders kan, online.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de klankbordgroep Genetica, of heeft u vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via (050) 361 72 29 of [email protected].