Polikliniek Klinische Genetica

Adres in het UMCG: Plein 5, ingang 45 en 47. Als u met de auto komt, kunt u het best parkeren in parkeergarage Noord.

De polikliniek is van maandag tot en met vrijdag open, tussen 8.00 en 16.30 uur.

U kunt hier terecht op het gebied van onderzoek naar erfelijke ziekten en aangeboren afwijkingen en het geven van voorlichting over die afwijkingen.

Verwijzen en afspraak

Voor een afspraak op de polikliniek heeft u een verwijzing naar Klinische genetica nodig van uw huisarts of specialist. Wij bekijken dan bij welke specialist u het best terecht kunt en wanneer. U krijgt daarna een afspraakbrief met informatie over de afspraak en hoe u zich kunt voorbereiden.

Wilt u een afspraak afzeggen of verplaatsen? Geef dit dan zo snel mogelijk door. We kunnen een nieuwe afspraak voor u maken als u dat wilt. Het telefoonnummer staat hieronder en in de brief.

Voor het eerst in het UMCG?

Bent u nog niet eerder in het UMCG geweest voor een afspraak? Dan moet u zich voor uw afspraak inschrijven. Dit kan op 2 manieren:

 • thuis, via de digitale balie
 • bij de centrale inschrijfbalie in de Ontvangsthal, bij ingang Noord of op het Plein (ingang 45/47)

De inschrijving is nodig vanwege de identificatieplicht. Neem voor de inschrijving mee: 

 • een geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Nederlands vreemdelingendocument
 • bewijs van inschrijving bij uw zorgverzekeraar

Parkeren kan in 1 van de 2 parkeergarages, of in een parkeergarage in de buurt.

Een bezoek aan de polikliniek

 1. U kunt zich voorbereiden op uw bezoek aan het UMCG door uw klachten van tevoren op te schrijven. Bedenk ook welke vragen uw wilt stellen. Als u het prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het gesprek. Twee horen meer dan 1 en het is fijn om samen nog na te praten.

  • Soms krijgt u voor een afspraak speciale instructies. Als er instructies zijn, dan staan deze in de afspraakbrief. Bijvoorbeeld of u een familielid mee moet nemen.
  • Neem uw afspraakbrief mee. Op de brief staat een streepjescode. Hiermee meldt u zich aan bij de aanmeldzuil of de balie van de polikliniek. Neem ook een verwijsbrief van uw behandelaar als u die heeft.
 2. We willen verspreiding van ziekten en resistente bacteriën in het UMCG zoveel mogelijk voorkomen. Resistente bacteriën zijn ongevoelig voor de standaard antibiotica en daardoor lastig te behandelen. Laat ons daarom weten of u:

  • waterpokken, krentenbaard, rode hond of kinkhoest heeft. Of als u contact heeft (gehad) met iemand die een van deze ziekten heeft.
  • woont of werkt op een bedrijf waar varkens-, kippen- of runderen worden gehouden voor de vleesproductie.
  • het afgelopen jaar in een buitenlands ziekenhuis behandeld of opgenomen bent geweest.
  • een huisgenoot heeft met MRSA, een resistente bacterie.
  • zelf een resistente bacterie heeft.
 3. In het eerste gesprek neemt de geneticus (erfelijkheidsarts) of genetisch consulent uw familie- of ziektegeschiedenis met u door. De genetisch consulent werkt nauw samen met een klinisch geneticus. Die bekijkt welke aanvullende informatie nodig is en hoe deze kan worden opgevraagd.

  Afhankelijk van de aard van de aandoening waarvoor u komt doet de geneticus een lichamelijk onderzoek bij u en mogelijke familieleden die met u meekomen.

 4. U krijgt van uw behandelaar informatie over de resultaten, uitslagen en vervolgstappen als die nodig zijn.

  Een team van genetici bespreekt alle medische gegevens van u en/of uw familieleden en vergelijkt die met de gegevens uit de medische literatuur. Zo komen zij tot een conclusie over de diagnose (wat is er aan de hand), de prognose (hoe ziet de toekomst er uit), de erfelijkheid en een eventueel herhalingsrisico. Ook onderzoekt het team, afhankelijk van uw vraag, of er een mogelijkheid is om tijdens een zwangerschap onderzoek te doen.

  We bespreken de uitkomsten van het onderzoek met u tijdens een afrondend gesprek, het 'eindgesprek'. Als u daar behoefte aan heeft, kan bij het eindgesprek een maatschappelijk werker of medisch psycholoog aanwezig zijn. Het is namelijk heel goed mogelijk dat u in het eindgesprek zoveel te verwerken krijgt, dat u er later nog over wilt praten.

  Na het eindgesprek krijgt u een brief thuis, met een schriftelijke samenvatting. Daarin staat wat de geneticus u in het eindgesprek heeft verteld. Zo kunt u alles nog eens rustig nalezen. Uw huisarts en eventuele verloskundige of medisch specialist(en) krijgen met uw toestemming een kopie van de brief.

 5. Als universitair medisch centrum doen we veel onderzoek. Aan zulke onderzoeken kunnen patiënten en niet-patiënten meedoen. Uw behandelaar kan u ook vragen om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. U krijgt van ons dan informatie over het onderzoek. Zo kunt u beslissen of u wel of niet mee wilt doen. Deelname is nooit verplicht. Uw beslissing heeft ook geen gevolgen voor uw behandeling.

Specialisme

Contact

U kunt ons bellen om een afspraak te maken. U heeft wel een verwijzing van uw huisarts nodig.