Identificatieplicht

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Dit staat in de Zorgverzekeringswet. Zo voorkomen we persoonsverwisseling, identiteitsfraude en fouten in de uitwisseling van financiële en medische gegevens.

Daarom vraagt de medewerker van de inschrijfbalie in het UMCG u naar uw identiteitsbewijs. Dit kan een geldig Nederlands paspoort, een rijbewijs, een identiteitskaart of een vreemdelingendocument zijn. De medewerker controleert met uw identiteitsbewijs of u de persoon bent die bij het Burgerservicenummer hoort (BSN). De medewerker legt het soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie. Een kopie of scan maken mag niet.

Ook voor kinderen

In de zorg geldt de identificatieplicht ook voor kinderen vanaf de geboorte. Heeft uw voor uw pasgeboren baby nog geen eigen identiteitsbewijs en is uw baby jonger dan 28 dagen? Laat dan de Persoonslijst Basisregistratie Personen zien. Deze heeft u gekregen bij of na de inschrijving van uw kind bij de gemeente. Is uw kind ouder dan 28 dagen? Dan gelden dezelfde documenten als voor volwassenen. Neem als ouder ook altijd uw eigen identiteitsbewijs mee.

Spoedeisende hulp

Als u bij ons op de Spoedeisende hulp komt, helpen we u natuurlijk. Ook als u zich niet kunt identificeren. Wel moet u daarna binnen 14 dagen in het UMCG uw geldige identiteitsbewijs laten zien.

Geen identiteitsbewijs? Dan de zorg zelf betalen.

Kunt u het UMCG geen geldig identiteitsbewijs laten zien? Kom dan binnen 14 dagen langs in het UMCG om uw identiteitsbewijs te laten zien. Als u zich niet identificeert, dan kan het ziekenhuis de kosten van uw behandeling niet indienen bij uw zorgverzekeraar. U moet de rekening dan zelf betalen en krijgt de rekening thuis gestuurd.

Meer informatie over de identificatieplicht staat op de website van de Rijksoverheid.