Toestemming delen dossier

​​​​​Uw zorgverleners in het UMCG leggen in uw patiëntendossier verschillende gegevens over u vast. Dit zijn ze verplicht vanuit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). In uw patiëntendossier staan bijvoorbeeld de resultaten van onderzoeken, welke ziekte u heeft en welke behandeling of welk medicijn u krijgt. Bij elk bezoek van u aan het UMCG werken uw zorgverleners de informatie in het dossier bij.

Uw privacy is belangrijk. Daarom beschermen wij uw gegevens en gaan daar zorgvuldig mee om. Beide wordt van ons gevraagd vanuit de wet. Alleen zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling mogen de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens in uw dossier inzien. Zo kunnen wij u goede zorg geven. Behalve zorgverleners zijn er ook ondersteunende medewerkers die bepaalde gegevens in uw dossier kunnen bekijken, bijvoorbeeld voor de financiële afhandeling van uw behandeling.

Zorgverleners buiten het UMCG

De gegevens in uw dossier kunnen ook voor behandelaars buiten het UMCG van belang zijn. Dat helpt bij hen ook het geven van goede zorg. Bijvoorbeeld als:

 • u wordt opgenomen in een ander ziekenhuis,
 • uw huisarts de behandeling van ons overneemt.

Als een zorgverlener buiten het UMCG uw dossier mag bekijken, heeft dat voordelen voor u:

 • het is een compleet en actueel overzicht van uw situatie
 • uw zorgverlener buiten het UMCG weet precies wat er aan de hand is, en kan u dus de beste zorg geven
 • onderzoeken die al gedaan zijn hoeven meestal niet nog keer gedaan te worden omdat de uitslagen hiervan al in uw patiëntendossier staan
 • u hoeft minder vaak dezelfde vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld vragen over welke gezondheidsklachten u heeft.

Maar wij mogen niet zomaar uw patiëntendossier delen met een zorgverlener buiten het UMCG. Volgens de wet hebben wij daar eerst uw nadrukkelijke toestemming voor nodig.

Over het geven van toestemming

Geeft u toestemming, dan gaat u er mee akkoord dat uw patiëntendossier ingezien kan worden door uw huisarts, of een zorgverlener uit een andere zorginstelling, als die daarom vraagt. De huisarts of zorgverlener in een andere zorginstelling kan (een gedeelte van) deze gegevens opnemen in het dossier dat zij van u bijhouden.

Wilt u liever niet dat zorgverleners buiten het UMCG uw patiëntendossier kunnen inzien? Dan kunt u toestemming weigeren. Dat kan wel betekenen dat zorgverleners buiten het UMCG minder goed kunnen reageren op uw gezondheidssituatie. Vooral in acute situaties waarbij u zelf niet alsnog toestemming kunt geven. Als u geen toestemming geeft, sturen we alleen een bericht naar de arts die u naar het UMCG heeft doorverwezen (de verwijzer), dit is niet altijd uw huisarts.

Wij leggen uw keuze over het delen van uw dossier vast in uw dossier.

Als het UMCG u met uw toestemming verwijst naar een andere zorgverlener, dan mogen wij in principe uw medische gegevens meesturen. Dit heet 'veronderstelde toestemming' vanwege uw instemming met de verwijzing. Dit wordt meestal gedaan met een ontslag-, verwijs- of poliklinische brief.

Om welke gegevens gaat het

Het gaat om gegevens die nodig zijn voor de continuïteit en veiligheid van uw zorg en uw behandeling:

 • algemene gegevens, zoals uw naam, geslacht, leeftijd, adres, BSN. Deze gegevens zijn nodig om zeker te weten dat het over de juiste patiënt/cliënt gaat
 • algemene gegevens over uw gezondheid, zoals lengte, gewicht, alcohol, roken en bloeddruk
 • een overzicht van uw medische problemen en aandoeningen
 • een overzicht van medicijnen die u gebruikt, voor zover die bekend zijn bij het UMCG
 • uw medische voorgeschiedenis: de gezondheidsklachten en behandelingen die bi j ons bekend zijn en klachten of aandoeningen waarvoor u al eerder bij ons onderzocht of behandeld bent
 • eventuele allergieën of contra-indicaties. Dat zijn redenen waarom een bepaalde behandeling voor u niet geschikt is
 • uitslagen van onderzoeken die in het UMCG zijn gedaan, zoals röntgenfoto’s, bloedwaarden en andere testuitslagen
 • brieven en notities van zorgverleners waarin medische informatie over u is vastgelegd.

Als u (ook) patiënt bent bij de afdeling Psychiatrie (UCP) dan wordt niet automatisch alles gedeeld. Ook niet als u toestemming voor het delen van uw patiëntendossier heeft gegeven. Notities zijn binnen het UCP namelijk meestal aangemerkt als ‘vertrouwelijk’ en worden daarom niet gedeeld, tenzij uw behandelaar een notitie niet als ‘vertrouwelijk’ heeft aangemerkt.

Brieven worden meestal wel gedeeld, tenzij uw behandelaar een brief als ‘vertrouwelijk’ heeft aangemerkt. Wat ook wordt gedeeld is medicatie, labuitslagen en resultaten van andere diagnostiek. U kunt navragen bij uw behandelaar in het UCP wat in uw situatie van toepassing is.

 • Dat zijn huisartsen en zorgverleners uit ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra. Maar ook hier geldt dat alleen zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling uw patiëntendossier mogen inzien. En dan alleen gegevens die beslist nodig zijn voor uw behandeling.

  Met de ziekenhuizen in Noord-Nederland kunnen wij uw dossier al elektronisch delen. Binnenkort kan dat ook met de huisartsen en met verpleeghuizen in Noord-Nederland. Er zijn landelijke ontwikkelingen om uitwisseling in heel Nederland mogelijk te maken. Voor andere categorieën zorgverleners en daar waar elektronisch delen met huisartsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen nog niet kan, gebeurt de uitwisseling van uw dossier met beveiligde cd/dvd of op papier.

 • U kunt uw keuze op 2 manieren aangeven:

  1. bij de balie zodra u in het UMCG komt voor een afspraak of een opname
  2. via mijnUMCG. Dit is alleen mogelijk voor patiënten vanaf 16 jaar en ouder

  Uw keuze wordt dan vastgelegd in uw patiëntendossier. Zolang uw keuze niet is vastgelegd is, delen wij uw gegevens niet met zorgverleners buiten het UMCG. U kunt uw keuze altijd aanpassen. En andersom ook: als u nu geen toestemming geeft, dan kan kunt u dit later alsnog doen.

 • Tot 12 jaar mag de gezagsdragende ouder of de wettelijk vertegenwoordiger de toestemming geven voor het kind. Vanaf 12 jaar tot 16 jaar moet daarnaast het kind ook zelf de toestemming geven. Vanaf 16 jaar is de patiënt zelf verantwoordelijk voor het geven van de toestemming.

  In geval van Wilsonbekwaamheid mag de wettelijk vertegenwoordiger van een kind van 12 jaar en ouder de toestemming geven. Dit kan vanaf de leeftijd van 16 jaar van de patiënt ook in mijnUMCG, mits de wettelijk vertegenwoordiger in mijnUMCG 'Gemachtigdentoegang voor wilsonbekwame patiënt' heeft.

 • Uw toestemming is geldig tot het moment dat u deze intrekt. U geeft dus ook toestemming voor het raadplegen van uw medische gegevens door zorgverleners, die in de toekomst uw behandelaar zijn.

 • U kunt op elk moment uw toestemming intrekken. Dit kunt u aangeven tijdens een bezoek aan het UMCG. U kunt uw toestemming ook intrekken door dit form​ulier te printen, in te vullen en aan ons te sturen.

  De intrekking van de toestemming geldt vanaf het moment dat wij dit in het systeem hebben verwerkt. Vanaf dat moment kan de externe zorgverlener uw gegevens niet meer inzien. U kunt niet met met terugwerkende kracht uw toestemming intrekken. Dit betekent dat de behandelend zorgverlener tot die datum uw medische gegevens kan inzien en dat deze mogelijk zijn opgenomen in uw dossier bij deze zorgverlener.

 • Als uw gegevens worden gedeeld, dan gebeurt dit via een beveiligde verbinding tussen de Elektronische Patiënten Dossiers (EPD’s) van zorginstellingen. Ook die zorginstellingen zorgen ervoor dat hun informatiesystemen veilig zijn en goed worden beheerd. Omdat het gaat om gevoelige medische gegevens wordt voldaan aan de hoogste eisen voor beveiliging.

Wie kunnen mijn patiëntendossier inzien als ik toestemming geef

Dat zijn huisartsen en zorgverleners uit ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra. Maar ook hier geldt dat alleen zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling uw patiëntendossier mogen inzien. En dan alleen gegevens die beslist nodig zijn voor uw behandeling.

Met de ziekenhuizen in Noord-Nederland kunnen wij uw dossier al elektronisch delen. Binnenkort kan dat ook met de huisartsen en met verpleeghuizen in Noord-Nederland. Er zijn landelijke ontwikkelingen om uitwisseling in heel Nederland mogelijk te maken. Voor andere categorieën zorgverleners en daar waar elektronisch delen met huisartsen, ziekenhuizen en verpleeghuizen nog niet kan, gebeurt de uitwisseling van uw dossier met beveiligde cd/dvd of op papier.

Hoe kan ik mijn keuze aangeven

U kunt uw keuze op 2 manieren aangeven:

 1. bij de balie zodra u in het UMCG komt voor een afspraak of een opname
 2. via mijnUMCG. Dit is alleen mogelijk voor patiënten vanaf 16 jaar en ouder

Uw keuze wordt dan vastgelegd in uw patiëntendossier. Zolang uw keuze niet is vastgelegd is, delen wij uw gegevens niet met zorgverleners buiten het UMCG. U kunt uw keuze altijd aanpassen. En andersom ook: als u nu geen toestemming geeft, dan kan kunt u dit later alsnog doen.

Leeftijdsafhankelijkheid

Tot 12 jaar mag de gezagsdragende ouder of de wettelijk vertegenwoordiger de toestemming geven voor het kind. Vanaf 12 jaar tot 16 jaar moet daarnaast het kind ook zelf de toestemming geven. Vanaf 16 jaar is de patiënt zelf verantwoordelijk voor het geven van de toestemming.

In geval van Wilsonbekwaamheid mag de wettelijk vertegenwoordiger van een kind van 12 jaar en ouder de toestemming geven. Dit kan vanaf de leeftijd van 16 jaar van de patiënt ook in mijnUMCG, mits de wettelijk vertegenwoordiger in mijnUMCG 'Gemachtigdentoegang voor wilsonbekwame patiënt' heeft.

Hoe lang is mijn toestemming geldig

Uw toestemming is geldig tot het moment dat u deze intrekt. U geeft dus ook toestemming voor het raadplegen van uw medische gegevens door zorgverleners, die in de toekomst uw behandelaar zijn.

Hoe kan ik mijn toestemming intrekken

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken. Dit kunt u aangeven tijdens een bezoek aan het UMCG. U kunt uw toestemming ook intrekken door dit form​ulier te printen, in te vullen en aan ons te sturen.

De intrekking van de toestemming geldt vanaf het moment dat wij dit in het systeem hebben verwerkt. Vanaf dat moment kan de externe zorgverlener uw gegevens niet meer inzien. U kunt niet met met terugwerkende kracht uw toestemming intrekken. Dit betekent dat de behandelend zorgverlener tot die datum uw medische gegevens kan inzien en dat deze mogelijk zijn opgenomen in uw dossier bij deze zorgverlener.

Veilig elektronisch delen van uw patiëntendossier

Als uw gegevens worden gedeeld, dan gebeurt dit via een beveiligde verbinding tussen de Elektronische Patiënten Dossiers (EPD’s) van zorginstellingen. Ook die zorginstellingen zorgen ervoor dat hun informatiesystemen veilig zijn en goed worden beheerd. Omdat het gaat om gevoelige medische gegevens wordt voldaan aan de hoogste eisen voor beveiliging.