Regels en rechten

Sinds 1995 geldt in Nederland de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). De WGBO zorgt ervoor dat hulpverlener en patiënt weten welke rechten en plichten ze ten opzichte van elkaar hebben.

Sinds 1995 geldt in Nederland de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). De WGBO zorgt ervoor dat hulpverlener en patiënt weten welke rechten en plichten ze ten opzichte van elkaar hebben.

Hoe wij omgaan met uw gegevens leest in in onze uitgebreide privacy-verklaring.