De regels voor de zorgverlener

Informatie verstrekken

De zorgverlener is verplicht u in begrijpelijke taal te informeren over uw ziekte, uw behandeling, de onderzoeken, de gevolgen en de risico’s van de behandeling. Bij het verstrekken van informatie geldt het principe van de redelijkheid. De zorgverlener is bijvoorbeeld niet verplicht u te informeren over verwaarloosbaar kleine kansen op bijwerkingen van een bepaald medicijn, of over zaken die algemeen bekend zijn.

Dossier bijhouden

In uw medisch dossier moet de zorgverlener aantekeningen maken over uw gezondheidstoestand en uw behandeling. Niet alles hoeft aangetekend te worden, maar wel zoveel als nodig is voor goede zorgverlening. De zorgverlener moet dit dossier minimaal vijftien jaar bewaren.

Beschermen van privacy

De zorgverlener moet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Alleen personen die direct betrokken zijn bij uw onderzoek of behandeling, mogen patiëntengegevens inzien. Het is gebruikelijk dat uw huisarts bericht krijgt over uw behandeling. De zorgverlener mag uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan anderen verstrekken. U kunt zelf aangeven aan wie bepaalde informatie mag worden verstrekt.

Bepaalde instellingen maken gebruik van patiëntengegevens zonder dat iemand kan achterhalen dat ze van u afkomstig zijn. Deze anonieme gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, statistieken, enzovoort. Voorbeelden van zulke instellingen zijn:

  • Stichting Informatiecentrum Gezondheidszorg (SIG)
  • Integraal Kankercentrum Noord-Nederland (IKN)
  • Pathologisch Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA)

Rechten van de zorgverlener

Het recht verzoeken te weigeren

Op onredelijke verzoeken van een patiënt hoeft een zorgverlener niet in te gaan. Hij laat zich hierbij leiden door zijn deskundigheid. Een patiënt kan een bepaald onderzoek of een bepaalde behandeling dus niet afdwingen.