Verwijsinformatie Genetica

Verwijsinformatie voor patiënten met vragen over erfelijke aandoeningen: aangeboren afwijkingen in de familie en/of bij henzelf, syndroomdiagnostiek bij aangeboren afwijkingen en/of verstandelijke handicap.

Wie kan verwijzen?

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) publiceert namens de Zorgverzekeraars jaarlijks een overzicht met rechtmatige verwijzers. Hierin staat bijvoorbeeld dat huisartsen en medisch specialisten door alle individuele zorgverzekeraars worden erkend als rechtmatige verwijzer. Bent u een zorgverlener uit een andere beroepsgroep? Kijk dan in het verwijzersoverzicht van ZN of u als zorgverlener rechtmatig mag verwijzen.

Wachttijden Genetica

Bekijk de wachttijden voor Genetica.

 • Regulier

  • Zorgdomein: verwijzer stuurt fax of brief en overlegt bij twijfel telefonisch.

  Semi-spoed

  • Verwijzer stuurt fax (050) 361 72 31 of meldt telefonisch aan op (050) 361 72 29 / 361 71 00.

  Spoed

  • Verwijzer meldt telefonisch aan op (050) 361 72 29 / 361 71 00 (ma - vr 8.00 - 16.30 uur)
  • Dienstdoende klinisch geneticus via (050) 361 61 61 (avond, nacht en weekend).

  Bijzonderheden

  Het is praktisch de familieanamnese van een patiënt die u verdenkt van een erfelijke aandoening bij de verwijzing in een medische stamboom weer te geven.


 • Postadres:

  Voor opsturen van materiaal voor laboratoriumonderzoek:
  Lab. Cytogenetica / DNA diagnostiek
  Postbus 30.001
  9700 RB Groningen

  Bezoekadres: UMCG - Poortweg 12, 2e verdieping, afd. L2

  Fax: (050) 361 72 31
  E-mail: klin.genetica@umcg.nl

  • Telefoonnummer voor verwijzer: (050) 361 73 29, ma - vrij 8.00 - 16.30 uur
  • Telefoonnummer voor collegiaal overleg: (050) 361 73 29, ma - vrij 8.00 - 16.30 uur

  Overleg over nieuwe patiënten: afhankelijk van de vraag wordt u doorverbonden met een arts of een genetisch consulent. 


 • Aanvraagprocedure

  Het aanvragen van genoomdiagnostiek kan met aanvraagformulieren. Volg de instructies op de formulieren.


 • Chromosomenonderzoek door het Cytogenetisch laboratorium van de afdeling Genetica kunt u aanvragen met een aanvraagformulier. Aanvragen kan voor:

  • postnataal chromosomenonderzoek en/of weefselkweek
  • prenataal chromosomenonderzoek
  • chromosomenonderzoek bij hematologische maligniteiten

  Informatie over soort en hoeveelheid in te zenden materiaal staat op het formulier, net als de verzendinstructies.

  Stuurt u van meerdere personen (bijvoorbeeld familieleden) materiaal in? Vul dan voor elk van die personen een apart aanvraagformulier in.

  Materiaal zonder (volledig ingevuld) formulier neemt de afdeling niet in behandeling. Dit geldt ook voor materiaal dat zonder naam en geboortedatum van de te onderzoeken persoon wordt opgestuurd.

  Aanvragen Genoomdiagnostiek


 • DNA-onderzoek door het laboratorium voor Genoomdiagnostiek van de afdeling Genetica van het UMCG kunt aanvragen met een speciaal aanvraagformulier.

  Op dit aanvraagformulier staat informatie over soort en hoeveelheid in te zenden materiaal, evenals de verzendinstructies. Als u van meerdere personen (bijvoorbeeld familieleden) materiaal instuurt, vul dan voor elk van die personen een apart aanvraagformulier in. Materiaal zonder (volledig ingevuld) formulier neemt de afdeling niet in behandeling. Dit geldt ook voor materiaal dat zonder naam en geboortedatum van de te onderzoeken persoon wordt opgestuurd.

  We doen in het UMCG niet alle soorten DNA-onderzoek. Op de website van het landelijk overleg DNA-diagnostiek (LOD) staat voor welk DNA-onderzoek u bij welk DNA-laboratorium in ons land terecht kunt.

  Contact

  Secretariaat DNA-onderzoek UMCG
  Telefoon (050) 361 72 33
  Fax (050) 361 72 31


 • Patiënten met vragen over erfelijke c.q. aangeboren aandoeningen in de familie en/of bij henzelf kunt u doorverwijzen naar de afdeling Genetica van het UMCG. Dit geldt ook voor syndroomdiagnostiek.

  Verwijsprocedure (regulier)

  Verwijzer (huisarts, specialist, verpleeghuisarts, verloskundige) stuurt schriftelijke aanvraag (brief/fax)
      Bij twijfel over verwijsindicatie, s.v.p. vooraf telefonisch overleg
      De polikliniek roept de patiënt op na verwijzing
      Overleg over nieuwe patiënten: u wordt, afhankelijk van uw vraag, doorverbonden met een van de dienstdoende artsen of genetisch consulenten
      Gemiddelde toegangstijd en uitslagtermijn zijn sterk afhankelijk van verwijsindicatie en kan variëren van een dag tot vele maanden

  Verwijsprocedure (spoed en semi-spoed)

  Voor een spoedverwijzing kunt u bellen met (050) 361 72 29. Bij semi-spoed kunt u ook schriftelijk verwijzen.

  Medische stamboom

  Bij het inventariseren van de familiegeschiedenis van een patiënt die u verdenkt van een erfelijke aandoening is het meestal praktisch deze informatie in een medische stamboom te tekenen. Uitleg over hoe een dergelijke stamboom getekend kan worden (symbolen etc.) vindt u op de website van de American Society of Human Genetics.

  Informatie voor patiënten

  Patiënten die verwezen worden krijgen van de poli een informatiefolder over de gang van zaken bij erfelijkheidsonderzoek toegestuurd.

  Contact

  Universitair Medisch Centrum Groningen,
  Afdeling Genetica,
  Postbus 30.001,
  9700 RB Groningen.
  Telefoon (050) 361 72 29 (van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur)
  Fax (050) 361 72 31

  Voor collegiaal overleg:
  Tijdens kantooruren (050) 361 72 29
  Buiten kantooruren (050) 361 61 61