Afdeling Genetica

Bij de afdeling Genetica kunt u terecht voor antwoorden op vragen over erfelijkheid van een aandoening of aangeboren afwijking. Met erfelijkheidsonderzoek zoeken we uit of een bepaalde aandoening of aangeboren afwijking erfelijk is. De afdeling Genetica bestaat uit de polikliniek Klinische Genetica en een laboratorium voor genoomdiagnostiek. Tevens wordt er op de afdeling wetenschappelijk onderzoek verricht naar de relatie tussen genen en aandoeningen en geven we onderwijs aan studenten

We kijken naar de ziektegeschiedenis, familiegegevens en doen lichamelijk en of DNA onderzoek. Dit doen we om u inzicht te geven in de aandoening, de kans op een kind met de aandoening, de eventuele kans voor familieleden en, als dat nodig is, advies te geven over de behandeling en mogelijkheden voor onderzoek bij kinderwens.

Erfelijkheidsonderzoek kan om verschillende redenen zinvol zijn. We kunnen uitzoeken:

  • of u een erfelijke aandoening heeft
  • of u drager bent van de aanleg voor een erfelijke aandoening
  • of er sprake is van een verhoogde kans op een erfelijke aandoening voor uw kinderen en andere familieleden.

Als u een verhoogde kans heeft op een erfelijke aandoening, bespreken we met u welke keuzes u heeft. Dat kunnen bijvoorbeeld periodieke controles door een specialist zijn. Ook kunnen we keuzes over gezinsvorming en onderzoeksmogelijkheden voor en tijdens een zwangerschap met u bespreken.

Soorten onderzoek

Met erfelijkheidsonderzoek zoeken we uit of een bepaalde aandoening of aangeboren afwijking erfelijk is. Als u zich afvraagt of de aandoening of afwijking die u heeft, of die in de familie voorkomt erfelijk is, kunt u dit laten onderzoeken. Uw huisarts of specialist kan u verwijzen naar de polikliniek Klinische Genetica.

Afspraak bij het UMCG of een ander ziekenhuis

We werken samen met andere ziekenhuizen. Op basis van het type onderzoek dat u nodig heeft en uw woonplaats wordt u uitgenodigd voor het spreekuur dat voor u het dichtstbij is.

De afspraak is op de polikliniek Klinische Genetica in het UMCG, op het spreekuur in 1 van de andere ziekenhuizen in het Noorden en Overijssel of via een webconsult. Voor sommige soorten erfelijkheidsonderzoek kunt u alleen in het UMCG terecht.

Video bekijken Scannen

Postadres

UMCG
Afdeling Genetica / huispostcode CB 51
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Meer weten?

Voor vragen of het verzetten van uw afspraak kunt u bellen of mailen. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.