Afdeling Genetica

Bij de afdeling Genetica kunt u terecht voor antwoorden op vragen over erfelijkheid van een aandoening of aangeboren afwijking. Met erfelijkheidsonderzoek zoeken we uit of een bepaalde aandoening of aangeboren afwijking erfelijk is.

De afdeling Genetica bestaat uit de polikliniek Klinische Genetica en een laboratorium voor genoomdiagnostiek.

Foto-omschrijving: een arts houdt een stethoscoop op de borst van een jong meisje. Ze draagt een wit hemdje en een vlechtje. De arts kijkt naar de stethoscoop, het meisje kijkt naar beneden. Ze glimlachen allebei.

Erfelijkheidsonderzoek

Met erfelijkheidsonderzoek kijken we naar de ziektegeschiedenis, familiegegevens en doen lichamelijk en of DNA onderzoek. Dit doen we om u inzicht te geven in de aandoening, de kans op een kind met de aandoening en de eventuele kans voor familieleden.

Erfelijkheidsonderzoek kan om verschillende redenen zinvol zijn. We kunnen uitzoeken:

  • of u een erfelijke aandoening heeft
  • of u drager bent van de aanleg voor een erfelijke aandoening
  • of er sprake is van een verhoogde kans op een erfelijke aandoening voor uw kinderen en andere familieleden.

Als u een verhoogde kans heeft op een erfelijke aandoening, bespreken we met u welke keuzes u heeft. Dat kunnen bijvoorbeeld periodieke controles door een specialist zijn. Ook kunnen we keuzes over gezinsvorming en onderzoeksmogelijkheden voor en tijdens een zwangerschap met u bespreken.

Vraagt u zich af of de aandoening of afwijking die u heeft, of die in de familie voorkomt erfelijk is? Dan kan uw huisarts of specialist u verwijzen naar de polikliniek Klinische Genetica.

Over erfelijkheid

Er zijn verschillende vormen van erfelijkheid. In sommige situaties is een familie bekend met een erfelijke aandoening. In andere situaties blijkt een aandoening erfelijk te zijn, terwijl die niet in de familie voorkomt. Wilt u meer informatie over erfelijkheid en het erven van aandoeningen? Lees hier meer over erfelijkheid.

Afspraak bij het UMCG of een ander ziekenhuis

We werken samen met andere ziekenhuizen. Op basis van het type onderzoek dat u nodig heeft en uw woonplaats wordt u uitgenodigd voor het spreekuur dat voor u het dichtstbij is.

De afspraak is op de polikliniek Klinische Genetica in het UMCG, op het spreekuur in een van de andere ziekenhuizen in het Noorden en Overijssel of via een videoconsult. Voor sommige soorten erfelijkheidsonderzoek kunt u alleen in het UMCG terecht.

Kosten

De basisverzekering vergoedt meestal alle kosten van erfelijkheidsonderzoek. De kosten kunnen gevolg en hebben voor het verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico van uw zorgverzekering. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekering voor u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.

Patiëntenparticipatie

We vinden de inbreng en ervaringen van patiënten en hun familie belangrijk. Daarom zijn wij op zoek naar leden voor de klankbordgroep Genetica. In deze klankbordgroep kunnen patiënten, ouders en/of partners hun ideeën en aandachtspunten delen en bespreken met de zorgverleners van onze afdeling. Zo kunt u bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en aan een betere aansluiting op de behoeften van patiënten. Wilt u meer weten? Bekijk alle informatie over de klankbordgroep.

Postadres

UMCG
Afdeling Genetica / huispostcode CB 51
Postbus 30.001
9700 RB Groningen

Meer weten?

Voor vragen of het verzetten van uw afspraak kunt u bellen of mailen. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.