Genetica Kosten erfelijkheidsonderzoek en -advies

De basisverzekering vergoedt meestal alle kosten van erfelijkheidsonderzoek. Momenteel zijn de kosten voor een consult en erfelijkheidsonderzoek bijna altijd hoger dan het verplicht eigen risico.

De kosten worden eerst verrekend met uw verplichte eigen risico. En daarna met het vrijwillig eigen risico, als u dat heeft. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Lees op onze website meer informatie over de kosten van zorg.

Data declaraties en uw eigen risico

Genetisch onderzoek kan soms lang duren. Het kan dan gebeuren dat de declaraties over het kalenderjaar heen gaan. Dat kan gevolgen hebben voor uw eigen risico. Een kalenderjaar loopt van januari tot en met december.

Als het totale onderzoeks- en adviestraject meer dan 120 dagen duurt en over het kalenderjaar heen gaat, moeten we de declaratie in tweeën knippen. 1 deel van het bedrag in het eerste jaar en het restant in het volgende jaar. Het kan dan gebeuren dat de verzekeraar deze bedragen in 2 op elkaar volgende jaren met uw eigen risico verrekent.

Dit kan ook het geval zijn als het laboratoriumonderzoek in een ander kalenderjaar wordt gedaan dan het jaar waarin het gesprek met de zorgverlener is. Meer over hoe de declaratie en het eigen risico werken, staat op de website zorgnota.nl.