Genetica Kosten erfelijkheidsonderzoek

​​​​De basisverzekering vergoedt de kosten van het genetische onderzoek. De kosten van erfelijkheidsvoorlichting en -onderzoek zijn vrijwel altijd hoger dan uw eigen risico. Uw verplichte en eventuele vrijwillige eigen risico word aangesproken, als u dit nog niet heeft verbruikt.

Kosten

Voor erfelijkheidsvoorlichting en onderzoek ​zijn 3 tarieven vastgesteld:

  • voor een enkelvoudig consult
  • voor complexe counseling
  • voor presymptomatisch onderzoek

De tarieven zijn landelijk bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Enkelvoudig consult

De kosten voor een enkelvoudig consult zijn 555,94 euro. Een enkelvoudig consult bestaat meestal uit 1 gesprek, waarna geen vervolgonderzoek hoeft plaats te vinden. Ook is het niet nodig om informatie op te vragen of literatuuronderzoek te doen. Na een enkelvoudig consult krijgt de patiënt altijd een brief.

Complexe counseling

De kosten voor complexe counseling zijn 1.754,02 euro. Bij complexe counseling is altijd sprake van vervolgonderzoek (bijvoorbeeld lichamelijk onderzoek laboratoriumonderzoek, onderzoek in samenspraak met andere specialisten, het opvragen van medische gegevens van familieleden, literatuuronderzoek, gesprekken met de maatschappelijk werkster,). Vaak vinden ​​meerdere gesprekken plaats (op de afdeling en/of telefonisch).

Presymptomatisch onderzoek

De counseling voor het presymptomatisch onderzoek kost ook 1.754,02 euro. Dit is het onderzoek naar dragerschap van een in de familie bekende mutatie voor een ernstige aandoening, die gevolgen kan hebben voor de eigen gezondheid.

Laboratoriumonderzoek

Laboratoriumonderzoek wordt apart gedeclareerd. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de omvang en het soort onderzoek. Het minimale tarief hiervoor is altijd hoger dan het verplichte eigen risico.

Data declaraties en uw eigen risico

Volgens de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgverzekeraars moeten ziekenhuizen de declaratie dateren op de datum van het eerste contact met de patiënt. Bij complexe counseling of presymptomatisch onderzoek, dat meerdere maanden kan duren, is het mogelijk dat deze over de grens van een kalenderjaar (december/januari) loopt.

Duurt de totale counseling ook meer dan 120 dagen, dan moet de declaratie volgens de regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit in tweeën worden geknipt: 555,94 euro in het ene jaar (1e deel) en 1.198,08 euro (2e deel) in het volgende jaar. Hierdoor kan het gebeuren dat de verzekeraar deze bedragen in twee op elkaar volgende jaren met uw eigen risico verrekent.

Dit kan ook het geval zijn als het laboratoriumonderzoek in een ander kalenderjaar wordt gedaan dan het jaar waarin het gesprek met de zorgverlener is.