Psychose: behandeling

De behandeling van een psychose begint met een behandelplan. In het behandelplan staat wat het doel is van de behandeling en hoe we daar samen met u naartoe werken.

Meerdere gesprekken

Voordat uw behandeling begint, heeft u altijd eerst een paar afspraken om de behandeling(en) te bespreken. U krijgt daarvoor afspraakbrieven en uitgebreide informatie.

Het is goed om 1 of meer belangrijke personen uit uw omgeving mee te nemen, bijvoorbeeld een familielid, partner of persoonlijk begeleider. Zij hebben vaak behoefte aan steun en uitleg en kunnen meer informatie geven.

Behandelvorm

We bespreken samen met u welke behandeling het best bij u past. De behandeling duurt zo lang als voor u nodig is, met een maximum van 5 jaar. We houden rekening met eerdere behandelingen die u gehad heeft. Afhankelijk van uw klachten is mogelijk:

 • een behandeling bij de polikliniek
 • een opname
 • psychiatrische hulp thuis (ambulante zorg)

Als een opname nodig is dan bent u voor een langere tijd dag en nacht in het Universitair Centrum Psychiatrie. Overdag doet u dan mee aan het behandelprogramma. Soms is een opname niet direct of niet meer nodig maar heeft u wel intensieve zorg nodig. Dan bieden wij u psychiatrische hulp thuis.

Iemand die stemmen hoort kan voor onderzoek, diagnostiek en behandeling terecht op onze stemmen polikliniek.

Mogelijke behandelingen

Als u een psychose heeft doorgemaakt, dan kunt u daarvan herstellen en heeft u gewoon een toekomst. De behandeling is erop gericht om snel uw leven weer op te bouwen, samen met de mensen die belangrijk voor u zijn. Er zijn verschillende behandelingen voor psychose. Uw behandelplan bestaat uit één of meer van deze behandelingen:

 • U krijgt informatie over het ontstaan, behandelen en voorkomen van een psychose. Deze informatiebijeenkomsten volgt u vaak samen met naasten en lotgenoten.

 • U heeft regelmatig gesprekken met een behandelaar. U bespreekt samen de psychische en sociale oorzaken van uw klachten.

 • Met cognitieve gedragstherapie leert u anders te kijken naar uw klachten en negatieve gedachten. Hierdoor verandert uw gedrag.

 • Medicijnen kunnen helpen uw klachten te verminderen. Uw arts bespreekt de mogelijkheden met u.

 • ‘Eye Movement Desensitization and Reprocessing’ (EMDR) is een behandeling voor mensen die last blijven houden van een nare gebeurtenis. U werkt samen met de behandelaar aan de verwerking ervan waardoor uw psychische klachten minder worden.

 • Bij Virtual Reality (VR) maakt een computer een virtuele, maar tegelijkertijd levensechte wereld die u door een VR bril bekijkt. U leert hoe u met moeilijke (sociale) situaties om kunt gaan waardoor uw klachten verminderen.

 • Bij zelfbeeldtraining leert u vaardigheden om uw zelfbeeld te verbeteren.

 • Bij psychomotorische therapie wordt gebruikt gemaakt van bewegingsvormen, zoals sport, spel en ontspanningsoefeningen. Door lichamelijk oefeningen te doen leert u anders om te gaan met uw klachten, waardoor u er minder last van heeft.

 • Bij beeldende therapie gaat u aan de slag met creatieve materialen zoals papier, hout en verf. U kunt deze behandeling krijgen wanneer u het moeilijk vindt om over uw problemen te praten.

 • Arbeidstherapie/trajectbegeleiding (ATB) helpt bij het kiezen, krijgen of behouden van werk, studie of ander dagbesteding.

 • Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ondersteunt mensen bij het vinden en houden van een betaalde baan of het weer oppakken van een studie.

 • Een aantal mensen met psychose heeft moeite om het leven zelfstandig in te richten. Er zijn daarom woonvormen waarin training naar zelfstandigheid wordt gegeven. Daarnaast zijn er verschillende woonvoorzieningen waarin begeleiding wordt gegeven in de huishouding en dagbesteding.

Behandelteam

Vanaf het begin zijn alle in psychose gespecialiseerde behandelaars betrokken bij uw behandeling. Samen komen zij tot de juiste diagnose en behandelplan. Altijd in nauw overleg met u, uw huisarts en de verwijzende specialist. Door op deze manier samen te werken, bieden we u de beste zorg.

Bekijk het behandelteam

Samen beslissen

Voordat een behandeling begint, krijgt u altijd een gesprek. We vertellen welke mogelijkheden er zijn en dat we samen beslissen over de mogelijkheden. We bespreken de voor- en nadelen van een behandeling. Ook bekijken we met u wat dit voor u betekent. Samen komen we dan tot een beslissing, dit noemen we 'samen beslissen'. 

Video bekijken Scannen
 • Als u ziek bent, wilt u de best mogelijke zorg krijgen. En het liefst bij u in de buurt. Ook als de zorg die u nodig heeft, ingewikkeld is. Daarom werken we als UMCG zoveel mogelijk samen met andere ziekenhuizen en zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten en psychologen. Door steeds meer samen te doen, gaan we slimmer om met de zorg in de regio en krijgt u de zorg die u nodig heeft. Lees meer over regionale samenwerking in de psychiatrie.

 • Meestal vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van uw behandeling op basis van uw basisverzekering of aanvullende verzekering. Welke kosten dit zijn hangt af van uw verzekering en uw eigen risico. Bel of mail daarom altijd met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak heeft. Zo weet u zeker dat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

  Bekijk meer informatie over de kosten van zorg.

Heeft u nog vragen?

U kunt polikliniek Psychose bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.