Psychose: na de behandeling

Aan het eind van uw behandeling voor een psychose bekijken we samen met u welke nazorg nodig is.

Als u een psychose heeft doorgemaakt, dan kunt u daarvan herstellen. De behandeling is erop gericht om snel uw leven weer op te bouwen, samen met de mensen die belangrijk voor u zijn.

Na uw behandeling bij het Universitair Centrum Psychiatrie kunnen uw klachten langere tijd wegblijven. Het kan dan ook zo zijn dat uw klachten terugkomen. Het kan nodig zijn dat u weer een behandeling krijgt.

Voor de nazorg werken we nauw samen met huisartsen en GGZ-zorgverleners in de regio. Zodat we u samen de beste nazorg kunnen geven.

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek Psychose bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.