Psychose: na de behandeling

Aan het eind van uw behandeling voor een psychose bekijken we samen met u welke nazorg nodig is.

Als u een psychose heeft doorgemaakt, dan kunt u daarvan herstellen. De behandeling is erop gericht om snel uw leven weer op te bouwen, samen met de mensen die belangrijk voor u zijn. 

Na uw behandeling bij het Universitair Centrum Psychiatrie kunnen uw klachten  langere tijd wegblijven. Het kan ook zo zijn dat uw klachten terugkomen. Daarom komen mensen 1 keer per jaar terug om te bespreken hoe het gaat en of er nog klachten zijn. Het kan nodig zijn dat u weer een behandeling krijgt bij het Universitair Centrum Psychiatrie. Of bij een andere zorgverlener. 

Voor de nazorg werken we nauw samen met streekziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners in de regio. Zodat we u samen de beste nazorg kunnen geven.

Heeft u nog vragen?

U kunt de polikliniek Psychose bellen van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 en 16.30 uur.